Znaleziono 4 artykuły

Michael G. Müller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia Torunia. T. 2 cz. 3, Między barokiem i oświeceniem (1660-1793)", pod red. Mariana Biskupa, Toruń 1996 : [recenzja] Michael G. Müller Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 121-130
"Die Teilungen Polens 1772. 1793. 1795", Michael G. Müller, München 1984 : [recenzja] Leokadia Postén Michael G. Müller (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Polen zwischen Preussen und Reuuland. Souveränitätskrise und Reformpolitik 1736-1752", Michael G. Müller, Berlin 1983 : [recenzja] Tadeusz Cegielski Michael G. Müller (aut. dzieła rec.) s. 608-613
"Die Teilungen Polens 1772, 1793, 1795", Michael G. Müller, München 1984 : [recenzja] Jerzy Michalski Michael G. Müller (aut. dzieła rec.) s. 890-892