Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Wojtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jerzy Wojtowicz s. 3-4
Masoneria a templariusze od XVIII do XX wieku : mity - fakty - stan wiedzy Jerzy Wojtowicz s. 9-27
Periodyk jako źródło do badania stosunków i związków kulturalnych : (sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej) Jerzy Wojtowicz s. 129-130
"Masoneria : wielka niewiadoma", Jerzy Wojtowicz : [recenzja] Elżbieta Wichrowska Jerzy Wojtowicz (aut. dzieła rec.) s. 145-147
Kartka ze stosunków polsko-saskich u schyłku XVIII stulecia : sprawa profesora C. D. Erharda Jerzy Wojtowicz s. 319-325
Fryderyk Münter, duński podróżnik, wolnomularz i działacz Oświecenia : szkic z dziejów komunikacji społecznej Jerzy Wojtowicz s. 329-344
"Das Gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im Zeitalter der Aufklärung", Ulrich Im Hof, München 1982 : [recenzja] Jerzy Wojtowicz Ulrich Im Hof (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Myśl oświecenia w Toruniu", Stanisław Salmonowicz, Toruń 1982 : [recenzja] Jerzy Wojtowicz Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 496-497