Znaleziono 30 artykułów

Stefan Krzysztof Kuczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historiografia i literatura Mazowsza w późniejszym średniowieczu Stefan Krzysztof Kuczyński s. 3-5
Miejsce Płocka w kulturze wieków średnich Stefan Krzysztof Kuczyński s. 20-28
Wielki herb miasta Płocka Stefan Krzysztof Kuczyński s. 21-24
Jeszcze o nagrobku Rychezy w katedrze kolońskiej Stefan Krzysztof Kuczyński s. 22-23
Nobilitacja Szymona Szymonowica Stefan Krzysztof Kuczyński s. 31-43
"Tłoki pieczętne w zbiorach płockich", Elżbieta Popiołek, Płock 1983 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Elżbieta Popiołek s. 44-45
Stella Maria Szacherska (1911-1997) : In memoriam Stefan Krzysztof Kuczyński s. 56-57
Projekt godła państwowego z 1831 r. Stefan Krzysztof Kuczyński s. 93-97
Bibliografia prac Marcelego Handelsmana wydanych po roku 1928 Stefan Krzysztof Kuczyński s. 116-121
"Les insignes de l'Université Jagellonne", Adam Bochnak, Cracovie 1962 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Adam Bochnak (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Pomoszczni istoriczeski disciplini", red. Kenczo Georgiew [et al.], t. 1-2, Sofija 1979-1980 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Kenczo Georgiew (aut. dzieła rec.) s. 165
"The Tenth Century : How Dark the Dark Ages?", Robert Sabatino Lopez, New York 1959 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Robert Sabatino Lopez (aut. dzieła rec.) s. 194-195
Intaglio rzymskie jako pieczęć przy dokumencie traktatu toruńskiego z 1466 roku Stefan Krzysztof Kuczyński s. 302-307
"Die "Branderia Prutenorum" des Jan Długosz - eine Quelle zur Schlacht bei Tanneberg 1410", Sven Ekdahl, Göttingen 1976 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Stemmata w drukach polskich XVI wieku", Franciszek Pilarczyk, Zielona Góra 1982 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Franciszek Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 364-365
"Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 1", pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 2", wyd., wstępem i komentarzem opatrzyli Alicja Szymczakowa i Jan Szymczak pod red. Ryszarda Rosina, Warszawa-Łódź 1981 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Ryszard Rosin (aut. dzieła rec.) Jan Szymaczak (aut. dzieła rec.) Alicja Szymczakowa (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"Polonica svecana artistica", Zygmunt Łakociński, "Źródła do dziejów sztuki polskiej, t. XVII", pod red. Andrzeja Ryszkiewicza, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Łakociński (aut. dzieła rec.) s. 428-429
O polskim mieczu koronacyjnym : na marginesie artykułu Mariana Gumowskiego, Szczerbiec, polski miecz koronacyjny, "Małopolskie Studia Historyczne", t. 2, 1959, nr 2-3, s. 5-18 Stefan Krzysztof Kuczyński s. 562-577
"Regestry dokumentów mazowieckich z lat 1248-1345", Ewa Suchodolska, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Ewa Suchodolska (aut. dzieła rec.) s. 583-584
"Bullarium Poloniae, 1", ed. et curaverunt Irena Sułkowska-Kuraś et Stanisław Kuraś, Roma 1982 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Stanisław Kuraś (aut. dzieła rec.) Irena Sułkowska-Kuraś (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Cmentarz Powązkowski w Warszawie (materiały inwentaryzacyjne), cz. 1-2", pod red. Andrzeja Biernata, Warszawa 1975-1976 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) S. Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 595-599
"Pieczęcie powstańcze 1863-1864", Jurij I. Sztakelberg, przekład autoryzowany Wiktorii Śliwowskiej, przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz. Tablice pieczęci i ilustracje do druku przygotował Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) Jurij I. Sztakelberg (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 629-630
"Rex regnum i rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI", Barbara Miodońska, Suplement do "Rozpraw i Sprawozdań Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 12", Kraków 1979 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Barbara Miodońska (aut. dzieła rec.) s. 639
"Epigrafika romańska i wczesnogotycka w Polsce", Kazimierz Ciechanowski, Wrocław 1965 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Kazimierz Ciechanowski (aut. dzieła rec.) s. 651-655
"Historia archiwum Uniwersytetu Jagiellońskigo", pod red. Henryka Barycza, Kraków 1965 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 660-663
"Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 17-20 września 1979, cz. 3", red. Stefan K. Kuczyński, Katowice 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 805-806
"Sfragistyka", Marian Gumowski, Marian Haisig, Sylwiusz Mikucki [w:] "Nauki Pomocnicze Historii", pod red T. Manteuffla, Warszawa 1960 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Marian Gumowski (aut. dzieła rec.) Marian Haisig (aut. dzieła rec.) Tadeusz Manteuffel (aut. dzieła rec.) Sylwiusz Mikucki (aut. dzieła rec.) s. 822-826
"Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, tom VII/VIII", kom. red. Maria Danielewicz-Zielińska [et al.], Rzym 1985 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Maria Danielewicz-Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 846-847
"The Lithuanian Metrica in Moscow and Warsaw: Reconstructing the archives of the grand duchy of Lithuania. Including an annotated edition of the 1887 inventory compiled by Stanisław Ptaszycki", Particia Kennedy Grimsted with the collaboration of Irena Sułkowska-Kurasiowa, Cambridge, Mass. 1984 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Particia Kennedy Grimsted (aut. dzieła rec.) Irena Sułkowska-Kurasiowa (aut. dzieła rec.) s. 918-919