Znaleziono 4 artykuły

Jan Doktór

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Śladami Mesjasza Apostaty : żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji", Jan Doktór, Wrocław 1998 : [recenzja] Michał Czajkowski Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Śladami mesjasza apostaty", Jan Doktór, Wrocław 1998 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Pięć wielkich religii świata", red. Emma Brunner-Traut, tł. Jan Doktór, Warszawa 1996 : [recenzja] Wojciech Rzepa Emma Brunner-Traut (aut. dzieła rec.) Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 390-392
„W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730–1747”, oprac. Jan Doktór, Warszawa 1999 : [recenzja] Sebastian Kawczyński Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 605-608