Znaleziono 86 artykułów

Henryk Samsonowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Karolu Modzelewskim - historyku, działaczu politycznym, przyjacielu, słów kilka Henryk Samsonowicz s. 3-6
Łęczyca, Łęczycanie, 'Gród Galla' Henryk Samsonowicz s. 3-6
Geneza stołeczności Warszawy Henryk Samsonowicz s. 4-8
Bolesław III Krzywousty w oczach historyków Henryk Samsonowicz s. 7-10
Kurpie na mapie Polski Henryk Samsonowicz s. 8-12
Granice społeczeństwa obywatelskiego granicami Europy Henryk Samsonowicz s. 8-10
Z badań nad nazwami miejscowymi na pograniczu Puszczy Białej Henryk Samsonowicz s. 9-18
Wokół lokacji Płocka Henryk Samsonowicz s. 15-19
"Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku", Jerzy Kłoczowski, Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 29
Aleksandra Gieysztora badania nad Mazowszem Henryk Samsonowicz s. 151, 41-49
Ośrodki gospodarcze w Puszczy Białej na początku XIX wieku Henryk Samsonowicz s. 46-48
"Dzieje Mazowsza do 1526 roku", pod red. Aleksandra Gieysztora i Henryka Samsonowicza, Warszawa 1994 : [recenzja] Kazimierz Jasiński Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 47-50
Jakub Chojnacki (1922-2006) : [nekrolog] Stefan Karol Kuczyński Henryk Samsonowicz Marian Sołtysiak s. 88-90
"Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800", wyd. Charles Tilly, Wim P. Blockmans, Boulder - San Francisco - Oxford 1994 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Wim P. Blockmans (aut. dzieła rec.) Charles Tilly (aut. dzieła rec.) s. 96-98
„Europa i jej narody”, Krzysztof Pomian, Warszawa 1992 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 103-105
„Dzieje Krakowa. Kraków na schyłku wieków średnich”, Jerzy Wyrozumski, Kraków 1992 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 108-110
"Dzieje Sandomierza", red. Henryk Samsonowicz, t. 1 "Średniowiecze", red. Stanisław Trawkowski, t. 2 "XVI-XVIII wiek", red. Feliks Kiryk, cz. 1 "W okresie świetności", cz. 2 "W czasach stagnacji i upadku", cz. 3 "Sztuka", Warszawa 1993 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 114-117
"Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1: 1065-1495", wyd. Stella Maria Szacherska, Warszawa 1975 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Stella Maria Szacherska (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und Posen im europäischen Wirtschaftsverkehr des 15. und 16. Jhs.", Adelheid Simsch, [...] in Kommision bei Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1970 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Otto Harrassowitz (aut. dzieła rec.) Adelheid Simsch (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Die wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert. Strukturanalyse einer spätmittelterlichen Exportgewerbe und Fernhandelsstadt", Franz Irsigler, Wiesbaden 1979 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Franz Irsigler (aut. dzieła rec.) s. 133-135
Europejski handel Krzyżaków w XIV-XV wieku Henryk Samsonowicz s. 137-145
"Dziedzictwo średniowiecza : mity i rzeczywistość", Henryk Samsonowicz, Wrocław 1991 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Génes au XV siècle : activité économique et problèmes sociaux", Jacques Heers, Paris 1961 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jacques Heers (aut. dzieła rec.) s. 138-141
"Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles. Les matériaux. Les hommes", Jean-Pierre Sosson, Bruxelles 1977 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jean-Pierre Sosson (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Lubeczanie a ziemie Polski w XIII w. Henryk Samsonowicz s. 143-153
"Recht und Verfassung der Gesellschaften Mit St. Jörgenschild in Schwaben : untersuchungen über Adel. Einung Schiedsgericht und Fehde im XV Jh.", Herbert Obenaus, Göttingen 1961 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Herbert Obenaus (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Złota jesień polskiego średniowiecza", Henryk Samsonowicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 156
Rota Piotra Storkowskiego z 1477 r. Henryk Samsonowicz s. 157-164
"Dzieje Mazowsza do 1526 r.", red. Aleksander Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Janusz Grabowski Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 160-169
Geneza stołeczności Warszawy Henryk Samsonowicz s. 162-178
"Banque et crédit en Italie au XVIIe siècle, t. 1: Les foires de change et la dépréciation monétaire; t. 2: Sources et cours des changes", José Gentil da Silva, Paris 1969 : [recenzja] Henryk Samsonowicz José Gentil da Silva (aut. dzieła rec.) s. 163-165
Z problematyki handlu gdańskiego w XV wieku : w związku z pracami Mariana Biskupa, Handel wiślany w latach 1454-1466, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. 14, 1953, s. 155-199 ; Z problematyki handlu polsko-gdańskiego drugiej połowy XV wieku t. 14 "Przegląd Historyczny", t. 45, z. 2-3, 1954, s. 390-407 Henryk Samsonowicz s. 166-178
"Croissance et regression en France : XVI-XVI siècles", Marian Małowist, Paris 1972 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 178-179
Powoływanie władz w samorządach miejskich w Polsce XV wieku Henryk Samsonowicz s. 181-191
"Un grand commerce d'importation : les vins de France aux anciens Pay-Bas (XIIIe-XVIe siècle), Jan Craeybeckx, przedm. Charles Verlinden, Paris, 1958 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jan Craeybeckx (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Die Schäfer und Lieger des Deutschen Ordens in Preussen", Erich Maschke, Sondedruck aus "Hamburger Mittel- und Ostdeutschen Forschungen", T. II, Hamburg 1960, s. 97-147 Henryk Samsonowicz Erich Maschke (aut. dzieła rec.) s. 184-185
Seminarium Mariana Małowista Henryk Samsonowicz s. 195-203
Z zagadnień genezy rynku europejskiego : strefa baltycka Antoni Mączak Henryk Samsonowicz s. 198-222
"Le navire et l'économie maritime du Nord de l'Europe du Moyen-Age au XVIIIe siècle : Travaux du Troisième Colloque International d'historie maritime, tenu les 30 et 31 mai 1958 à l'Académie de Marine", présentes par Michel Mollat [et al.], Paris 1960 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Michel Mollat (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"Ogorażiwanija i krestjanskie dwiżenija w Anglii XVI wieka", W. F. Semionow, Moskwa-Leningrad 1949 : [recenzja] Henryk Samsonowicz W. F. Semionow (aut. dzieła rec.) s. 202-205
Tło gospodarcze wydarzeń 1308 roku na Pomorzu Gdańskim Henryk Samsonowicz s. 202-219
Struktura majątkowa mieszkańców Przemyśla w drugiej połowie XV w. Henryk Samsonowicz s. 266-275
Handel zagraniczny Gdańska w drugiej połowie XV wieku : rejonizacja handlu na podstawie ksiąg cła palowego Henryk Samsonowicz s. 283-352, 448-449
"Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466", Irena Janosz-Biskupowa, Toruń 1965 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Irena Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.) s. 298-300
Ratujmy naukę w Polsce! Maciej Gardecki Krzysztof Gawlikowski Antoni Kamiński Witold Karczewski Tadeusz Kowalik Joanna Kurczewska Antoni Mączak Andrzej Paczkowski Henryk Samsonowicz Janusz Schminda Włodzimierz Siwiński Marian Srebrny Jadwiga Staniszkis Tomasz Strzembosz Jerzy Szacki Edmund Wnuk-Lipiński Andrzej Kajetan Wróblewski Andrzej Wyczański Andrzej Zięba Paweł Śpiewak s. 300
"Zakłady města: Tabor 1432-1452. Husitský Tábor", František Šmahel, Sbornik Muzea Husitského Revolučniho Hnuti 5, 1982 : [recenzja] Henryk Samsonowicz František Šmahel (aut. dzieła rec.) s. 321-322
"Das Spätmittelalter als Krisenzeit : ein Literaturbericht als Zwischenbilanz", František Graus, Praha 1969 : [recenzja] Henryk Samsonowicz František Graus (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Kapitał mieszczański Nowego Sącza na przełomie XVI-XVII wieku : wpływ na ekonomikę miasta i zaplecza", Anna Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Anna Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 326-328
"Brněnsky patriciát a boje o vladu města ve 14. a 15. stoleti", Jarosłav Meznik, Brno 1962 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jarosłav Meznik (aut. dzieła rec.) s. 341-343
„Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy”, red. Henryk Samsonowicz, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 350-354
"Hanischer Einfuhrhandel in Reval, um 1430", Karl Heinz Sass, Marburg/Lahn 1955 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Karl Heinz Sass (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Wieś i karczma", Józef Burszta, Warszawa 1940 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Józef Burszta (aut. dzieła rec.) s. 363-370
„Before European hegemony. The world system A.D. 1250-1350”, Janet L. Abu-Lughod, New York-Oxford 1989 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Janet L. Abu-Lughod (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"La ville médiévale. Sysèteme social, sysèteme urbain", Yves Barel, Grenoble 1979 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Yves Barel (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Bury St. Edmunds and the urban crisis : 1290-1539", Robert S. Gottfield, Princeton 1982 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Robert S. Gottfield (aut. dzieła rec.) s. 370-372
"Historia opowiadana" w polskim średniowieczu Henryk Samsonowicz s. 389-404, 595
"Die Stadt im späten Mittealter", Hartmunt Boockmann, München 1986 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Hartmunt Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"La banca pisana e le origini della banca moderna", Federigo Melis, con introduzione di Luigi de Rosa, a cura di Marco Spallanzani, Firenze 1987 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Federigo Melis (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", Jan M. Małecki, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 408-411
"Z historii rachunkowości w Polsce i Gdańsku w wieku XVI : wybór tekstów", wyboru i przekładu tekstów dokonali i wstępem opatrzyli Andrzej Grodek i Izabela Surma, Warszawa 1959 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Andrzej Grodek (aut. dzieła rec.) Izabela Surma (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"De Hanze en Vlaanderen", J. H. A. Beuken, Vroenhoven 1952 : [recenzja] Henryk Samsonowicz J. H. A. Beuken (aut. dzieła rec.) s. 438-441
Handel Litwy z Zachodem w XV wieku Henryk Samsonowicz s. 453-458, 588
"Genève et l'économie européenne de la Renaissance", Jean-François Bergier, Paris 1963 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jean-Françoise Bergier (aut. dzieła rec.) s. 460-464
"Polska broń. Broń biała", Andrzej Nadolski, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 490-492
Miasto i wieś na prawie niemieckim w późnym średniowieczu Polski : (na marginesie pracy S. Kurasia, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971) Henryk Samsonowicz S. Kuraś (aut. dzieła rec.) s. 493-504
"Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548", Anna Sucheni-Grabowska, Wrocław [etc.] 1967 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 511-512
„Żegluga Świętego Bernarda opata (Navigatio Sancti Brendani abbatis)”, tł. Ignacy Lewandowski, red. Jerzy Strzelczyk : [recenzja] Henryk Samsonowicz Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 533
Cechy rzemieślnicze w średniowiecznej Polsce : mity i rzeczywistość Henryk Samsonowicz s. 551-567
"La façade maritime de l'Albanie au moyen-âge. Durazzo et Valona du XIe au XVe s.", Alain Ducellier, Thessaloniki 1981 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Alain Ducellier (aut. dzieła rec.) s. 561-562
"De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394-1480) : bijdrage tot de ekonomische geschiedenis von de stad Antwerpen", G. Asaert, Brussel 1973 : [recenzja] Henryk Samsonowicz G. Asaert (aut. dzieła rec.) s. 567-569
Uwagi nad średniowiecznym patrycjatem miejskim w Europie Henryk Samsonowicz s. 574-584
"Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV w.", Janina Nowakowa, Wrocław 1951 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Janina Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 595-598
"Der Schiffbau der Hansischen Spätzeit : eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse", Karl-Friedrich Olechnowitz, Weimar 1960 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Karl-Friedrich Olechnowitz (aut. dzieła rec.) s. 599-601
"Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz w niektórych miastach hanzeatyckich w XV w.", Edmund Cieślak, Gdańsk 1960 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa Henryk Samsonowicz Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 601-615
Handel Lublina na przełomie XV i XVI w. Henryk Samsonowicz s. 612-628
"La Hanse (XIIe-XVIIe siècles)", Philippe Dollinger, Paris 1964 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Philippe Dollinger (aut. dzieła rec.) s. 673-677
Struktura handlu gdańskiego w pierwszej połowie XV wieku Henryk Samsonowicz s. 695-715
Przemiany osi drożnych w Polsce późnego średniowiecza Henryk Samsonowicz s. 697-716
"Oorkondenboek van het sint Elizabethospital te Antwerpen (1226-1355)", wyd. J. van den Nieuwenhuizen, Brussel 1976 : [recenzja] Henryk Samsonowicz J. van den Nieuwenhuizen (aut. dzieła rec.) s. 705-706
Problem stanów w Polsce średniowiecznej Henryk Samsonowicz s. 743-751, 850
„Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość”, Henryk Samsonowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Juliusz Bardach Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 759-761
"Le Livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio, homme d'affaires Génois 1456-1459", wyd. Jacques Heers, Paris 1959 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jacques Heers (aut. dzieła rec.) s. 764-766
"Lübecker Ratsurteile. T. 1: 1421-1500", wyd. Wilhelm Ebel, Göttingen 1956 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Wilhelm Ebel (aut. dzieła rec.) s. 792-795
"Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1: (1479-1488)" wyd. Karol Górski i Marian Biskup, Toruń 1955 : [recenzja] Antoni Mączak Henryk Samsonowicz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 795-798
"Księga Komturstwa Gdańskiego", wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa 1983 : [recenzja] Henryk Samsonowicz K. Ciesielska (aut. dzieła rec.) I. Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.) s. 834-835
"Dès Goths à la nation gothique. Les origines de l'idée de nation en occident du V-e au VII-e s.", Suzanne Teillet, Paris 1984 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Suzanne Teillet (aut. dzieła rec.) s. 917