Znaleziono 16 artykułów

Wojciech Fałkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Predatory kingship and the creation of Norman power, 840-1066”, Eleonor Searle, 1989 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Eleonor Searle (aut. dzieła rec.) s. 105-108
Badania nad elitą władzy w Polsce w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych Wojciech Fałkowski s. 131-138
„Histoire de Laon et du Laonnois”, red. Michel Bur, Paris 1988 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Michel Bur (aut. dzieła rec.) s. 153-156
Niezwykły rytuał spotkań władców na wyspie Wojciech Fałkowski s. 187-202
"Społeczeństwo feudalne", Marc Bloch, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Marc Bloch (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej", Michel Mollat, Warszawa 1982 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Michel Mollat (aut. dzieła rec.) s. 354
"Anonima dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich", tł. Karol Estreicher, Warszawa 1984 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 355-360
"Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 1", pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Wczesne źródła franciszkańskie", zebr. i zred. o. Salezy Kafel OFMCap., przetł. z jęz. łac. zespół, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Salezy Kafel (aut. dzieła rec.) s. 393-395
"Royal succession in Capetian France. Studies on familial order and the state", Andrew W. Lewis, Cambridge : [recenzja] Wojciech Fałkowski Andrew W. Lewis (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Naissance d'un grand corps l'Etat. Les gens du Parlament de Paris 1345-1454", Françoise Autrand, Paris 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Françoise Autrand (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Miasto Kazimierz pod Krakowem", Stefan Świszczowski, Kraków 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Stefan Świszczowski (aut. dzieła rec.) s. 403
"Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce", Julian Lewański, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy", Maria Bogucka, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 404
Cenna inicjatywa Patryk Pleskot Wojciech Fałkowski (aut. dzieła rec.) Antoine Marès (aut. dzieła rec.) s. 453-456
Pokora i upokorzenie króla — rytuały i emocje Wojciech Fałkowski s. 661-690