Znaleziono 47 artykułów

Teresa Michałowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pracownia Literatury Staropolskiej Teresa Michałowska s. 1-3
Kochanowskiego poetyka przestrzeni : wizja horyzontalna Teresa Michałowska s. 3-30
Rodzaje czy rodzaj? : problemy taksonomii literackiej Teresa Michałowska s. 3-17
"Dusza z ciała wyleciała" : próba interpretacji Teresa Michałowska s. 3-26
Badania nad literaturą staropolską w Instytucie Badań Literackich PAN 1948-1973 Teresa Michałowska s. 25-42
Klucz semiotyczny : teoria i twórczość literacka w średniowieczu Teresa Michałowska s. 29-54
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich Zofia Florczak Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska Janusz Sławiński Alina Witkowska s. 54-64
Z prac nad literaturą staropolską Teresa Michałowska s. 65-67
"Gatunek staropolski-obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 71
Kochanowskiego poetyka przestrzeni : kula i pion Teresa Michałowska s. 71-100
La notion de "genre" (genus) dans la théorie de la poésie en Pologne à l'époque de la Renaissance et du Baroque Teresa Michałowska Lucjan Grobelak (tłum.) s. 73-94
L'Homme et le Temps : les motifs du temps dans la poésie baroque polonaise Teresa Michałowska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 75-96
"Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej", Teresa Michałowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 94
Gatunek staropolski - obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego Teresa Michałowska s. 99-124
"The beginnings of genelogical thinking", Teresa Michałowska, "Zagadnienia Rodzajów Literackich", R. 12 (1969), z. 1 : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 114
"Genelogical notions in the Renaisance theory of poetry", Teresa Michałowska, "Zagadnienia Rodzajów Literackich", R. 12 (1969), z. 2 : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 116
Badania nad literaturą polską okresu baroku Teresa Michałowska s. 125-138
"Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w Polsce. / Analiza struktury gatunkowej Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 154
"Literatura staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie", red. Teresa Michałowska, Jan Ślaski, Wrocław 1977 : [recenzja] Marek Prejs Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 156-164
"Barok", Czesław Hernas, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Michałowska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 157
"Gatunek staropolski - obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki", nr 2 (1975) : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 157-160
"Mediaevalia i inne", Teresa Michałowska, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Derwich Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce", praca zbiorowa pod red. Teresy Michałowskiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Antoni Czyż Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 162-170
Świerszcz i poeta : na marginesie "Muzy" Jana Kochanowskiego Teresa Michałowska s. 165-171
"Kochanowskiego poetyka przestrzeni. Wizja horyzontalna", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 169
"Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 171-176
"Staropolska teoria genologiczna", Teresa Michałowska,Wrocław 1974 : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 181
U początków refleksji genologicznej nad prozą fabularną Teresa Michałowska s. 181-198
"Łacińska poezja w dawnej Polsce", pod red. Teresy Michałowskiej, indeks: Marek Gumkowski, Agnieszka Pliszkiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-190
"Jan Kochanowski" Teresa Michałowska Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 184-186
"Średniowiecze", Teresa Michałowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Litwornia Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 187-198
"Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona” : włoskie studia o literaturze staropolskiej", pod red. Giovanny Brogi Bercoff i Teresy Michałowskiej, indeks zestawiła Adriana Masłowska-Nowak, Warszawa 1995 : [recenzja] Barbara Otwinowska Giovanna Brogi Bercoff (aut. dzieła rec.) Adriana Masłowska-Nowak (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Jan Ślaski Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 208-229
"U początków refleksji genologicznej nad proza fabularną", Teresa Michałowska,"Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Ewa Szary Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 225
"Świerszcz i poeta. Na marginesie >>Muzy<< Jana Kochanowskiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
Helena Kapełuś (21 maja 1927 - 8 września 1999) Teresa Michałowska s. 241-244
"Pojęcie poematu w poetyce staropolskiej na tle tradycji europejskiej", Teresa Michałowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 245
Zbigniew Goliński (25 marca 1925 - 27 października 2008) Teresa Michałowska s. 257-265
"Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 273
Z nowych serii wydawniczych IBL Krzysztof Dmitruk Alina Kowalczykowa Teresa Michałowska Ryszard Przybylski Małgorzata Semczuk s. 298-312
"Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, t. XXIV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji), Jerzy Ziomek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 174, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"Jan Kochanowski i epoka renesansu : w 450 rocznicę urodzin poety : 1530-1980", pod red. Teresy Michałowskiej, indeks osób oprac. Izabela Jarosińska, Warszawa 1984 : [recenzja] Antoni Czyż Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 311-319
"Poetyka i poezja : studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Barbara Falęcka Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Literatura staropolska w kontekście europejskim : (związki i analogie) : materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki (27-29 X 1975)", pod redakcją Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Janusz Tazbir Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 401