Znaleziono 15 artykułów

Michał Witkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zygmunt Szweykowski Michał Witkowski s. 121-128
Ułomki mickiewiczowskie ze zbiorów wileńskich Michał Witkowski s. 165-190
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Brzozowska Jadwiga Czachowska Helena Kapełuś Bolesław W. Lewicki Barbara Winklowa Alina Witkowska Michał Witkowski Zofia Wołoszyńska Roman Zimand s. 171-184
"Świat tetralny młodego Mickiewicza", Michał Witkowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Michał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Jesień<< Niemcewicza. Odnaleziony opis podróży na Polesie w r. 1830", Michał Witkowski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Michał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 235
Zapomniany odkrywca "Kazań gnieźnieńskich": z dziejów bibliotekarstwa wielkopolskiego Michał Witkowski s. 250-261
Badania nad dawnym drukarstwem wielkopolskim Michał Witkowski s. 301-311
Właśnie "Fryol" Michał Witkowski s. 348-349
Dookoła zagadki steblowskiej Michał Witkowski s. 349-395
Jarosław Maciejewski (23 grudnia 1924 - 28 października 1987) Michał Witkowski s. 367-380
"Świat teatralny młodego Mickiewicza", Michał Witkowski, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 352 + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Zbigniew Wilski Michał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 387-392
O niedoszłym wydaniu zbiorku pism antytargowickich (1793) Michał Witkowski s. 529-542
Losy druków sowizdrzalskich Michał Witkowski s. 596-598
"Slezský Sborník", Opava, Rocznik 1952, Acta Silesiaca : [recenzja] Michał Witkowski s. 698-701
J. U. Niemcewicz i Aniela Węgorzewska : 6 nieznanych listów poety z lat 1818-1820 Michał Witkowski s. 1049-1058