Znaleziono 43 artykuły

Jerzy Myszor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Jubileusz 40-lecia "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" Jerzy Myszor s. 5-7
O pożytku studiowania historii Jerzy Myszor s. 5-13
Życie i działalność ks. bp. Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny Jerzy Myszor s. 15-23
Ks. prof. Remigiusz Sobański, redaktor "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" (1968-1975) Jerzy Myszor s. 35-40
Sylwetka polityczna bpa Stanisława Adamskiego w latach 1945-1952 Jerzy Myszor s. 113-138
Ks. Jan Kapica (1866-1930). Karta z dziejów ruchu abstynenckiego na Górnym Śląsku Jerzy Myszor s. 129-138
Postawy narodowe duchowieństwa śląskiego na przełomie XIX i XX wieku : przyczynek do dziejów Kościoła na Śląsku w okresie powstań i plebiscytu Jerzy Myszor s. 137-153
Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL : Suplement Agata Mirek Jerzy Myszor s. 137-176
Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX w. Jerzy Myszor s. 151-169
Służba sanitarna w Wehrmachcie duchownych katolickich diecezjalnych i zakonnych oraz studentów teologii i braci zakonnych pochodzących z terenu diecezji katowickiej w latach 1940-1945 Jerzy Myszor s. 159-179
Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. - z perspektywy czasu Jerzy Myszor s. 172-177
"Für Glaube und Volkstum : Die katholische Wochenzeitung `Der Deutsche in Polen` (1934-1939) in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus", Pia Nordblom, Paderborn-Munchen-Wien-Zurich 2000 : [recenzja] Jerzy Myszor Pia Nordblom (aut. dzieła rec.) s. 197-199
Okoliczności "wyboru" ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku : edycja źródeł Jerzy Myszor s. 209-226
Seelsorgerische Traditionen in Oberschlesien um die Wende des 19. und 20 Jahrhunderts Jerzy Myszor s. 211-224
Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1844-1914 Jerzy Myszor s. 219-237
„Biskup Michał Klepacz 1893–1967”, Krzysztof Gruczyński, Łódź 1993 : [recenzja] Jerzy Myszor Krzysztof Gruczyński (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Z dziejów parafii Lelów i Staromieście", Zygmunt Zaborski, Częstochowa 1998 : [recenzja] Jerzy Myszor Zygmunt Zaborski (aut. dzieła rec.) s. 240-241
Pieśni pątnicze ze zbioru Jana Kupca Urszula Burzywoda Jerzy Myszor s. 243-271
Sługa Boży ks. Emil Szramek. Proces beatyfikacyjny męczenników II wojny światowej. Nowe pytania i odpowiedzi : edycja tekstów źródłowych Jerzy Myszor s. 249-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914", Jerzy Myszor, Katowice 1991 : [recenzja] Józef Mandziuk Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Diecezja katowicka w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 : stan badań Jerzy Myszor s. 263-268
"Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów", red. Jerzy Myszor, Damian Bednarski, Katowice 2015 : [recenzja] Henryk Olszar Damian Bednarski (aut. dzieła rec.) Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Życie religijno-moralne w dekanacie pszczyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku Jerzy Myszor s. 265-284
Listy ks. Alojzego Ficka z lat 1850-1861 Jerzy Myszor s. 269-299
"Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej", Norbert Honka, Opole 1998 : [recenzja] Jerzy Myszor Norbert Honka (aut. dzieła rec.) s. 288-291
"Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny 1934–1948", Jerzy Myszor, Jan Konieczny, Katowice 2003 : [recenzja] Adam Dziurok Jan Konieczny (aut. dzieła rec.) Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948", wyd. i oprac. Jerzy Myszor i Jan Konieczny, Katowice 2003 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Jan Konieczny (aut. dzieła rec.) Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Biskup Henryk Grzondziel (1897–1968) w służbie Kościoła na Śląsku", Jan Kopiec, Opole 2002 : [recenzja] Jerzy Myszor Jan Kopiec (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Sto tomów „Naszej Przeszłości” : Bibliografia, dzieje, ludzie, mecenat", Jan Dukała, Jan Kopiec, Kraków 2003 : [recenzja] Jerzy Myszor Jan Dukała (aut. dzieła rec.) Jan Kopiec (aut. dzieła rec.) s. 301-302
"Przywódca i przywództwo narodowe na Górnym Śląsku w polskiej tradycji (1848-1914)", Aleksander Kwiatek, Opole 1991 : [recenzja] Jerzy Myszor Aleksander Kwiatek (aut. dzieła rec.) s. 332-334
Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX w. Stan badań za lata 1982-1999 Jerzy Myszor s. 347-355
Listy ks. Józefa Czempiela z obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i Dachau (1940-1942) : Edycja tekstów źródłowych i komentarz Jerzy Myszor s. 355-376
Akcja charytatywna w diecezji katowickiej w latach 1925-1939 : Cele i zasady działania Jerzy Myszor s. 406-416
"Oberschlesien im Spaten Mittelalter : ein region im Spannugsfeld zwischen Polen, Bohmen-Mahren und dem reich vom 13, bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts", Thomas Wunsch, Berlin 1993 : [recenzja] Jerzy Myszor Thomas Wunsch (aut. dzieła rec.) s. 412-414
"Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku", Daniel Olszewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Myszor Daniel Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 451-453
  Zacytuj
 • Udostępnij
"dziedzictwo duchowe i historyczne góry św. Anny", Wanda Musialik, Opole-Wrocław 1997 : [recenzja] Jerzy Myszor Wanda Musialik (aut. dzieła rec.) s. 454-455
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II", Wojciech Świątkiewicz, Katowice 1997 : [recenzja] Jerzy Myszor Wojciech Świątkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 455-458
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia diecezji katowickiej Jerzy Myszor s. 462-463
"Służba wojskowa alumnów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów z 1970 r. : studium historyczno-socjologiczne na przykładzie Bartoszyc", Adolf Setlak, Olsztyn 2002 : [recenzja] Jerzy Myszor Adolf Setlak (aut. dzieła rec.) s. 475-478
"Kardynał Edmund Dalbor (1869–1926) : pierwszy prymas Odrodzonej Polski", Czesław Pest, Poznań 2004 : [recenzja] Jerzy Myszor Czesław Pest (aut. dzieła rec.) s. 478-480
Ks. Agusust Hlond: "Kilka luźnych uwag w sprawie erekcji biskupstwa na Śląsku" : przyczynek do genezy diecezji katowickiej Jerzy Myszor s. 485-494
"Stosunki Kościół-Państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945", Jerzy Myszor, Katowice 1992 : [recenzja] A. Musialik Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 490-493