Znaleziono 7 artykułów

Danuta Sosnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towianistyczna utopia języka Danuta Sosnowska s. 56-71
Wielokulturowość Galicji jako wyzwanie i zadanie komparatysty Danuta Sosnowska s. 65-77
Dwugłos o towianizmie Danuta Sosnowska Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 79-82
Słowa i obrazy, czyli Juliusz Słowacki o sztukach plastycznych Danuta Sosnowska s. 102-106
Romantyzmu przestrzeń ogromna Danuta Sosnowska Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 111-116
"Seweryn Goszczyński : biografia duchowa", Danuta Sosnowska, Wrocław 2000 : [recenzja] Anna Kurska Danuta Sosnowska (aut. dzieła rec.) s. 202-211
"Czasopismo "Warmia i Mazury" w latach 1955-1965. Zarys monograficzny", Stanisława Badowska, Olsztyn 1968 : [recenzja] Danuta Sosnowska Stanisława Badowska (aut. dzieła rec.) s. 459-461