Znaleziono 54 artykuły

Jerzy Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Le "Liberum veto" et la théorie de la volonté générale Jerzy Michalski
Sprawa chłopska na sejmie 1773-1775 Jerzy Michalski s. 129-130, 3-13
Zarys historii Towarzystwa : Krótki zarys historii Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1832) Jerzy Michalski s. 7-16
Sejmiki poselskie 1788 roku Jerzy Michalski s. 52-73
"Historia dyplomacji polskiej", T. 2: "1572-1795", pod red. Zbigniewa Wójcika, oprac. Józef Gierowski, Jerzy Michalski, Henryk Wisner, Zbigniew Wójcik, Warszawa 1982 : [recenzja] Janusz Małłek Józef Gierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Klejnot i bariery społeczne : (na marginesie książki Jerzego Jedlickiego, Klejnot i bariery społeczne, Warszawa 1968) Stefan Kieniewicz Jerzy Michalski s. 120-130
"Wydział Prawa w Uniwersytecie Warszawskim (1816-1831) i w Szkole Głównej (1862-1869)", Władysław Sobociński, "Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego", Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Michalski Władysław Sobociński (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego", Stefan Hrabec, Franciszek Pepłowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Michalski Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 154-157
Sprawa dysydencka a zagadnienia gospodarcze w opinii publicznej w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta Jerzy Michalski s. 156-163, 418-419
"Jacek Jezierski kasztelan łukowski (1722-1805) : z dziejów szlachty polskiej XVIII w.", Krystyna Zienkowska, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Michalski Krystyna Zienkowska (aut. dzieła rec.) s. 165-170
"Stanisław August. Próba portretu", Jerzy Michalski, "Wiek Oświecenia" z.2 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Mentalnośc polityczna konfederatów barskich. Próba charakterystyki", Jerzy Michalski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Supliki chłopskie z XVIII wieku : z archiwum prymasa Michała Poniatowskiego" wyd. Janina Leskiewiczowa i Jerzy Michalski, Warszawa 1954 : [recenzja] Stanisław Śreniowski Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Prawa kardynalne w Polsce", Zbigniew Radwański, Poznań 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Zbigniew Radwański (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Próby reform włościańskich w Polsce XVIII wieku : wybór źródeł", oprac. i wstępem zaopatrzył Stefan Inglot, Wrocław 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 233-238
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Jerzy Michalski s. 239-240
Sprawa miejska w opinii szlacheckiej przed Sejmem Czteroletnim Jerzy Michalski s. 291-303, 488-490
Sejmiki poselskie 1788 r. (cz. II) Jerzy Michalski s. 331-367
"Współpraca Misjonarzy z Komisją Edukacji Narodowej (1773-1794) : przyczynek do historii kultury i oświaty w Polsce", Ks. Alfons Schletz C. M., Kraków 1946 : [recenzja] Jerzy Michalski Alfons Schletz (aut. dzieła rec.) s. 339-342
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki PAN za rok 1957 Jerzy Michalski s. 340-344
"Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego (1717-1792)", Ryszard Orłowski, Lublin 1965 : [recenzja] Jerzy Michalski Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 346-350
Niezrealizowane plany naukowe Lindego Jerzy Michalski s. 349-377
"Rousseau i sarmacki republikanizm", Jerzy Michalski, Warszawa 1977 : [recenzja] Anna Kamola Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Historia sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod. red. J. Michalskiego, oprac. J. Bardach, W. Czapliński, J. Michalski, A. Sucheni-Grabowska, W. Uruszczak, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 374-383
"Ze skarbca kultury : Biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", zesz. 1, Wrocław 1951, zesz. 2, Wrocław 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski s. 377-380
"Ze skarbca kultury" Biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zesz. 1, Wrocław 1951, zesz. 2, Wrocław 1952 : [recenzja] s. 377-380
Historiografia polska wobec problematyki pierwszego rozbioru Jerzy Michalski s. 425-437
"Idee społeczne doby stanisławowskiej", oprac. Bogdan Suchodolski, Warszawa 1948 : [recenzja] Jerzy Michalski Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 440-441
"Dzieje kodeksu Andrzeja Zamoyskiego", Łukasz Kurdybacha, b. m. 1951 : [recenzja] Jerzy Michalski Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) s. 444-452
"Korespondencja Adama Naruszewicza 1762-1796 : z papierów po Ludwiku Bernackim", uzupełnił, oprac. i wyd. Julian Platt, pod red. Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1959 : [recenzja] Jerzy Michalski Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 447-450
"Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski", Józef Mitkowski, Poznań 1946 : [recenzja] Jerzy Michalski Józef Mitkowski (aut. dzieła rec.) s. 448-451
"Andrzej Zamoyski a sprawa chłopska w drugiej połowie XVIII wieku", Józef Broda, Warszawa 1951 : [recenzja] Jerzy Michalski Jozef Broda (aut. dzieła rec.) s. 452-454
O rzekomych i rzeczywistych pismach Andrzeja Zamoyskiego Jerzy Michalski s. 452-475
W odpowiedzi - Beauvois, Daniel. Społeczeństwo w potrzasku. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 2 (1988), s. 445-452 Jerzy Michalski s. 453-460
Sejmiki poselskie 1788 r. (cz. III) Jerzy Michalski s. 465-482
"Misja Debolego w Petersburgu w latach 1787-1792", Jerzy Łojek, Wrocław 1962 : [recenzja] Jerzy Michalski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 512-522
O dwóch artykułach i jednym liście Jerzego Łojka Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski s. 515-521
Propaganda konserwatywna w walce z reformą w początkach panowania Stanisława Augusta Jerzy Michalski s. 536-562, 635-636
"Pod władzą księcia Repnina : ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764-1768)", Stanisław Lubomirski ; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Łojek, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Michalski Stanisław Lubomirski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 541-546
"Ostatni król Rzeczypospolitej : geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Emanuel Rostworowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 549-554
"Historia Polski 1764-1795 : wybór tekstów", oprac. Jerzy Michalski, Warszawa 1954 : [recenzja] Barbara Grochulska Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 593-595
Kilka uwag na marginesie artykułu Jerzego Topolskiego Jerzy Michalski s. 627-628
"Wybór pism", Franciszek Salezy Jezierski, oprac. Zdzisław Skwarczyński, 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Franciszek Salezy Jezierski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 628-630
Zagadnienie polityki antycechowej w czasach Stanisława Augusta Jerzy Michalski s. 635-651, 891-893
Problematyka aliansu polsko-rosyjskiego w czasach Stanisława Augusta : lata 1764-1766 Jerzy Michalski s. 695-721
O dwóch niezwykłych artykułach Jerzego Łojka Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski s. 697-699
W sprawie rzekomej "propruskiej misji" G. E. Grodka Jerzy Michalski s. 723-725
W odpowiedzi doc. Kaimierzowi Mężyńskiemu Jerzy Michalski s. 739-740
"Schyłek konfederacji barskiej", Jerzy Michalski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 755-762
"Lumières et société en Europe de l'Est. L'université de Vilna et les écoles polonaises de l'empire russe (1803-1832)", Daniel Beauvois, Lille-Paris 1977 : [recenzja] Jerzy Michalski Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 769-780
"Polska a Saksonia w czasie sejmu czteroletniego", Henryk Kocój, Kraków 1967 : [recenzja] Jerzy Michalski Henryka Kocój (aut. dzieła rec.) s. 804-808
"Die Teilungen Polens 1772, 1793, 1795", Michael G. Müller, München 1984 : [recenzja] Jerzy Michalski Michael G. Müller (aut. dzieła rec.) s. 890-892
Kołłątaj a Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Jerzy Michalski s. 987-1027