Znaleziono 42 artykuły

Władysław Czapliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo wspólnotowe a prawo wewnętrzne w praktyce sądów konstytucyjnych państw członkowskich : (wybrane zagadnienia) Władysław Czapliński s. 7-20
Sprzedawanie urzędów w Polsce w połowie XVII wieku Władysław Czapliński s. 181, 51-61
Ruchy ludowe w roku 1651. : wyniki badań, poprawki i uzupełnienia Władysław Czapliński s. 269-270, 64-90
Korelacja nauczania historii na uniwersytecie i w szkole średniej Władysław Czapliński s. 90-95
Ideologia polityczna "Satyr" Krzysztofa Opalińskiego Władysław Czapliński s. 103-125, 245-246
"Historia Niemiec", Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta, Wrocław 1981 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Adam Galos (aut. dzieła rec.) Wacław Korta (aut. dzieła rec.) s. 113-117
"Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego. Rok 1564" T. 5, "Studia Warmińskie" T. 13, 1976, : [recenzja] Władysław Czapliński s. 117-120
"Myśl polityczna w Polsce w dobie kontrreformacji (1573-1655)", Władysław Czapliński [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 138
"Merkuriusz Polski", oprac. Adam Przyboś, Kraków 1960 : [recenzja] Władysław Czapliński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 144-147
Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na Śląsku (XVI-XVII w.) Władysław Czapliński s. 144-155, 416
"Atlas historyczny Polski", pod red. Wł. Czaplińskiego i T. Ładogórskiego. Mapy oprac. I. Gieysztorowa [et al.], Warszawa 1967 : [recenzja] Tadeusz Lalik Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Irena Gieysztorowa (aut. dzieła rec.) s. 174-183
Jeszcze w sprawie chronologii drugiej serii wypraw kleszych na wojnę Władysław Czapliński s. 183-194
Na marginesie artykułu A. Pośpiecha i W. Tygielskiego, Władysław Czapliński s. 196-197
Glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) K 18 Władysław Czapliński s. 207-222
Problem Gdańska w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej Władysław Czapliński s. 273-286, 395-396
"Glosa do Trylogii", Władysław Czapliński, Wrocław 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 311
"Pamiętniki", Jan Pasek, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Czapliński, Wrocław 1952, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 62, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wydanie trzecie, s. LX, 572, nlb. 2 : [recenzja] Alojzy Sajkowski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jan Pasek (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Łowicz w latach 'potopu'", Jan Wegner, Łowicz 1947 : [recenzja] Władysław Czapliński Jan Wegner (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Piotr Skarga : szermierz konterreformacji", Janusz Tazbir, Warszawa 1978 : [recenzja] Władysław Czapliński Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 357-363
"Ignacy Chrzanowski na studiach we Wrocławiu", Władysław Czapliński, Wrocław 1946, s. 26; "Władysław Nehring w ostatnich latach życia", Wiktor Hahn, Wrocław 1947, Archiwum Przeszłości Instytutu Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 1, 2, s. 23 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskielewiczów : wiek XVII", oprac., wstępem i przypisami opatrzył Alojzy Sajkowski ; red. i słowo wstępne Władysław Czapliński, Wrocław 1961 : [recenzja] Jarema Maciszewski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 358-362
Odpowiedź autorowi książki o Danielu Naborowskim Władysław Czapliński s. 368-369
"Historia sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod. red. J. Michalskiego, oprac. J. Bardach, W. Czapliński, J. Michalski, A. Sucheni-Grabowska, W. Uruszczak, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 374-383
"Biskup Piotr Gembicki 1585-1657", Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Kraków 1957 : [recenzja] Władysław Czapliński Hieronim Eugeniusz Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 400-404
"Narodnyje wosstanija wo Francii pieried Frondoj (1623-1648)", B. F. Porszniew, Moskwa 1948 : [recenzja] Władysław Czapliński B. F. Proszniew (aut. dzieła rec.) s. 430-436
"Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632-1648", Bohdan Baranowski, Łódź 1949; "Borba moskowskogo Gosudarstwa s Tatarami w pierwoj połowinie XVII wieka", A. A. Nowosielski, Moskwa 1948 : [recenzja] Władysław Czapliński Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) A. A. Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 436-441
"Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629", Bohdan Baranowski, Łódź 1948 : [recenzja] Władysław Czapliński Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 436-438
"Benalska politika na uherském snem v Bratislave r. 1662", Zdenek Kalista, Praha 1942 : [recenzja] Władysław Czapliński Zdenek Kalista (aut. dzieła rec.) s. 438
Rządy oligarchii w Polsce nowożytnej Władysław Czapliński s. 445-465
O tomie II "Historii Pomorza" Władysław Czapliński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 473-480
Jeszcze raz o Warszewickim Władysław Czapliński s. 498-506
"Akta do dziejów Polski na morzu. t. VII : 1632-1648, cz. 1", wyd. Władysław Czapliński, Gdańsk 1951 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz Leonid Żytkowicz Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 503-509
Stanisław Kożuchowski nieznany pisarz polityczny połowy XVII wieku Władysław Czapliński s. 515-530
"Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański", Alojzy Sajkowski, Poznań 1960, Wydawnictwo Poznańskie, stron 260, 2 nlb. + 17 ilustracji : [recenzja] Władysław Czapliński Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 531-540
"Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych", Kazimierz Ślaski, Wrocław 1977 : [recenzja] Władysław Czapliński Kazimierz Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 557-560
"Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce", Jan Dürr-Durski, Łódź 1966, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, Nr 63, s. 234, 2 nlb. + 6 wklejek ilustr. oraz 1 karta erraty : [recenzja] Władysław Czapliński Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 590-596
"Boguslaus Radziwill. Der Statthalter des Grossen Kurfürsten in Ostpreussen", Jörg Jacoby, Marburg/Lahn 1959 : [recenzja] Władysław Czapliński Franciszek Mincer Jörg Jacoby (aut. dzieła rec.) s. 599-602
"„Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej", Jadwiga Rytel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, t. 11, s. 198, 2 nlb. : [recenzja] Władysław Czapliński Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 610-616
"Stosunki polsko-pomorskie w drugiej połowie XVI wieku : zarys polityczny", Zygmunt Boras, Poznań-Słupsk 1965 : [recenzja] Władysław Czapliński Zygmunt Boras (aut. dzieła rec.) s. 663-668
Udział senatorów w pracach sejmowych za Zygmunta III i Władysława IV Władysław Czapliński Anna Filipczak-Kocur s. 665-676
"Podróż młodego magnata do szkół : studium z dziejów kultury XVI i XVII w.", Władysław Czapliński, Józef Długosz, Warszawa 1969 : [recenzja] Henryk Wisner Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 708-713
"Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji", oprac. Adam Przyboś, Kraków 1977 : [recenzja] Władysław Czapliński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 710-713