Znaleziono 123 artykuły

Marian Biskup

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przestrzenny miasta Braniewa Marian Biskup s. 3-18
Polish Research on the Life and Wide-Ranging Activity of Nicholas Copernicus Marian Biskup s. 9-16
Krzyżackie druki w Rzeszy w okresie konfliktu z Polską w początkach XVI wieku Marian Biskup s. 9-22
Król Jan Olbracht i jego związki z Prusami Królewskimi i Toruniem Marian Biskup s. 9-24
Jan Długosz (1415-1480) jako historyk Polski i krajów Europy środkowowschodniej Marian Biskup s. 9-13
Nowe województwo kujawsko-pomorskie : tradycje pięciu regionów Marian Biskup s. 33-40
Kontakty i więzi historyków Torunia z Olsztynem 1945-1999 Marian Biskup s. 63-71
Nieznane zjazdy Prus Krzyżackich z początków XVI wieku Marian Biskup s. 63-73
Teologiczny wymiar prawa Kościelnego Marian Biskup s. 71-85
Centralne Archiwum Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu Marian Biskup s. 78-83
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Marian Biskup Andrzej F. Dziuba Antoni Młotek Jan Pryszmont s. 83-98
Spisy jeńców polskich z bitwy pod Chojnicami Marian Biskup s. 88-103
Wykaz sprzętu artyleryjskiego Zakonu Krzyżackiego w Prusach około 1523 roku Marian Biskup s. 97-103
"Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej. Materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-26 listopada 1994 r. w Toruniu", pod red. M. Biskupa, Toruń 1995 : [recenzja] Danuta Kasparek Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 99-102
"Opera minora. Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów nadbałtyckich", Marian Biskup, Toruń 2002 : [recenzja] Grzegorz Świderski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Historia Torunia. T. 2 cz. 3, Między barokiem i oświeceniem (1660-1793)", pod red. Mariana Biskupa, Toruń 1996 : [recenzja] Michael G. Müller Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 121-130
"Documenta Copernicana, Briefe", Andreas Kühne, Stefan Kirschner, Berlin 1994 : [recenzja] Marian Biskup Stefan Kirschner (aut. dzieła rec.) Andreas Kühne (aut. dzieła rec.) s. 121-130
Badania nad dziejami Prus Wschodnich i Zachodnich w Bawarii : (o monachijskiej serii "Acta Borussica") Marian Biskup s. 131-137
Stanowisko przedstawicieli kleru warmińskiego wobec rewolty gdańskiej w 1525 roku Marian Biskup s. 133-146
Łukasz Watzenrode inicjatorem wybrania przedstawiciela Korony biskupem warmińskim Marian Biskup s. 135-142
W sprawie zagrożenia Olsztyna przez wojska krzyżackie w początkach 1521 roku Marian Biskup s. 139-145
"Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga", pod red. Mariana Biskupa, Wrocław 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Swoistość moralności chrześcijańskiej Marian Biskup s. 141-162
Materiały do dziejów komturstwa toruńskiego z lat 1447-1448 Marian Biskup s. 141-161
"«Księga Jadwiżańska»", Wrocław 1995 : [recenzja] Marian Biskup s. 147-148
Documenta Copernicana ... Berlin 1996 Marian Biskup s. 149-162
3 niedziela Wielkiego Postu - Nawrócenie szansą człowieka Marian Biskup s. 152-154
Zakon Krzyżacki i jego państwo w Prusach w polskiej historiografii lat trzydziestych XX wieku Marian Biskup s. 155-170
Mikołaj Kopernik a pisma radców Prus Królewskich do Josta Ludwika Decjusza z 18. VII.1526 Marian Biskup s. 157-166
Miscellanea archiwalne z okresu wojen polsko-krzyżackich z lat 1410-1414 Marian Biskup s. 161-162
Objawienie Pańskie, Święto rozumu i wiary Marian Biskup s. 162-163
"Historia dyplomacji polskiej (połowa X w. - XX w.)", pod red. Gerarda Labudy, t. 1: "połowa X w. — 1572", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 169-170
Ofiarowanie Pańskie, Objawiona prawda Marian Biskup s. 169-170
"Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa [etc.] 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 176
"Schichtung und Entwicklung der Gesellschaft in Polen und Deutschalnd im 16. und 17. Jahrhundert: Parallelen, Vorknüpfungen, Vergleiche", hrsg. von M. Biskup und K. Zernack, Wiesbaden 1983 : [recenzja] Witold Rotkiewicz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) K. Zernack (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Dzieje Inowrocławia, t. 1", pod red. Mariana Biskupa, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 178
"Historia Torunia. T. 1, W czasach średniowiecza (do roku 1454)", red. Marian Biskup, Toruń 1999 : [recenzja] Roman Czaja Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 181-184
33 niedziela zwykła, "Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie" Marian Biskup s. 184-186
"Preussen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens", Erich Maschke, "Ostdeutsche Wissenschaft, Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates" T. II, Monachium 1956 : [recenzja] Marian Biskup Erich Maschke (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Przesłanki zjednoczenia politycznego Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku Marian Biskup s. 197-209
Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialanej w Prusach Krzyżackich w wiekach XIV-XV Marian Biskup s. 199-217
17. niedziela zwykła, "Panie, naucz nas modlić się" Marian Biskup s. 204-205
Wsponmienie wszystkich wiernych zmarłych, Oni żyją i my żyć będziemy Marian Biskup s. 209-210
"Teologia moralności i prawa : studium metateoretyczne", Marian Biskup, Wrocław 1996 : [recenzja] Edward Janiak Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 210-211
32. Niedziela zwykła, Bóg żyje i w Nim żyją zmarli Marian Biskup s. 211-212
1 niedziela adwentu, "Czuwajcie w każdym czasie" Marian Biskup s. 211-212
Niedziela Palmowa, Hosanna! - Na krzyż z nim! - Alleluja! Marian Biskup s. 213-214
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, "Chrystus Zmarwychwstał!" Marian Biskup s. 214-215
"Wybitni ludzie dawnego Torunia", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa-Poznań-Toruń 1982 : [recenzja] Lech Mokrzecki Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Listy w języku polskim z Prus Królewskich i Litwy do przedstawicieli i władz Prus Książęcych z przełomu XVI-XVII wieku Marian Biskup s. 217-225
Rola Elbląga w Związku Miast Hanzeatyckich Marian Biskup s. 217-232
Królewiec a Polska i Litwa jagiellońska w czasach średniowiecza (do roku 1525) Marian Biskup s. 223-245
Boże Narodzenie (Msza w dzień), Pójdźmy do Betlejem... Marian Biskup s. 223-225
"Teologie moralności i prawa. Studium metateoretyczne", Marian Biskup, Wrocław 1996 : [recenzja] Andzrej F. Dziuba Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 224-227
1. niedziela Wielkiego Postu, Walka Miłości o życie człowieka Marian Biskup s. 226-227
2. niedziela Wielkiego Postu, „Jego słuchajcie” Marian Biskup s. 227-229
W sprawie kościelnej geografii historycznej diecezji pruskich Marian Biskup Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 229-233
14. niedziela zwykła, Droga człowieka do wiary w Boga Marian Biskup s. 229-231
15. niedziela zwykła, Adresat słowa Bożego Marian Biskup s. 231-232
14. niedziela zwykła, Wakacyjne zaproszenie od Pana Jezusa Marian Biskup s. 237-238
15. niedziela zwykła, Adresat słowa Bożego Marian Biskup s. 238-240
Środa popielcowa, 3 x „tak” dla pokuty i nawrócenia Marian Biskup s. 241-244
"Historia Torunia. T. 3, cz. 1, W czasach zaboru pruskiego (1793-1920)", pod red. M. Biskupa, Toruń 2003 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 251-256
Interwencja króla Zygmunta I w sprawie Andrzeja Kopernika u biskupa i kapituły warmińskiej w 1513 roku Marian Biskup s. 255-260
Pierwsze odgłosy sekularyzacji Prus Krzyżackich 1525 r. wśród członków Zakonu w Rzymie i Wiedniu Marian Biskup s. 255-268
Problem autografu listu Mikołaja Kopernika do Feliksa Reicha z roku 1528 Marian Biskup s. 2, 257-261
"Bazylika katedralna Świętych Janów w Toruniu", pod red. M. Biskupa, Toruń 2003 : [recenzja] Monika Jakubek-Raczkowska Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 257-263
Wielkanoc, Chrześcijanin - człowiekiem Wielkanocy Marian Biskup s. 257-259
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Miłość biletem do nieba Marian Biskup s. 258-259
1. niedziela adwentu, Adwentowe czuwanie Marian Biskup s. 260-261
Niedziela Zmartwychwstania, Chrześcijanin człowiekiem wielkanocy Marian Biskup s. 264-265
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Zwycięstwo pochłonęło śmierć Marian Biskup s. 267-269
20. niedziela zwykła, Eucharystia największym skarbem Marian Biskup s. 270-271
4. niedziela Wielkiego Postu, Aby zajaśniała w nas Wielkanoc! Marian Biskup s. 271-273
"Copernicus als Preusse", Rembert A. Watermann, Lübeck 1974 : [recenzja] Marian Biskup Rembert A. Watermann (aut. dzieła rec.) s. 272-274
Materiały do stosunków habsbursko-mazowieckich na przełomie XV-XVI w. w archiwach austriackich Marian Biskup s. 272-279
5. niedziela Wielkiego Postu, On mi przebaczył!!! Marian Biskup s. 273-275
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Maryja Niepokalanie Poczęta Marian Biskup s. 273-275
Niedziela Zesłania Ducha Świętego Namaszczeni i posłani Marian Biskup s. 275-277
9. Niedziela Zwykła, Czy będę zbawiony - dezorientacja czy orientacja? Marian Biskup s. 275-276
Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Przyjdź Duchu Święty! Marian Biskup s. 277-279
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej W głąb największej tajemnicy Marian Biskup s. 277-279
Dwadzieścia lat "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" Marian Biskup s. 291-297
"Die Flucht der Litauer in der Schlacht bei Tannenberg", Sven Ekdahl, "Zeitschift für Ostforschung" 12, 1963, h. 1 : [recenzja] Marian Biskup Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 296-297
    Zacytuj
  • Udostępnij
4. niedziela adwentu, Wigilia - to rzeczywiście niezwykły dzień w roku Marian Biskup s. 296-298
Uroczystość Bożego Narodzenia, 2000. rocznica narodzin Jezusa Chrystusa - Zbawiciela świata Marian Biskup s. 298-300
List Kapituły Warmińskiej do króla Zygmunta I napisany własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika w Olsztynie w 1520 r. Marian Biskup s. 307-315
22. niedziela zwykła, Samarytanie nadziei Marian Biskup s. 317-319
"Teologia moralności i prawa", Marian Biskup, Wrocław 1996 : [recenzja] Jerzy Lewandowski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 333-337
"Regesta Copernicana", Marian Biskup, Wrocław 1973 : [recenzja] Maria Bogucka Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 337-338
"Mikołaja Kopernika lokacje łanów opuszczonych", wyd. Marian Biskup, Olsztyn 1970 : [recenzja] Stanisław Rospond Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 363-365
Sprawa Mikołaja Kopernika i Anny Schilling w świetle listów Feliksa Reicha do biskupa Jana Dantyszka z 1539 roku Marian Biskup s. 371-380
"Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku", Marian Biskup, Warszawa 1959 : [recenzja] Marian Małowist Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Beiträge zur Geschichte des Dreizehnjährigen Krieges im Ordenslande Preussen", M. Hellmann, "Jahrbuch für die Geschichte Mittelund Ostdeutschlands", T. VIII, Tübingen 1960, s. 1-49 : [recenzja] Marian Biskup M. Hellmann (aut. dzieła rec.) s. 374-377
Mikołaj Kopernik na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu w marcu 1522 roku (do początków działalności dla reformy monetarnej) Marian Biskup s. 383-394
Rozwój przestrzenny miasta Szczytna Marian Biskup s. 385-398
Z problematyki handlu polsko-gdańskiego drugiej połowy XV wieku Marian Biskup s. 390-407
"Nikolaus von Kues und der Deutsche Orden : der Briefwechsel des Kardinals Nikolaus von Kues mit dem Hochmeister des Deutschen Ordens : Cusanus-Texte-IV : Briefwechsel des Nikolaus von Kues", wyd. Erich Maschke, Heidelberg 1956 : [recenzja] Marian Biskup Erich Maschke (aut. dzieła rec.) s. 393-394
Geneza i znaczenie hołdu pruskiego 1525 roku Marian Biskup s. 407-424
O słowniku historyczno-geograficznym ziemi chełmińskiej Jan Powierski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Maksymilian Grzegorz (aut. dzieła rec.) Krystyna Porębska (aut. dzieła rec.) s. 407-425
Z nowszych prac zachodnioniemieckich nad osadnictwem Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku Marian Biskup s. 411-424
Powinności pańszczyźniane chłopów czynszowych w Prusach Krzyżackich w pierwszej połowie XV wieku Marian Biskup s. 413-436
"„Gen Ostland wollen wir reiten!” Ordensstaat und Ostsiedlung in der historischen Belletristik Deutschlands", Wolfgang Wippermann, [w:] "Germania - Slavica II", Berlin/West 1981 : [recenzja] Marian Biskup Wolfgang Wippermann (aut. dzieła rec.) s. 418-422
Echa bitwy grunwaldzkiej i oblężęnia Malborka w niemieckiej gałęzi Zakonu Krzyżackiego w lecie 1410 roku Marian Biskup s. 455-460
Rozwój przestrzenny Lidzbarka Warmińskiego Marian Biskup s. 481-496
„Grunwald. Problemy wybrane”, Andrzej Nadolski, Olsztyn 1990 : [recenzja] Marian Biskup Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 521-526
"Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge", Hamburg 1982 : [recenzja] Marian Biskup s. 537-540
"Wybitni ludzie dawnego Torunia", red. Marian Biskup, Warszawa-Poznań-Toruń 1982 : [recenzja] Danuta Bogdan Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 540-543
"Nowe materiały do działalności publicznej Mikołaja Kopernika z lat 1512-1537", Marian Biskup, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Drewnowski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 561-562
"Das Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 mit einem Abriss der Geschichte des Ordens von 1400 bis zur neuesten Zeit", Marian Tumler, Wien 1954" : [recenzja] Marian Biskup Marian Tumler (aut. dzieła rec.) s. 569-572
"Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in Einzeldarstellungen", wyd. P. Klemens Wieser O. T., Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens t. 1, Bad Godesberg 1967 : [recenzja] Marian Biskup Klemens Wieser (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Wojna trzynastoletnia (1454-1466)", Marian Krwawicz, Jan Wimmer, Warszawa 1957 : [recenzja] Marian Biskup Marian Krwawicz (aut. dzieła rec.) Jan Wimmer (aut. dzieła rec.) s. 593-599
Deklaracje podatkowe miast warmińskich z roku 1572 Marian Biskup s. 616-620
Wystawa Księgozbioru Uppsalskiego Mikołaja Kopernika w Toruniu Marian Biskup s. 625-630
Testament kustosza warmińskiego Feliksa Reicha z lat 1538-1539 Marian Biskup s. 649-675
Badania nad reformą Rzeszy i polityką zagraniczną Habsburgów w drugiej połowie XV - początkach XVI wieku Marian Biskup s. 651-665
Cztery polskie relacje ze Szwecji z końca XVI wieku Marian Biskup s. 671-679
Kilka refleksji nad jubileuszowym numerem "Kwartalnika Historycznego" Marian Biskup s. 729-736
Kwerenda w kopernikanach szwedzkich Marian Biskup s. 747-750
"Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1: (1479-1488)" wyd. Karol Górski i Marian Biskup, Toruń 1955 : [recenzja] Antoni Mączak Henryk Samsonowicz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 795-798
"Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku. U źródeł sekularyzacji Prus Książęcych", Marian Biskup, Olsztyn 1983 : [recenzja] Marian Dygo Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 813-814
"Bemerkungen zur sozialgeschichtlichen Erforschung des Deutschen Ordens", M. Hellmann, "Historisches Jahrbuch" t. LXXX, München/Freiburg 1961, s. 126-142 : [recenzja] Marian Biskup M. Hellmann (aut. dzieła rec.) s. 826-830
"Mikołaja Kopernika Lokacja łanów opuszczonych", Marian Biskup, Olsztyn 1970 : [recenzja] Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 837-838