Znaleziono 47 artykułów

Anna Martuszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czas i przestrzeń w polskiej powieści współczesnej dojrzałego realizmu Anna Martuszewska s. 3-23
Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia Anna Martuszewska s. 5-26
Le Roman polonais du réalisme mûr et le modèle romanesque du réalisme classique Anna Martuszewska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 29-39
Wniebowzięcie heroiny Anna Martuszewska s. 59-75
Romans po polsku : koncepcja miłości w powieściach Marii Rodziewiczówny Anna Martuszewska s. 63-75
"Czas i przestrzeń w polskiej powieści współczesnej dojrzałego realizmu", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 84
Krajobrazy sprawiedliwości Anna Martuszewska s. 91-105
Streszczenia rozpraw doktorskich Teresa Brzozowska Jerzy Kądziela Marian Maciejewski Anna Martuszewska Zdzisław Mrozek Wiesław Paweł Szymański Stanisław Żak s. 103-121
"Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej", Anna Martuszewska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Ewa Szary Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 118
List, pamiętnik i dziennik w strukturze powieści pozytywistycznej Anna Martuszewska s. 129-147
"Tytuły powieściowe", Anna Martuszewska, "Ruch Literacki" z. 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 131
Prawdopodobieństwo jako kategoria teoretycznoliteracka Anna Martuszewska s. 137-159
Horoskopy, czyli świat uporządkowany Anna Martuszewska s. 143-152
Kłopoty z realizmem (nie tylko pozytywistycznym) Anna Martuszewska s. 143-156
Comment lisent le chat Murr d’E. T. A. Hoffmann et le rat Firmin de Sam Savage : du livre mâché au livre parcouru Anna Martuszewska s. 153-160
Późny, ale nie spóźniony przekład Anna Martuszewska Georges Blin (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Teorie powieści za granicą : od początków do schyłku XX wieku", Henryk Markiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Anna Martuszewska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 166-171
Nazewnictwo w polskiej powieści pozytywistycznej o tematyce współczesnej Anna Martuszewska s. 169-188
"Krajobrazy sprawiedliwości", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 6 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 171
"List, pamiętnik i dziennik w strukturze powieści pozytywistycznej", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", t. 17, vol. II: "Eliza Orzeszkowa", Halina Gacowa, Wrocław 1999 : [recenzja] Anna Martuszewska Halina Gacowa (aut. dzieła rec.) s. 178-182
Egzamin - gra toczona przy pomocy dialogu Anna Martuszewska s. 183-188
Dydaktyzm literatury popularnej czy popularność literatury dydaktycznej Anna Martuszewska s. 187-197
"Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895)", Anna Martuszewska, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 189
"Jak szumi „Dewajtis”?" : studia o powieściach Marii Rodziewiczówny", Anna Martuszewska, Kraków 1989 : [recenzja] Maria Bujnicka Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Ta trzecia : problemy literatury popularnej", Anna Martuszewska, Gdańsk 1997 : [recenzja] Agata Grabowska Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej", Anna Martuszewska, Gdańsk 2003 : [recenzja] Cezary Zalewski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 204-211
"Pozytywistyczne parabole", Anna Martuszewska, Gdańsk 1997 : [recenzja] Urszula Kowalczyk Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 218-224
"Dydaktyzm literatury popularnej czy popularność literatury dydaktycznej", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Pozytywistyczna nowa ezopowa w kontekście literackim kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Inny świat ludzkiej nadziei : „Szkice” Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej", Bogdan Burdziej, Toruń 1991 : [recenzja] Anna Martuszewska Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 236-241
Zrozumiałość tekstu dzieła literackiego jako jeden z warunków jego poczytności Anna Martuszewska s. 237-260
"Fabuła i prawdopodobieństwo", Anna Martuszewska [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szałagan Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 241
Esej o powieści Anna Martuszewska Mihály Sükösd (aut. dzieła rec.) s. 270-274
"Czym >>ta trzecia<< kusi badacza literatury?", Anna Martuszewska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 271
"Wniebowzięcie heroiny", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 279
"Jak >>rozbierać<< tę trzecią? O badaniach literatury popularnej", Anna Martuszewska, "Literatura Ludowa" nr 1 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 297
"Prawdopodobieństwo jako kategoria teoretycznoliteracka", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 297
"Prusa koncepcja prawdopodobieństwa", Anna Martuszewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 304
"Polska powieść dojrzałego realizmu a model powieściowy realizmu klasycznego", Anna Martuszewska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 313
"Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia", Anna Martuszewska [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 316
"Upraszczanie struktur. (Niektóre problemy narracji powieści popularnej)", Anna Martuszewska [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 339
"Niektóre przemiany prozy narracyjnej polskiego pozytywizmu", Anna Martuszewska [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 360
"Pozytywizm", Henryk Markiewicz, noty biograficzne opracowały Halina Geber, Ewa Kahn, wskazówki bibliograficzne opracowała Halina Geber, indeks zestawiła Alicja Parol, Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Martuszewska Halina Geber (aut. dzieła rec.) Ewa Kahn (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Alicja Parol (aut. dzieła rec.) s. 378-386
Edmund Rabowicz (6 stycznia 1928 - 31 sierpnia 1987) Anna Martuszewska s. 387-391
"Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895)", Anna Martuszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Żabski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 397-405
Erratum Anna Martuszewska s. 416