Znaleziono 24 artykuły

Barbara Paczkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Współczesna krytyka literatury dla dzieci i młodzieży", Stanisław Frycie, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 145
"Książki o Mickiewiczu opublikowane w roku 1975", Maria Dernałowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Groteska w twórczości Aleksandra Fredry", Stanisław Frybes, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 147
"Dwa nurty w literaturoznawstwie marksistowskim", Bogdan Owczarek ,"Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 153
"Stanisław August. Próba portretu", Jerzy Michalski, "Wiek Oświecenia" z.2 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Miscellanea z doby Oświecenia. 5.", Red nauk. Z.Goliński, "Archiwum Literackie" t.XXII, Wrocław 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 169
"Poezja rewolucyjna jako problem historycznoliteracki", Tadeusz Bujnicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 171
"Romantyczni w Italii", Jadwiga Dackiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Jadwiga Dackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Winiety z Mickiewiczowskiego debiutu", Mieczysław Rokosz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Mieczysław Rokosz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Tadeusz Łada-Zabłocki a studenckie Polskie Towarzystwo Literackie w Moskie. W świetle nowych materiałów archiwalnych", Władimir A. Djakow, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Barbara Paczkowska Władimir A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 175
"Uwagi o ikoniczności tekstu", Janusz Lalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Barbara Paczkowska Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T.1: Proza", Stanisław Frycie, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 179
">>Błok-notes<< Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Maciej Kamieński (1734-1821). Twórca polskiej opery narodowej", Alina Żórawska-Witkowska, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Alina Żórawska-Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T.4", Wstęp, bibliografia, słownik wyrazów staropolskich gwarowych i obcych, indeks: S.Świrko, D.Świerczyńska,S.Świrko, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 207
"Zamek jako wewnętrzna forma bycia", Stefan Kaszyński, "Miesięcznik Literacki" nr 10 Barbara Paczkowska Stefan Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości", Wybór tekstó, oprac. i wstęp M.Korolko, Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 214
"Michała Pogodina zainteresowania polskie", Eugenia Kucharska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", S.B. Studia i monografie, Opole 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Eugenia Kucharska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Gotyk i ruiny w wyobraźni literackiej epoki Oświecenia (Anglia-Polska)", Zofia Sinko, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 236
"Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego", Maria Adamiak, Eugeniusz Klin, Monika Posor, Wrocław 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Maria Adamiak (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Klin (aut. dzieła rec.) Monika Posor (aut. dzieła rec.) s. 257
"Literatura piękna. 1975-76. Adnotowany rocznik bibliograficzny. BN. Instytut Bibliograficzny BN", Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 260
"Józef Ignacy Kraszewski, czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej", Henryk Barycz, Kraków 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 261
"Józef Korzeniowski. Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 285
"Franciszek Karpiński", Roman Sobol, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 333