Znaleziono 29 artykułów

Wojciech Materski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Republika Dalekiego Wschodu (1920-1922) - bolszewicki "manewr opóźniający" Wojciech Materski s. 71-92
Miejsce II Rzeczypospolitej w sowieckiej polityce zagranicznej (1918-1939) Wojciech Materski s. 71-85
"Zimna wojna" w najnowszych publikacjach rosyjskich Wojciech Materski s. 125-131
"Wschodnie losy Polaków", t. 1-6, Łomża 1991-1996 : [recenzja] Wojciech Materski s. 167-173
"Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926)", Władysław Stępniak, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Władysław Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 172-176
"Wojna i dipłomatija. Dokumienty, kommientarii (1941-1942)", Oleg Aleksandrowicz Rżeszewskij, Moskwa 1997 : [recenzja] Wojciech Materski Oleg Aleksandrowicz Rżeszewskij (aut. dzieła rec.) s. 174-179
"Polskoje nacyonalnoje mieńszynstwo w SSSR (1920-je gody)", Iwan I. Kostiuszko, Moskwa 2001 : [recenzja] Wojciech Materski Iwan I. Kostiuszko (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Locarno z perspektywy siedemdziesięciu lat. Materiały konferencji, która odbyła się w Szczecinie 19 i 20 października 1995 roku", pod red. Marka Baumgarta, Szczecin 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Marek Baumgart (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Pólnocno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941. Studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego", Krzysztof Jasiewicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Krzysztof Jasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Spiecposielency. Politiczeskaja ssyłka narodow Sowietskoj Rossii", Wiktor Arkadjewicz Bierdinskich, Moswa 2005 : [recenzja] Wojciech Materski Wiktor Arkadjewicz Bierdinskich (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"Bez sądu, świadków i prawa..." Listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w Moskwie. 1924-1937", pod red. Romana Dzwonkowskiego, Lublin 2002 : [recenzja] Wojciech Materski Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów", Rafał Stobiecki, Łódź 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Dieportacyia narodow Kryma", Nikołaj Fiodorowicz Bugaj, Moskwa 2003 : [recenzja] Wojciech Materski Nikołaj Fiodorowicz Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Gruziny pod rossijskim fłagom. (Gruzinskije wojennyje i gosudarstwiennyje diejatieli na służbie Rossii w 1703-1917 gg.)", Nikołaj Dżawachiszwili, Tbilisi 2003, Izd. Tbilisskogo uniwiersitieta, ss. 208 : [recenzja] Wojciech Materski Nikołaj Dżawachiszwili (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920", Zbigniew Karpus, Toruń 1999 : [recenzja] Wojciech Materski Zbigniew Karpus (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Politbiuro. Mechanizmy politiczeskoj własti w 1930-je gody", O. W. Chlebniuk, Moskwa 1996 : [recenzja] Wojciech Materski O. W. Chlebniuk (aut. dzieła rec.) s. 231-235
"Krasnoarmiejcy w polskom plenu w 1919-1922 gg. Sbornik dokumientow i matieriałow", sostawitieli: N. Je. Jelisiejewa, G. F. Matwiejew, K. K. Mironowa, N. S. Tarchowa, Z. Karpus, W. Rezmer, E. Rosowska, Moskwa 2004, Izd. "Letnij sad", ss. 912 (indeksy, ilustracje) : [recenzja] Wojciech Materski N. Je. Jelisiejewa (aut. dzieła rec.) Z. Karpus (aut. dzieła rec.) G. F. Matwiejew (aut. dzieła rec.) K. K. Mironowa (aut. dzieła rec.) W. Rezmer (aut. dzieła rec.) E. Rosowska (aut. dzieła rec.) N. S. Tarchowa (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w ocenach historyków", red. nauk. i wstęp Anna M. Cienciała, Piotr Wandycz, Warszawa 2003 : [recenzja] Wojciech Materski Anna M. Cienciała (aut. dzieła rec.) Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Dokumienty po istorii Biełarusi w „Osoboj papkie” I. W. Stalina", sostawitieli: S. W. Żumar', S. W. Mironienko i W. D. Sielemieniew, Minsk 2004, Izd. NARB, ss. 86 : [recenzja] Wojciech Materski S. W. Mironienko (aut. dzieła rec.) W. D. Sielemieniew (aut. dzieła rec.) S. W. Żumar' (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Spiecposielency w SSSR 1930-1960", Wiktor Nikołajewicz Ziemskow, Moskwa 2003 : [recenzja] Wojciech Materski Wiktor Nikołajewicz Ziemskow (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Moskwa i pakt o nienapadienni s Polszej (1930-1932 gg.)", Oleg Ken, Sankt-Petersburg 2003, Izd. PIJaF, ss. 134 : [recenzja] Wojciech Materski Oleg Ken (aut. dzieła rec.) s. 247-252
"Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932", Mariusz Wołos, Toruń 2004 : [recenzja] Wojciech Materski Mariusz Wołos (aut. dzieła rec.) s. 250-253
Z posiedzenia Komitetu Redakcyjnego "Dziejów Najnowszych" oceniającego "Dzieje Najnowsze" za lata 1996-1997 Wojciech Materski Rafał Stobiecki s. 251-258
"Politbiuro CK RKP (b) - WKP (b). Powiestka dnia zasiedanij 1919-1952. Katałog w trioch tomach, t. 1: 1919-1929. Katałog", kol. red. G. M. Adibekow, K. M. Anderson, Ł. A. Rogowaja, Moskwa 2000 : [recenzja] Wojciech Materski G. M. Adibekow (aut. dzieła rec.) K. M. Anderson (aut. dzieła rec.) Ł. A. Rogowaja (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Priedsiedatieli KGB. Rassiekrieczennyje sud'by", Leonid Michajłowicz Mleczin, Moskwa 1999 : [recenzja] Wojciech Materski Leonid Michajłowicz Mleczin (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939", pod red. Janusza Żarnowskiego, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wojciech Materski Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 584-590
"Mnogostoronnieje sotrudniczestwo Akademij Nauk socialisticzesich stron. Sbornik statiej i dokumientow", pod red. G. K. Skriabina, Moskwa 1978 : [recenzja] Wojciech Materski G. K. Skriabin (aut. dzieła rec.) s. 647-651
"The first World Disarmement Conference 1932-1933 and why it failed", Philip Noel-Baker, Oxford [etc.] 1979 : [recenzja] Wojciech Materski Philip Noel-Baker (aut. dzieła rec.) s. 774-778