Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Jasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola teorii, hipotez i spekulacji w wyjaśnianiu zbrodni katyńskiej. Rzecz o metodologii i metodyce badań Krzysztof Jasiewicz s. 63-84
"Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Pólnocno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941. Studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego", Krzysztof Jasiewicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Materski Krzysztof Jasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Operacja katyńska 1940 roku : kryteria selekcji zdobycznego kontyngentu ludzkiego na tle sowieckiej koncepcji ekspansji imperium Krzysztof Jasiewicz s. 193-238
Sowieckie lotnictwo wojskowe w przededniu wojny z III Rzeszą : rozpoznanie obcych sił powietrznych i przyfrontowa dyslokacja dywizji lotniczych Krzysztof Jasiewicz s. 223-228
Czynnik asymilacji narodowej Krzysztof Jasiewicz s. 349-391
Polska „biała plama” w zapomnianej historii Krzysztof Jasiewicz s. 350-354