Znaleziono 13 artykułów

Elżbieta Wichrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jest Hiszpania za górami... : fałszywy trop elegii Kantorberego Tymowskiego Elżbieta Wichrowska s. 41-70
Polska poezja wolnomularska w XVIII i na początku XIX wieku Elżbieta Wichrowska s. 48-68
Jan Potocki wolnomularz Dominique Triaire s. 51-60
Gliwicowie... Elżbieta Wichrowska s. 107-110
"Obowiązuje nas zasada podporządkowania się prawom własnego kraju" Tadeusz Gliwic s. 111-121
"Mój stosunek do współczesnego wolnomularstwa u nas jest w zasadzie przychylny" Ludwik Hass s. 118-129
Masoneria polska XX wieku : o najnowszej książce Ludwika Hassa rozmawiają Tadeusz Cegielski, Janusz Maciejewski, Janusz Tazbir i Elżbieta Wichrowska Tadeusz Cegielski Janusz Maciejewski Janusz Tazbir Elżbieta Wichrowska s. 125-136
Sytuacja polskiego wolnomularstwa Elżbieta Wichrowska s. 131-136
"Masoneria : wielka niewiadoma", Jerzy Wojtowicz : [recenzja] Elżbieta Wichrowska Jerzy Wojtowicz (aut. dzieła rec.) s. 145-147
Polish Masonic Poetry in the 18th Century, and at the Beginnings of the 19th Century Elżbieta Wichrowska s. 151-153
Jan Winczakiewicz i "Inicjacje świętojańskie" Elżbieta Wichrowska s. 163-167
"Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie", red. Daniel Ligou, Paris 1987 : [recenzja] Elżbieta Wichrowska Daniel Ligou (aut. dzieła rec.) s. 172
La situation de la maçonnerie en Pologne Elżbieta Wichrowska s. 211-217