Znaleziono 18 artykułów

Stanisław Frybes

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieło i twórca Stanisław Frybes s. 5-8
Literatura polska - literatura żydowska : współistnienie i wzajemne przenikanie Stanisław Frybes s. 27-37
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR w okresie od 22.XIII.1959 do 15.I.1960 r. Stanisław Frybes s. 66-68
Groteska w twórczości Aleksandra Fredry Stanisław Frybes s. 69-77
O książce Stanisława Frybesa "W krainie groteski" Piotr Stasiński Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 123-128
"W krainie groteski : problemy satyry galicyjskiej drugiej polowy XIX w.", Stanisław Frybes, Wrocław 1979 ; [recenzja] Czesław Lechicki Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 142-145
"Groteska w twórczości Aleksandra Fredry", Stanisław Frybes, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 147
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w okresie od września 1976 do września 1977 r. Stanisław Frybes s. 151-154
Les travaux du "Groupe de recherche sur la vie littéraire à Varsovie et dans le Royaume de Pologne dans les annees 1864-1905" Stanisław Frybes L. Grobelak (tłum.) s. 167-177
Jean Bourrilly (1911-1971) Stanisław Frybes s. 217-222
Stojan Subotin (1 III 1921 - 7 VII 1977) Stanisław Frybes s. 219-223
Wznowienie powieści Walerego Łozińskiego Julian Krzyżanowski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) Walery Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Literatury słowiańskie a literatura porównawcza", Stanisław Frybes, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 275
"W krainie groteski : problemy satyry galicyjskiej drugiej połowy XIX w.", Stanisław Frybes, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Tadeusz Żabski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Dziedzictwo literackie powstania styczniowego", praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod redakcją Jana Zygmunta Jakubowskiego, Janiny Kulczyckiej-Saloni, Stanisława Frybesa, indeksy zestawiła Lucyna Michalska, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 684 : [recenzja] Wincenty Danek Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Lucyna Michalska (aut. dzieła rec.) s. 326-335
"Czasopiśmiennnictwo ludowe w Galicji", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1952, Wydawnictwo Naukowe im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich PAN, pod red. Jana Kotta, t. 15, s. 297 : [recenzja] Stanisław Frybes Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 379-381
"Wybór kronik", Jan Lam, opracował Stanisław Frybes, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 385, 1 nlb. : [recenzja] Jarosław Maciejewski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Lam (aut. dzieła rec.) s. 620-623
"Głowy do pozłoty. Powieść", Jan Lam, opracował Stanisław Frybes, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 148, s. LV, 1 nlb., 551, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Lam (aut. dzieła rec.) s. 637-644