Znaleziono 7 artykułów

Teresa Brzozowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Teresa Brzozowska Jerzy Kądziela Marian Maciejewski Anna Martuszewska Zdzisław Mrozek Wiesław Paweł Szymański Stanisław Żak s. 103-121
Nieznane listy Żeromskiego do Władysława Mickiewicza Teresa Brzozowska s. 163-166
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Brzozowska Jadwiga Czachowska Helena Kapełuś Bolesław W. Lewicki Barbara Winklowa Alina Witkowska Michał Witkowski Zofia Wołoszyńska Roman Zimand s. 171-184
"Franciszek Wawrowski i jego zbiór", Teresa Brzozowska [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Berwiński jako folklorysta", Teresa Brzozowska [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 224
"Neoromantyzm polski. 1890-1918", Julian Krzyżanowski, bibliografię opracowała Teresa Brzozowska, Wrocłow-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 444 + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Samuel Sandler Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 276-290
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651