Znaleziono 2 artykuły

Przemysław Zwoliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku", Irena Bajerowa, redaktor naukowy Przemysław Zwoliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskie Akademii Nauk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Prace Językoznawcze, 38, komitet redakcyjny: Witold Doroszewski, Zenon Klemensiewicz, Jan Safarewicz, Zdzisław Stieber, s. 254, 2 nlb. : [recenzja] Franciszek Pepłowski Irena Bajerowa (aut. dzieła rec.) Przemysław Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 244-257
Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie Przemysław Zwoliński s. 375-407