Znaleziono 73 artykuły

Maria Bogucka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Handel Gdańska z Półwyspem Iberyjskim w pierwszej połowie XVII wieku Maria Bogucka s. 1-23
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej (XVI-XVIII wiek) Maria Bogucka s. 9-49
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Między miastem rezydencjonalnym a stolicą : Warszawa w wiekach XVI-XVIII Maria Bogucka s. 29-36
Z dziejów stosunków polsko-holenderskich w XVI-XVII wieku Maria Bogucka s. 61-75
Polonica z XVI i XVII wieku w archiwach czeskich Maria Bogucka s. 79-93
Druga płeć : (w związku z książką Marii Boguckiej, "Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI", Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005) Aneta Pieniądz Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 81-89
"East Central Europe in the Middle Ages 1000-1500. A History of East Central Europe", t. III, Jean W. Sedlar, Seattle and London 1994 : [recenzja] Maria Bogucka Jean W. Sedlar (aut. dzieła rec.) s. 93-96
Nieznany list K. Ferbera w zbiorach Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze : przyczynek do dziejów kapitału handlowego w Gdańsku w XVI w. Maria Bogucka s. 94-100
"Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone in Ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619)", Joachim Bahlcke, München 1994 : [recenzja] Maria Bogucka Joachim Bahlcke (aut. dzieła rec.) s. 99-100
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Wspomnienia pośmiertne : Konrad Zawadzki (1912-2002) Maria Bogucka s. 106-107
"Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku", Mirosława Czarnecka, Wrocław 2004 : [recenzja] Maria Bogucka Mirosława Czarnecka (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Jeszcze o zbożu rosyjskim na rynku amsterdamskim w pierwszej połowie XVII wieku : na marginesie artykułu S. Hoszowskiego, W sprawie konkurencji zboża rosyjskiego na rynku holenderskim w pierwszej połowie XVII wieku, "PH" t. 54, z. 4, s. 688-699 Maria Bogucka s. 118-131
„Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII w.”, Andrzej Klonder, Warszawa 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Andrzej Klonder (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Historia gdańskiego cechu chirurgów 1454-1820", Stanisław Sokół, Wrocław 1958 : [recenzja] Maria Bogucka Stanisław Sokół (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Życie codzienne w Gdańsku, wiek XVI-XVII", Maria Bogucka, Warszawa 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III”, Edward Opaliński, Warszawa 2007 : [recenzja] Maria Bogucka Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 154-156
Życie z cenzurą Maria Bogucka s. 167-170
"Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII w.", Maria Bogucka, Warszawa 1962 : [recenzja] Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 179
Kwestia kobieca okiem historyka Maria Bogucka s. 180-184
"Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku", Małgorzata Borkowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Maria Bogucka Małgorzata Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 184-188
Nowe spojrzenie na historię obyczajów : (w związku z książką Marii Boguckiej, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994) Andrzej Wyrobisz Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 209-218
„Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim na tle porównawczym”, Maria Bogucka, Warszawa 1998 : [recenzja] Ewa Dubas-Urwanowicz Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 215-218
„The Elizabethan Courtier. Ideal versus reality embodied in Robert Dudley, Earl Of Leicester”, Mariusz Misztal, Kraków 2002 : [recenzja] Maria Bogucka Mariusz Misztal (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Historické prameny k studiu postaveni ženy v české a moravské středovéké společnosti. Interdisciplinárni pojeti studia", Božena Kopičkowá, Praha 1993 : [recenzja] Maria Bogucka Božena Kopičkowá (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Die Frau in der Renaissance", hrsg. Paul Gerhard Schmidt, Wiesbaden 1994 : [recenzja] Maria Bogucka Paul Gerhard Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 235-237
Handel bałtycki a bilans handlowy Polski w pierwszej połowie XVII wieku Maria Bogucka s. 245-252
„Die Töchter der geschlagenen Helden. „Frauenfrage”, Feminismus und Frauenbewegung in Polen 1863–1919”, Natali Stegmann, Wiesbaden 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Natali Stegmann (aut. dzieła rec.) s. 253-255
Uwagi i refleksje na marginesie lektury najnowszej syntezy dziejów kultury polskiej Kazimierz Maliszewski Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 259-271
"Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert", oprac. Raimo Pullat, Tallinn 2009 : [recenzja] Maria Bogucka Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Dzieje Warszawy, t. II: Warszawa w latach 1526-1795", pod red. Stefana Kieniewicza, oprac. M. Bogucka [et al.], Warszawa 1984 : [recenzja] Cezary Kuklo Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 321-326
„The impact of humanism on Western Europe”, red. Anthony Goodman, Angus MacKay, London-New York 1990 : [recenzja] Maria Bogucka Anthony Goodman (aut. dzieła rec.) Angus MacKay (aut. dzieła rec.) s. 327-329
„Deutsche Stadtgründungen der Neuzeit”, red. Wilhelm Wortmann, Wiesbaden 1989 : [recenzja] Maria Bogucka Wilhelm Wortmann (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Regesta Copernicana", Marian Biskup, Wrocław 1973 : [recenzja] Maria Bogucka Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 337-338
„Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Część I: Od średniowiecza do wieku XVIII”, praca zbiorowa pod red. Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Klondera, Warszawa 2002 : [recenzja] Maria Bogucka Maria Dąbrowskiej (aut. dzieła rec.) Andrzej Klonder (aut. dzieła rec.) s. 353-355
„Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Kazimierz Maliszewski, Toruń 2001 : [recenzja] Maria Bogucka Kazimierz Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 359-362
„An outline of British History with illustrative documents and an annotated index”, Mariusz Misztal, Kraków 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Mariusz Misztal (aut. dzieła rec.) s. 371
Pożyteczna inicjatywa wydawnicza Wydziału I Polskiej Akademii Nauk Maria Bogucka s. 371
„Dzieje Cyganów–Romów w Rzeczypospolitej XV–XVIII w.”, Lech Mróz, Warszawa 2001 : [recenzja] Maria Bogucka Lech Mróz (aut. dzieła rec.) s. 372-373
„Stanisława księcia Poniatowskiego Diariusz podróży w roku 1784 w kraje niemieckie przedsięwziętej”, wyd. Jacek Wijaczka, Kielce 2002 : [recenzja] Maria Bogucka Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 374-375
„Metropolie Europy Środkowo–Wschodniej w XV i XVI wieku”, pod. red. Leszka Belzyta i Jana Pirożyńskiego, Kraków 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Leszek Belzyt (aut. dzieła rec.) Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 374
„Teki Gdańskie, T. 1”, pod red. Waldemara Jaroszewicza, Gdańsk 1999 : [recenzja] Maria Bogucka Waldemar Jaroszewicz (aut. dzieła rec.) s. 376
„Die Vermessung von Dorf und Flur in den Ländern der polnischen Krone vom16. bis in das 18. Jahrhundert. Mit einem Geleitwort und Register von Harald Witthöft”, Anna Dunin-Wąsowicz, St. Katharinen 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Anna Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 376-377
„Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts”, Włodzimierz Zientara, Toruń 2001 : [recenzja] Maria Bogucka Włodzimierz Zientara (aut. dzieła rec.) s. 377
„Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat”, Wanda Karkucińska, Warszawa 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Wanda Karkucińska (aut. dzieła rec.) s. 378
„Zwischen Rubel und Reichstaler. Bezugsfeld und geographische Reichweite des Revaler Wechselmarktes (1762–1800)”, Elisabeth Harder-Gersdorff, Luneburg 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Elisabeth Harder-Gersdorff (aut. dzieła rec.) s. 378-379
"Arbeit, Ehre, Geschlechterbeziehungen. Zur sozialen und wirtschaftlichen Stellung von Frauen im frühneuzeitlichen Hildesheim", Silke Lesemann, Hildesheim 1994 : [recenzja] Maria Bogucka Silke Lesemann (aut. dzieła rec.) s. 388-392
"Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy", Maria Bogucka, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 404
Walka opozycji mieszczańskiej z patrycjatem gdańskim w drugiej połowie XVI wieku Maria Bogucka s. 408-459, 546-548
„Hexenverfolgung und Zauberprozesse in den schlesischen Territorien”, Karen Lambrecht, Köln-Weimar-Wien 1995 : [recenzja] Maria Bogucka Karen Lambrecht (aut. dzieła rec.) s. 475-478
"Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia", Igor Kąkolewski, Warszawa 2007 : [recenzja] Maria Bogucka Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 483-485
„>>Er ist die Sonn', sie ist der Mond<<. Frauen in der Frühen Neuzeit”, Heide Wunder, München 1992 : [recenzja] Maria Bogucka Heide Wunder (aut. dzieła rec.) s. 486-490
„Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat”, pod red. Mariny Dmitrievej i Karen Lambrecht, Stuttgart 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Marina Dmitrieva (aut. dzieła rec.) Karen Lambrecht (aut. dzieła rec.) s. 489-494
Rodzina w polskim mieście XVI-XVII wieku : wprowadzenie w problematykę Maria Bogucka s. 495-507
„A z Warszawy nowiny te... Listy do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710-1720”, Jadwiga Rafałowiczówna, Kraków 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Jadwiga Rafałowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 499-500
"Some contributions to the question of Dutch traders in Lapland and Russia at the end of the sixteent century", Jorma Ahvenainen, Rovaniemi 1967 : [recenzja] Maria Bogucka Jorma Ahvenainen (aut. dzieła rec.) s. 513-515
"Remeslna vyroba v českych městech w XVI stoletii", Josef Janaček, Praha 1961 : [recenzja] Maria Bogucka Josef Janaček (aut. dzieła rec.) s. 514-516
"Elbląski przemysł okrętowy w latach 1570-1815", Stanisław Gierszewski, Gdańsk 1961 : [recenzja] Maria Bogucka Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Die Danziger Bürgerschaft nach Herkunft und Beruf 1537-1709", Hedwig Penners-Ellwart, Marburg/Lahn 1954 : [recenzja] Maria Bogucka Hedwig Penners-Ellwart (aut. dzieła rec.) s. 572-579
"Pivovarnictvi v českych kralovskych mèstech v XVI stoleti", Josef Janaček, Praha 1959 : [recenzja] Maria Bogucka Josef Janaček (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Ziemia i czasy Kopernika", Maria Bogucka, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 586-588
Zboże rosyjskie na rynku amsterdamskim w pierwszej połowie XVII wieku Maria Bogucka s. 611-628
"The prehistory of the New Netherland Company", Simon Hart, Amsterdam 1959 : [recenzja] Maria Bogucka Simon Hart (aut. dzieła rec.) s. 618-619
„Die preussischen Hansestädte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters”, red. Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruń 1998 : [recenzja] Maria Bogucka Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) J. Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 629-630
„Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej”, Maria i Kazimierz Piechotkowie, Warszawa 2004 : [recenzja] Maria Bogucka Maria Maria Piechotka (aut. dzieła rec.) Kazimierz Piechotka (aut. dzieła rec.) s. 645-647
„Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór”, Jan Pirożyński, Kraków 2004 : [recenzja] Maria Bogucka Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 658-660
„Księżniczka i chudopachołek. Zofia z Radziwiłłów Dorohostajska - Stanisław Tymiński”, Jan Seredyka, Opole 1995 : [recenzja] Maria Bogucka Jan Seredyka (aut. dzieła rec.) s. 668-670
"Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651-1815", Czesław Biernat, Warszawa 1962 : [recenzja] Maria Bogucka Czesław Biernat (aut. dzieła rec.) s. 708-709
"Dzieje Starogardu Gdańskiego : (miasto i powiat)", Józef Milewski, Gdynia 1959 : [recenzja] Maria Bogucka Józef Milewski (aut. dzieła rec.) s. 763-764
Kupcy żydowscy w Gdańsku w pierwszej połowie XVII wieku Maria Bogucka s. 791-799, 850
"Husovo uceni a vyznam v tradici českeho naroda", M. Machoviec, Praha 1953 : [recenzja] Maria Bogucka M. Machoviec (aut. dzieła rec.) s. 800-801
"The struggle for Baltic markets. Power in conflict 1558-1618", Artur Attman, Götteborg 1979 : [recenzja] Maria Bogucka Artur Attman (aut. dzieła rec.) s. 822-824
„Early modern European witchcraft. Centres and peripheries”, red. Bengt Ankarloo, Gustav Henningsen, Oxford 1990 : [recenzja] Maria Bogucka Bengt Ankarloo (aut. dzieła rec.) Gustav Henningsen (aut. dzieła rec.) s. 887-892