Znaleziono 59 artykułów

Alina Witkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokument prawdę ci powie? Alina Witkowska s. 3-8
Słowiański mit początku Alina Witkowska s. 3-39
Troie, une fois de plus... Alina Witkowska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 7-39
Jak było, jak być powinno : między historią a "Księgami pielgrzymstwa polskiego" Alina Witkowska s. 19-30
Sprawozdanie z działalności Instytutu Badań Literackich za 1983 r. Alina Witkowska s. 20-29
Dziko - pięknie - groźnie czyli Ukraina romantyków Alina Witkowska s. 20-30
Historiozoficzna lekcja romantyka : o wierszu "Do Joachima Lelewela" Alina Witkowska s. 23-49
Romantyzm : zarys problematyki i organizacja badań Alina Witkowska s. 43-53
Onirologia i oniromania Alina Witkowska s. 43-54
Les Slaves et la vieille Europe : autour du concept de barbarie romantique Alina Witkowska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 45-55
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich Zofia Florczak Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska Janusz Sławiński Alina Witkowska s. 54-64
Descriptive Poem Alina Witkowska Leon Szwajcer (tłum.) s. 67-80
Doświadczenie towianistyczne Adama Mickiewicza Alina Witkowska s. 79-93
Dwugłos o towianizmie Danuta Sosnowska Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 79-82
Mesjanistyczne tajemnice przeznaczeń w Prelekcjach paryskich Alina Witkowska s. 91-97
"Pod strzałami gromu" Alina Witkowska s. 102-121
"Tysiąc wierszy o sadzeniu grochu...", Alina Witkowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 108
Mickiewiczowskie "słowo i czyn" w interpretacji Aliny Witkowskiej Marian Maciejewski Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 112-115
Temat polski Maria Janion Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 131-137
Ignacy Sieradzki Alina Witkowska s. 134-139
O romantyzmie, o sobie, o nas Alina Witkowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 135-140
"Mickiewicz. Słowo i czyn", Alina Witkowska, Warszawa 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Mickiewicz. Słowo i czyn", Alina Witkowska, Warszawa 1975 : [recenzja] James Roney Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 153-157
Wiersz zdegradowany, albo koncert z Adamem Alina Witkowska s. 165-173
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Brzozowska Jadwiga Czachowska Helena Kapełuś Bolesław W. Lewicki Barbara Winklowa Alina Witkowska Michał Witkowski Zofia Wołoszyńska Roman Zimand s. 171-184
"Słowianie, my lubim sielanki...", Alina Witkowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Romantyczny naród: klęska i triumf", Alina Witkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 174
Śmierć Polonii Alina Witkowska s. 181-185
Autoportret i style odbioru Alina Witkowska s. 199-201
"Kazimierz Kontrym. Towarzystwo Szubrawców. Dwa studia", Zdzisław Skwarczyński, Łódź 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, Nr 48, s. 226 : [recenzja] Alina Witkowska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 200-206
Stefan Treugutt 17 IV 1925 - 8 VII 1991 Alina Witkowska s. 216-219
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"К вопросу об отношении Адама Мицкевича к народному творчеству (1820-1829)", Д. Б. Кацнельсон, Вестник Ленинградского Университета, 1954, нр 12; "”Баллады и романцы” Адама Мицкевича в их идейно-тематическом единстве", С. С. Советов, Вестник Ленинградского Университета, 1954, нр 12 : [recenzja] Alina Witkowska Д. Б. Кацнельсон (aut. dzieła rec.) С. С. Советов (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Rówieśnicy Mickiewicza", Alina Witkowska, Warszawa 1962 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 287-289
"Literatura romantyzmu. Dzieje literatury polskiej. Synteza uniwersytecka", Alina Witkowska, Red. J. Ziomek, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 290
"Wielkie stulecie Polaków", Alina Witkowska, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1987 : [recenzja] Maria Kalinowska Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 299-307
"Towiańczycy", Alina Witkowska, Warszawa 1989 : [recenzja] Maria Dernałowicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 301-304
"Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet", Wiktor Weintraub, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 170, 2 nlb. : [recenzja] Alina Witkowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Literatura romantyczne", Alina Witkowska, Warszawa 1986 ; [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 319
"Partykularyzm i uniwersalizm polskiego mesjanizmu", Alina Witkowska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Kazimierz Brodziński", Alina Witkowska, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 14, ss. 362, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. + errata na wklejce; "Antoni Malczewski", Maria Dernałowicz, indeks zestawił Lech Sokół, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 13, ss. 226, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr.; "Narcyza Żmichowska", Marian Stępień, redagowała i indeks zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 16, ss. 520 + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Lech Sokół (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Marian Stępień (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"Wielkie stulecie Polaków", Alina Witkowska, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326
"Wieszcz zdegradowany, albo koncert z Adamem", Alina Witkowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326
Literatura okresu Romantyzmu i Pozytywizmu w wydaniach "Naszej Biblioteki" Alina Witkowska s. 345-355
"Zorian Dołęga Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne", Julian Maślanka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Numer 13, ss. 160; "„O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem” oraz inne pisma i listy", Zorian Dołęga Chodakowski, opracował i wstępem opatrzył Julian Maślanka, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 454 + 12 wklejek ilustr., 1 mapa oraz errata na wklejce : [recenzja] Alina Witkowska Zorian Dołęga Chodakowski (aut. dzieła rec.) Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 355-361
"Słowianie, my lubim sielanki...", Alina Witkowska, indeksy opracowały Izabela Jarosińska i Agnieszka Rabińska, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 192 : [recenzja] Marian Maciejewski Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Rabińska (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"Ja, głupi Słowianin", Alina Witkowska, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 422
"Wielcy romantycy polscy. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid", Alina Witkowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Irena Stemplowska Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 424
">>Do Józefa Bogdana Zaleskiego w Rzymie 1847<<", Alina Witkowska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 436
Światopogląd i choroba Alina Witkowska s. 451-455
"Wybór pism Filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817-1823", opracowała Alina Witkowska, Wrocław 1959, wydanie II, zmienione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 77, s. CCIX, 483, 3 nlb. : [recenzja] Ksenia Kostenicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 499-505
"Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci", Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, Komitet Redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Sekretarz Komitetu Redakcyjnego: Aniela Piorunowa, Seria: Historia Literatury, 4, Redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 254, 2 nlb. : [recenzja] Alina Witkowska s. 549-560
"Mickiewiczowskie «powinowactwa z wyboru»", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1957, Instytut Wydawniczy PAX, s. 664 + 20 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Witkowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 549-564
Sesja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego 25-28 listopada 1959 Alina Witkowska s. 581-598
Dyskusja nad wstępem do "Pism wszystkich" Fredry Alina Witkowska s. 582-588
"Pisma wybrane", Kornel Ujejski, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Jopek, Krakow 1955, Wydawnictwo Literackie, t. 1, s. CXXXIV, 216, 4 nlb.; t. 2, s. 278, 2 nlb. : [recenzja] Alina Witkowska Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) Kornel Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 583-595
"Dzieła wybrane", Józef Korzeniowski, życiorys literacki Józefa Korzeniowskiego napisała Irena Czachowa, Kraków 1954, Wydawnictwo Literackie : [recenzja] Alina Witkowska Irena Czachowa (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 589-595
"Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia", Alina Witkowska, Warszawa 1962, Wiedza Powszechna, s. 326, 2 nlb. + 16 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Witold Billip Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 612-617
Dyskusja nad problemem realizmu romantycznego Alina Witkowska s. 657-662