Znaleziono 70 artykułów

Stanisław Salmonowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Sześćdziesięciolecie urodzin profesora Jerzego Wojtowicza Stanisław Salmonowicz s. 3-6
Refleksje o Powstaniu Warszawskimi Stanisław Salmonowicz s. 4-9
Patologie społeczne okresu okupacji hitlerowskiej Stanisław Salmonowicz s. 5-20
Cesare Beccaria (1738-1794). Sylwetka i dzieło Stanisław Salmonowicz s. 6-27
Toruńskie sympozjum "Leonid Żytkowicz - życie i dzieło" Stanisław Salmonowicz s. 7
Między Moskwą a Londynem : sprawa polska od jesieni 1944 do lipca 1945 Stanisław Salmonowicz s. 9-16
Powstanie Warszawskie : refleksje w 60. rocznicę Stanisław Salmonowicz s. 9-15
Polski wiek XIX Stanisław Salmonowicz s. 15-28
Testament Polski Podziemnej Stanisław Salmonowicz s. 23-31
Podstawy prawne funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej Stanisław Salmonowicz s. 37-64
Modele nowożytnej historiografii mieszczańskiej w Toruniu Stanisław Salmonowicz Jerzy Serczyk s. 37-49
Attitudes of the polish intelligentsia to stalinism (1944-1956) : an historian's reflections Stanisław Salmonowicz s. 41-63
Z problemów kolaboracji w Polsce w latach 1939-1941 Stanisław Salmonowicz Jerzy Serczyk s. 43-65
Lata toruńskie Johanna Gottlieba Willamowa (1736-1777), poety z Morąga Stanisław Salmonowicz s. 45-57
Marcin Opitz i środowisko intelektualne toruńskie lat trzydziestych XVII w. Stanisław Salmonowicz s. 53-70
System penitencjarny Królestwa Polskiego (1815-1847) Stanisław Salmonowicz Monika Senkowska (aut. dzieła rec.) s. 60-64
"Histoire de la justice sous la IIIe République", t. 1-2, Maurice Garçon, Paris 1957 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Maurice Garçon (aut. dzieła rec.) s. 72-73
Rewolucja Francuska: blaski i cienia dziedzictwa Stanisław Salmonowicz s. 75-85
Walczymy z okupantem czy między sobą? : emigracyjnych swarów dzieje niewesołe : (na marginesie pracy : J. Piotrowski, "Pisłudczycy bez lidera po 1 września 1939", Toruń 2003, ss. 426, ilustracje) Stanisław Salmonowicz J. Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 79-96
Między strachem a manipulacją : inteligencja polska wobec stalinizmu Stanisław Salmonowicz s. 81-94
"Pitaval krakowski", S. Salmonowicz. J. Szwaja, S. Waltoś, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szwaja (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 88
Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją. Inteligencja polska wobec stalinizmu" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Stanisław Grodziski Stanisław Salmonowicz Adam Strzałkowski Stanisław Waltoś Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki s. 95-104
Gmach utopii z ludzkich kości Stanisław Salmonowicz S. Curtois (aut. dzieła rec.) J. L. Margolin (aut. dzieła rec.) N. Werth (aut. dzieła rec.) s. 101-115
Stany Prus Królewskich wobec Korony w XVII-XVIII wieku : zarys problematyki Stanisław Salmonowicz s. 103-119
"Historia Niemiec", Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta, Wrocław 1981 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Adam Galos (aut. dzieła rec.) Wacław Korta (aut. dzieła rec.) s. 113-117
"Toruńskie Gimnazjum Akademickie (1681-1871)", Stanisław Salmonowicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 119-124
"Joachim Pastorius gdański pedagog XVII wieku", Kazimierz Kubik, Gdańsk 1970 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Kazimierz Kubik (aut. dzieła rec.) s. 135-139
Sprawa Kurcyusza : przyczynek do dziejów Komendy Głównej ZWZ-AK Stanisław Salmonowicz s. 141-148
Problemy porządku publicznego w Powstaniu Warszawskim Stanisław Salmonowicz Janusz Marszalec (aut. dzieła rec.) s. 145-154
O dziejach militarnych Obozu Narodowego lat 1939-1945 Stanisław Salmonowicz Krzysztof Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 145-155
Niemieckie Ordynacje Policyjne (XVI-XVIII wiek) : uwagi o sytuacji badawczej Stanisław Salmonowicz s. 151-177
"Allgemeines Landrecht und Klassenkampf", Uwe Jeus Heuer, Berlin 1960 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Uwe Jeus Heur (aut. dzieła rec.) s. 162-165
Meandry "sprawy" generała Stanisława Tatara Zbigniew S. Siemaszko (aut. dzieła rec.) s. 187-202
U progu wielkiej rocznicy: Rewolucja Francuska bez dogmatów (na marginesie książki Solé, J., La Révolution en questions, Paris 1988) Stanisław Salmonowicz J. Solé (aut. dzieła rec.) s. 193-199
Pomorskie prowincje Prus w latach 1850-1918 : próba bilansu Stanisław Salmonowicz s. 193-205
"Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947. Nieznane karty pomorskiej konspiracji", Bogdan Chrzanowski, Toruń 1997 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Bogdan Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"O procesach o czary w Polsce" Stanisław Salmonowicz Małgorzata Pilaszek (aut. dzieła rec.) s. 195-217
Literatura piękna Pomorza Wschodniego (1850-1918) Stanisław Salmonowicz s. 195-214
"Trzy wieki nauki gdańskiej. Szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku", Kazimierz Kubik, Lech Mokrzecki, Wrocław 1976 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Kazimierz Kubik (aut. dzieła rec.) Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 203-204
Postawy inteligencji polskiej wobec stalinizmu (1944-1956) : refleksje historyka Stanisław Salmonowicz s. 207-227
"Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia", Julian Maślanka, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 208-210
O sposobach ujmowania dziejów Niemiec nowożytnych : uwagi w związku z książką Marii Wawrykowej Stanisław Salmonowicz Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 215-225
O narodzinach Prus Zachodnich (1772-1806) : (uwagi na marginesie pracy Hansa-Jürgena Bömelburga, Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischen Obrigkeitsstaat. Vom Königlichen Preussen zu Westpreussen (1756-1806), München 1995, s. 549, w tym streszczenie w j. polskim, indeks osób i miejscowości) Stanisław Salmonowicz Hans - Jürgen Bömelburg (aut. dzieła rec.) s. 219-225
Odpowiedź recenzenta Stanisław Salmonowicz s. 222-223
„Historia Pomorza t. IV (1850–1918), cz. 1: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo”, red. Stanisław Salmonowicz, Toruń 2000 : [recenzja] Jacek Dębicki Sobiesław Nowotny Tomasz Przerwa Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 229-234
O klasycznej monarchii pruskiej z lat 1701-1806 Stanisław Salmonowicz Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 233-247
"Samuel Thomas Soemmerring und die Gelehrten der Goethezeit. Beiträge eines Symposions in Maiz von 19. bis 21. Mai 1983", Stuttgart-New York 1985; "Samuel Thomas von Soemmerrings Leben und Verkehr mit seinem Zeitgenossen", Rudolph Wagner, Stuttgart-New York 1986 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Rudolph Wagner (aut. dzieła rec.) s. 237-238
"Rechtsgeschichte im Nationalsozalismus. Beiträge zur Geschichte einer Disziplin, Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20-Jahrhunderts", Michael Stolleis, Dieter Simon, Tübingen 1989 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Dieter Simon (aut. dzieła rec.) Michael Stolleis (aut. dzieła rec.) s. 253-256
O losach ludności rodzimej Pomorza Gdańskiego w latach 1939-1950 Stanisław Salmonowicz Sylwia Bykowska (aut. dzieła rec.) s. 263-277
O "Dziennikach" Karola Estreichera Jra (1906-1984) Stanisław Salmonowicz Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 277-310
O procesach o czary w "Prusach Brandenburskich" Stanisław Salmonowicz Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 291-302
Od Targowicy do Sejmu Grodzieńskiego. Casus Fryderyka Moszyńskiego Stanisław Salmonowicz Łukasz Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 307-313, 353
Jak studiowałem w dobie polskiego stalinizmu Stanisław Salmonowicz s. 313-336
">>Życie jak osioł ucieka...<<. Wspomnienia", Stanisław Salmonowicz, Gdańsk 2014 : [recenzja] Joanna Dardzińska Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 313-317
„Bayerns Weg in die Gegenwart. Vom Stammesherzogtum zum Freistaat heute”, Peter Claus Hartmann, Regensburg 1989 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Peter Claus Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 365-367
Uwagi o terminologii ustrojowej epoki Rewolucji Francuskiej Stanisław Salmonowicz s. 420-421
Niemcy od rewolucji francuskiej po czasy Bismarcka Stanisław Salmonowicz Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 437-442
"Obraz cywilnych struktur państwa podziemnego 1939-1944 w opisie wspomnieniowym", Eugeniusz Hull, Olsztyn 2005 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Eugeniusz Hull (aut. dzieła rec.) s. 442-447
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z dziejów parlamentaryzmu stanowego w Prusach Wschodnich i Zachodnich (1824-1847) Stanisław Salmonowicz Wolfgang Neugebauer (aut. dzieła rec.) s. 449-456
Czy Fryderyk II był mecenasem nauki? Na marginesie książki Stanisława Salmonowicza: Fryderyk II, Wrocław 1981 Jerzy Serczyk Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 491-498
"Myśl oświecenia w Toruniu", Stanisław Salmonowicz, Toruń 1982 : [recenzja] Jerzy Wojtowicz Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 496-497
Les philosophes du Siècle des Lumières et le despotisme éclairé Stanisław Salmonowicz s. 533-544
"Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1992 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 561-562
"Le Génocide Franco-Français : la Vendée-Venge", Reynald Secher, preface Jean Meyer, avant-propos Pierre Chaunu, Paris 1986 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Pierre Chaunu (aut. dzieła rec.) Jean Meyer (aut. dzieła rec.) Reynald Secher (aut. dzieła rec.) s. 591-594
„Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj”, Waldemar Grabowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Waldemar Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 681-684
"La Pologne du XVIIIe siècle vue par un précepteur français Hubert Vautrin", présentation de Maria Cholewo-Flandrin, Paris 1966 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Maria Cholewo-Flandrin (aut. dzieła rec.) s. 702-704
"L'Aventure de l'Encyclopédie 1775-1800. Un best-seller au siècle des Lumières", Robert Darnton, Paris : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Robert Darnton (aut. dzieła rec.) s. 710-714
"Fryderyk II", Stanisław Salmonowicz, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 799-800
"Das Polenbild der Deutschen 1772-1848", Anthologie hrsg. von Gerard Kozielek, Gleitwort von Wolfgang Drost, Heidelberg 1989 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Wolfgang Drost (aut. dzieła rec.) Gerard Kozielek (aut. dzieła rec.) s. 836-837