Znaleziono 95 artykułów

Tadeusz Cegielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ordo in Chao" : wolnomularstwo wobec kryzysów doby Oświecenia Tadeusz Cegielski s. 7-24
Drogi Czytelniku! Tadeusz Cegielski s. 9-10
James Anderson (1679-1739) i Pierwsza Wielka Loża Tadeusz Cegielski s. 11-48
Ruch Różokrzyżowców a twórczość angielskich myślicieli i poetów Bartosz Protas s. 11-44
"Oświecenie Różokrzyżowców" : z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego Tadeusz Cegielski s. 19-50
Oświecenie Różokrzyżowców : z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego : część 3 Tadeusz Cegielski s. 19-73
"Oświecenie Różokrzyżowców" : z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego : część 2 Tadeusz Cegielski s. 31-64
Masoneria a państwo Tadeusz Cegielski s. 35-47
W zenicie Oświecenia : jansenizm na dworze papieskim, cesarskim i w lożach wolnomularskich : zarys problematyki Tadeusz Cegielski s. 39-48
"Fama" i "Confessio" czyli historia pewnej mistyfikacji Tadeusz Cegielski s. 45-48
Początki masonerii spekulatywnej, czyli Wielkiej Loży Londynu zmagania z historią i polityką (1717-1738) Tadeusz Cegielski s. 49-116
Jan Potocki wolnomularz Dominique Triaire s. 51-60
Dwa teksty Konstytucji Wielkiej Loży Narodowej Polski (1931, 1936) Tadeusz Cegielski s. 69-70
Jan Amos Komenský i Różokrzyżowcy Tadeusz Cegielski s. 74
Wielanda Zakon Kosmopolitów Tadeusz Cegielski s. 78
Dekret Prezydenta RP z dnia 22 listopada 1938 roku Tadeusz Cegielski s. 85-87
Ludwik Hass : historyk wolnomularstwa Tadeusz Cegielski s. 113-117
Tadeusz Gliwic (Hipolit Matada) 14 VIII 1907-10 V 1994 Tadeusz Cegielski s. 123-124
Kawaler Ramsay i jego "Mowa" z 1737 r. : u źródeł masonerii stopni wyższych Tadeusz Cegielski s. 123-136
Masoneria polska XX wieku : o najnowszej książce Ludwika Hassa rozmawiają Tadeusz Cegielski, Janusz Maciejewski, Janusz Tazbir i Elżbieta Wichrowska Tadeusz Cegielski Janusz Maciejewski Janusz Tazbir Elżbieta Wichrowska s. 125-136
Kamienie węgielne Stanów Zjednoczonych Tadeusz Cegielski s. 125-131
80 rocznica powstania Wielkiej Loży Narodowej Francuskiej (Grande Loge Nationale Française - GLNF) : spotkanie z publicznością w Metzu 2 kwietnia 1993 roku Tadeusz Cegielski s. 127-128
Trzylecie odrodzonej Wielkiej Symbolicznej Loży Węgier (Magyaroszági Szimbolikus Nagypáholy) 1989-1992 Tadeusz Cegielski s. 128-129
Czy "Czarodziejski flet" jest operą masońską Tadeusz Cegielski s. 129-134
Wolnomularstwo w Rosji i na Ukrainie Tadeusz Cegielski s. 132-133
Niemieccy pisarze-masoni Tadeusz Cegielski s. 141-142
"Niezapominajka" (Das Vergissmeinnicht) : emblemat wolnomularzy niemieckich Tadeusz Cegielski s. 142-143
"Masoneria polska 1993 : fakty, konteksty, komentarze", Stefan Krajski, Warszawa 1993 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Stefan Krajski (aut. dzieła rec.) s. 146
"Śmiertelna pułapka", James D. Shaw, Tom C. McKenney, Gdańsk 1993 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Tom C. McKenney (aut. dzieła rec.) James S. Shaw (aut. dzieła rec.) s. 146
Konstytucja, Historia, Prawa, Obowiązki, Przepisy, Regulacje i Zwyczaje Wielce Czcigodnego Bractwa Przyjętych Wolnych Mularzy s. 147-176
In Memoriam : Illustrious Brother Tadeusz Gliwic (1907-1994) Tadeusz Cegielski s. 149
Węgierska Rada Najwyższa 33° reaktywowana Tadeusz Cegielski s. 154-155
Pięćdziesięciolecie polsko-ukraińskiej wspólnoty wolnomularskiej na emigracji w Paryżu, 18 czerwca 1995 r. Tadeusz Cegielski s. 155-156
Das Freimaurertum und die soziale Krise am Ausgang des 18. Jahrhunderts Tadeusz Cegielski s. 155-163
Dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 1995 roku w lożach WLNP Tadeusz Cegielski s. 158
Uniwersalna Liga Masońska : 60 Kongres w Wiedniu Tadeusz Cegielski s. 166-167
"Scottish Rite Journal" o zagrożeniach wolnomularstwa w Stanach Zjednoczonych Tadeusz Cegielski s. 167-168
49 lóż w nowych krajach związkowych Niemiec Tadeusz Cegielski s. 168-169
Studyjna podróż członków Fundacji "Sztuka Królewska w Polsce" Tadeusz Cegielski s. 171-172
"W kręgu mistrza Hirama" : zakończenie I cyklu wieczorów w Muzeum Andrzeja Struga Tadeusz Cegielski s. 172-174
Promocja książki Ludwika Hassa Tadeusz Cegielski s. 177-178
W brytyjskiej Izbie Gmin o masonerii Tadeusz Cegielski s. 182-183
Masoneria w Internecie Tadeusz Cegielski s. 183-184
Kluby Przyjaciół Sztuki Królewskiej w Polsce Tadeusz Cegielski s. 185
Wolnomularstwo w oczach satyryka Tadeusz Cegielski Jiři Sliva (aut. dzieła rec.) s. 187
Aufklärung der Rosenkreuzerei : Zusammenfassung Tadeusz Cegielski s. 199-201
"Wolnomularstwo polskie XVIII-XX w. Mity i prawda?" : wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 10.10.2008 - 28.02.2009 Tadeusz Cegielski s. 213-220
50 lat Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : uroczystość dnia 10 stycznia 2009 roku Tadeusz Cegielski s. 221-225
"<< Sztuka królewska >> i muzy : obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze polskiej i powszechnej" : konferencja naukowa w Toruniu, 20-22 lutego 2009 Tadeusz Cegielski s. 226-227
Profesor Ludwik Hass (1918-2008) Tadeusz Cegielski s. 228-235
"Les Métaux et la Mémoire. La Franc-Maçonnerie française racontée par les jetons et médailles", Marc Labouret, Paris 2007 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Marc Labouret (aut. dzieła rec.) s. 248-249
Macierzysta loża Polski "Kopernik" ("Copernic") na Wschodzie Paryża : 70 lat historii (1939-2009) Tadeusz Cegielski s. 250-264
Doroczne i świętojańskie posiedzenia Wielkiej Loży Narodowej Polski w 1997 roku Tadeusz Cegielski s. 261-263
Refleksja laika z okazji wystawy autorskich książek unikatowych Anny Marii Bauer, "Spacery nieborowskie", Nieborów, maj-czerwiec 2008 Tadeusz Cegielski s. 261-263
"Świątynia Hymnu Jedności" : Loża nr 5 na Wschodzie Poznania Tadeusz Cegielski s. 268
Cagliostro i sztuka uzdrawiania w XVIII wieku Tadeusz Cegielski s. 269-270
Wielka Loża Narodowa Polski powraca do swej historycznej siedziby Tadeusz Cegielski s. 271-272
"Ala ma kota" : pamięci Mariana Falskiego Tadeusz Cegielski s. 272-275
Wizyty w Polsce Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Rosji Tadeusz Cegielski s. 272
400 lat najstarszej loży świata Tadeusz Cegielski s. 276
Wybory Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Austrii Tadeusz Cegielski s. 278-279
"Z tajemnic masonerii", Doktor Mieczysław Skrudlik, Warszawa 1927 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Mieczysław Skrudlik (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Instalacja Wielkiego Mistrza WLNP Tadeusz Cegielski s. 280-281
"Antykościół w natarciu!", Henryk Czepułkowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Henryk Czepułkowski (aut. dzieła rec.) s. 281-286
Konstytucja z 1781 roku odnaleziona i opublikowana drukiem! Tadeusz Cegielski s. 281-283
Cezary Leżeński (1930-2006) Tadeusz Cegielski s. 284-285
Piotr Kuncewicz (1936-2007) Tadeusz Cegielski s. 286-287
"Masoneria polska i okolice", Stanisław Krajski, Warszawa 1997 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Stanisław Krajski (aut. dzieła rec.) s. 286-290
Powrót Synów Przymierza Tadeusz Cegielski s. 288-289
Dziesiąta rocznica reaktywowania WLNP Tadeusz Cegielski s. 288-289
Delegacje Wielkich Lóż w Polsce : 4-7 Maja 2001 Tadeusz Cegielski s. 289-290
"Za błękitną kurtyną : polski wywiad na tropie masonów", Roman Bertowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Roman Bertowski Tadeusz Cegielski s. 290-293
Numizmat "Ars Regia" Tadeusz Cegielski s. 290-291
Uroczystości 70. rocznicy erygowania loży "Kopernik" ("Copernic") na Wschodzie Paryża (3-4 grudnia 2009 roku) Tadeusz Cegielski s. 291-294
Słowacja potęgą masońską! Tadeusz Cegielski s. 292-294
Dziesięciolecie reaktywowania Loży nr 2 "Walerian Łukasiński" na Wsch.·. Warszawy Tadeusz Cegielski s. 292-293
Inauguracja Klubu w siedzibie WLNP Tadeusz Cegielski s. 293-294
"Śladami mesjasza apostaty", Jan Doktór, Wrocław 1998 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Wolnomularstwo austriackie w liczbach Tadeusz Cegielski s. 295
"Masoni bez maski", Cezary Leżeński : [recenzja] Tadeusz Cegielski Cezary Leżeński (aut. dzieła rec.) s. 295-302
Maria Mirzejewska-Janowicz (1941-2001) Tadeusz Cegielski s. 296-297
80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski s. 298-302
Alter und angenommener Schottischer Ritus in Polen : Eine Skizze der Problematik Tadeusz Cegielski s. 301-304
"Eugenia pod Ukoronowanym Lwem : dzieje loży i wolnomularzy Gdańska i Sopotu, XVIII-XIX wiek", Hanna Domańska : [recenzja] Tadeusz Cegielski Hanna Domańska (aut. dzieła rec.) s. 302-305
Doroczne posiedzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski (26 i 27 czerwca 2010 roku) Tadeusz Cegielski s. 302-303
Konstanty Jan Kurman (1930-2009) Tadeusz Cegielski s. 303-307
"Jan Potocki : biografia", François Rosset i Dominique Triaire : [recenzja] Tadeusz Cegielski François Rosset (aut. dzieła rec.) Dominique Triaire (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"Masoneria : mały słownik", Norbet Wójtowicz : [recenzja] Tadeusz Cegielski Norbert Norbert (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Początek języka - początek człowieczeństwa : ewolucyjna koncepcja kultury według Stanisława Kostki Potockiego", Katarzyna Karaskiewicz, Warszawa 2009 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Katarzyna Karaskiewicz (aut. dzieła rec.) s. 327-334
"Ungarn und Oesterreich unter Maria Theresia und Joseph II. Neue Aspekte im Verhältnis der beide Länder", hrsg. von Anna M. Drabek, Richard Plaschka und Adam Wandruszka, Wien 1982 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Anna M. Drabek (aut. dzieła rec.) Richard Plaschka (aut. dzieła rec.) Adam Wandruszka (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"Detektyw w krainie cudów: powieść kryminalna i narodziny nowoczesności 1841-1941", Tadeusz Cegielski, Warszawa 2015 : [recenzja] Arkadiusz Marcinkan Tadeusz Cegielski (aut. dzieła rec.) s. 376-379
Masoni zdemaskowani : o książce Cezarego Leżeńskiego, "Masoni bez maski", Graffiti BC, Toruń 2006, ss. 270 Tadeusz Cegielski Cezary Leżeński (aut. dzieła rec.) s. 379-385
"Reich and nation. The Holy Roman Empire as idea and reality", John G. Gagliordo, Bloomington-London 1980 : [recenzja] Tadeusz Cegielski John G. Gagliordo (aut. dzieła rec.) s. 550-554
"Oswoboditielnyje dwiżenija narodow Awstrijskoj Imperii. Wozniknowienie i razwitie. Koniec XVIII w.-1849 g.", red. W. I. Frejdzon, Moskwa 1980 : [recenzja] Tadeusz Cegielski W. I. Frejdzon (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Polen zwischen Preussen und Reuuland. Souveränitätskrise und Reformpolitik 1736-1752", Michael G. Müller, Berlin 1983 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Michael G. Müller (aut. dzieła rec.) s. 608-613