Znaleziono 16 artykułów

Franciszek Pepłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Franciszek Pepłowski s. 52-54
Z zagadnień edytorstwa oświeceniowego Franciszek Pepłowski s. 91-115
"Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska", Stanisław Murzynowski, oprac. Janusz Małłek i Franciszek Pepłowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) Stanisław Murzynowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 105-108
Z historii odczasownikowych nazw wykonawców czynności : rzeczowniki z formantem «-ciel» w XVI wieku Franciszek Pepłowski s. 121-176
"O funkcjach partykuły -ć w utworach Reja", Franciszek Pepłowski, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 129
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w. Franciszek Pepłowski s. 135-142
O funkcjach partykuły «ć» w uworach Reja Franciszek Pepłowski s. 137-167
"Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego", Stefan Hrabec, Franciszek Pepłowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Michalski Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego", Marian Ptaszyk, Wrocław 1992 : [recenzja] Franciszek Pepłowski Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Vitae regum Polonorum" Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Achacego Kmity Franciszek Pepłowski s. 201-215
"W kręgu języka literackiego i artystycznego", Zenon Klemensiewicz, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 402, 6 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Franciszek Pepłowski Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) s. 229-237
">>Vitae regum Polonarum<< Klemensa Jenickiego w przekładzie Jana Achnacego Kmity", Franciszek Pepłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku", Irena Bajerowa, redaktor naukowy Przemysław Zwoliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskie Akademii Nauk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Prace Językoznawcze, 38, komitet redakcyjny: Witold Doroszewski, Zenon Klemensiewicz, Jan Safarewicz, Zdzisław Stieber, s. 254, 2 nlb. : [recenzja] Franciszek Pepłowski Irena Bajerowa (aut. dzieła rec.) Przemysław Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 244-257
"Biblioteka Pisarzów Polskich" w oczach językoznawcy Franciszek Pepłowski s. 333-345
O cytatach w "Słowniku" Lindego Franciszek Pepłowski s. 477-517