Znaleziono 7 artykułów

Tadeusz Żabski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sienkiewiczowskie pojęcie artysty", Tadeusz Żabski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Marian Płachecki Tadeusz Żabski (aut. dzieła rec.) s. 203
"O Norwidzie. Rozprawy i notatki", Wacław Borowy, wydanie opracowała Zofia Stefanowska, konsultant naukowy Stanisław Pigoń, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 394, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Żabski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"W krainie groteski : problemy satyry galicyjskiej drugiej połowy XIX w.", Stanisław Frybes, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Tadeusz Żabski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu, 1836-1886", Elżbieta Achremowicz, Tadeusz Żabski, Wrocław 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Achremowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żabski (aut. dzieła rec.) s. 307
"Antoni Sygietyński. Estetyk i krytyk", Jan Detko, indeks zestwiła Lucyna Michalska, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 356 : [recenzja] Tadeusz Żabski Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 328-334
"Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895)", Anna Martuszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Żabski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 397-405
"Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu. 1836-1886", Elżbieta Achremowicz, Tadeusz Żabski, Wrocław 1973 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Elżbieta Achremowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żabski (aut. dzieła rec.) s. 584-587