Znaleziono 18 artykułów

Jerzy Kłoczowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Parafia w tradycyjnej kulturze europejskiej i polskiej Jerzy Kłoczowski s. 11-19
Polska w Europie. Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 27
"Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku", Jerzy Kłoczowski, Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 29
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Polska a Europa w oczach polskich historyków Jerzy Kłoczowski s. 53-61
„Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo–Wschodniej w historiografii po 1945 roku. Erfahrungen der Vergangenheit. Deutsche in Ostmitteleuropa in der Historiographie nach 1945”, red. Jerzy Kłoczowski, Witold Matwiejczyk, Eduard Mühle, Lublin-Marburg 2000 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Witold Matwiejczyk (aut. dzieła rec.) Eduard Mühle (aut. dzieła rec.) s. 115-116
"Europa słowiańska w XIV-XV wieku", Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Stanisław Bylina Wacław Urban Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972. T. 1", pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Bronisław Geremek Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Kościół w Polsce : studia nad historią kościoła katolickiego w Polsce", red. Jerzy Kłoczowski, Kraków 1966 : [recenzja] Franciszek Maroń Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
„Historia Europy Środkowo–Wschodniej, t. I-II”, red.: Jerzy Kłoczowski, Lublin 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 239-242
Z problematyki monasteriologicznej Hieronim E. Wyczawski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Józefa Ledóchowska (aut. dzieła rec.) s. 253-265
Kwerenda polska w archiwach watykańskich w 1962 roku Jerzy Kłoczowski s. 257-266
"Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce : Kościół w Polsce t. II, wieki XVI—XVIII", red. Jerzy Kłoczowski, Kraków 1969 : [recenzja] Jerzy Kłoczowski F. Maroń s. 359-362
"Wspólnoty chrześcijańskie : grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV wieku", Jerzy Kłoczowski, Kraków 1964 : [recenzja] Jerzy Kłoczowski s. 380-381
"Kościół w Polsce", tom 1, "Średniowiecze", red. Jerzy Kłoczowski, Kraków 1966 : [recenzja] Kazimierz Gabryel Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 431-434
Marzena Pollakówna 1926-1971 Jerzy Kłoczowski s. 481-483
O historię porównawczą społeczeństw europejskich : struktury społeczne, polityczne i kulturalne Europy XIII w. Jerzy Kłoczowski s. 527-536
"Zarys dziejów kościoła katolickiego w Polsce", Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek, Kraków 1986 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Lidia Müllerowa (aut. dzieła rec.) Jan Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 777-784