Znaleziono 12 artykułów

Alicja Szymczakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu Alicja Szymczakowa s. 31-45
Krzepczowscy herbu Junosza : z dziejów awansu społecznego drobnej szlachty w Polsce centralnej w średniowieczu Alicja Szymczakowa s. 41-58
Stosunki krewniacze w świetle statutów z XIV-XV w. Alicja Szymczakowa s. 81-95
Panny, mężatki i wdowy przed sądami ziemskimi i grodzkimi w Sieradzkiem w XV wieku Alicja Szymczakowa s. 81-99
Nazewnictwo stosunków rodzinnych w świetle praktyki sądów sieradzkich w 15. wieku Alicja Szymczakowa s. 92-108
W sprawie daty śmierci wojewody łęczyckiego Piotra Oporowskiego Alicja Szymczakowa s. 135-141
Personel sądu grodzkiego w Sieradzu za starosty Jana Koniecpolskiego (1442-1455) Alicja Szymczakowa s. 167-176
O przezwiskach i przydomkach szlachty sieradzkiej w XV wieku Alicja Szymczakowa s. 193-216
Mieszczanie Warty przed sądami sieradzkimi w XV wieku Alicja Szymczakowa s. 226-245
I Kongres Mediewistów Polskich Tomasz Pietras Alicja Szymczakowa s. 277-283
Docent Ryszard Karol Rosin (1919-2002) Alicja Szymczakowa s. 289-294
"Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 2", wyd., wstępem i komentarzem opatrzyli Alicja Szymczakowa i Jan Szymczak pod red. Ryszarda Rosina, Warszawa-Łódź 1981 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Ryszard Rosin (aut. dzieła rec.) Jan Szymaczak (aut. dzieła rec.) Alicja Szymczakowa (aut. dzieła rec.) s. 398-400