Znaleziono 39 artykułów

Janusz Żarnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czym intryguje książka Erika Hobsbawna "Wiek skrajności"? Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Dariusz Libionka Czesław Madajczyk Andrzej Nowak Tomasz Schramm Janusz Żarnowski s. 3-27
Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku : dyskusja redakcyjna Andrzej Friszke Dariusz Jarosz Roman Wapiński Marcin Zaremba Janusz Żarnowski s. 5-28
"Plusy pozytywne i negatywne" : próba wstępnego bilansu przemian społecznych w Polsce Ludowej Janusz Żarnowski s. 16-26
Robotnicy w Polsce Ludowej Janusz Żarnowski s. 29-46
"Studi Storici Rivista trimestrale, T. 1, 1959-60, z. 1, Ottobre-Dicembre, red. odp. Gastone Manacorda : [recenzja] Stefan Kieniewicz Antoni Mączak Janusz Żarnowski s. 173-178
Przekształcanie się cech charakteru Polaków w latach międzywojennych (1918-1939) Janusz Żarnowski s. 173-190
Z dziejów strajku szkolnego 1905 r. Janusz Żarnowski s. 184-212, 278-279, 288-289
"Polska 1918-1939. Praca - Technika - Społeczeństwo", Janusz Żarnowski, Warszawa 1992 : [recenzja] Józef Piłatowicz Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 192-198
"Ojczyzną był język i mowa... Kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r.", Janusz Żarnowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Historia społeczna, historia codziennści, mikrohistoria, t. 1", Winfried Schulze [wyd.], przeł. Andrzej Kopacki, Warszawa 1996 : [recenzja] Janusz Żarnowski Andrzej Kopacki (aut. dzieła rec.) Winfried Schulze (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku", Roman Wapiński, Gdańsk 2002 : [recenzja] Janusz Żarnowski Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960", hrsg. von H. Schultz, A. Harre, Wiesbaden 2010 : [recenzja] H. Schultz Janusz Żarnowski A. Harre (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Die Worringers. Bildungsbürgerlichkeit als Lebenssinn - Wilhelm und Marta Worringen (1881-1965)", Helga Grebing, Berlin 2004, Parthas Verlag, ss. 317, il. : [recenzja] Janusz Żarnowski Helga Grebing (aut. dzieła rec.) s. 218-223
"W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944-1990", Aleksandra Matyukhina, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Żarnowski Aleksandra Matyukhina (aut. dzieła rec.) s. 228-232
Ocena kwartalnika "Dzieje Najnowsze" za lata 2001, 2002, 2003 (nr 1) (wygłoszona 30 V 2003 r.) Janusz Żarnowski s. 229-232
Metamorfozy społeczne”, t. 3, „Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy”, Janusz Żarnowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Cezary Kuklo Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945-1989", Henryk Słabek, Warszawa - Kutno 2004, Instytut Historii PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ss. 415 : [recenzja] Hubert Wilk Janusz Żarnowski Henryk Słabek (aut. dzieła rec.) s. 257-271
"Polska 1944/45. Studia i materiały, t. 5: Życie codzienne w Polsce 1945-1955", Warszawa 2001 : [recenzja] Janusz Żarnowski s. 260-264
"Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze", pod red. Grzegorza Miernika, Kielce 2003 : [recenzja] Janusz Żarnowski Grzegorz Miernik (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Uwagi o książce Marcina Zaremby, „Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys” Janusz Żarnowski Maciej Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 275-297
"Stahlgiganten in der sozialistischen Transformation. Nowa Huta in Krakau, EKO in Eisenhüttenstadt und Kunčice in Ostrava", Dagmara Jajeśniak-Quest, Wiesbaden 2010 : [recenzja] Janusz Żarnowski Dagmara Jajeśniak-Quest (aut. dzieła rec.) s. 279-286
Stan i perspektywy polskich prac badawczych nad najnowszą historią Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej Janusz Żarnowski s. 297-306
"Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe", Henryk Wereszycki, Kraków 1975 : [recenzja] Janusz Żarnowski Henryk Wereszycki (aut. dzieła rec.) s. 307-310
„Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania, instytucje, działania”, Paweł Grata, Rzeszów 2013 : [recenzja] Paweł Grata Janusz Żarnowski s. 329-337
"Z dziejów Polesia 1921-1939 : zarys stosunków społeczno-ekonomicznych", Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1963 : [recenzja] Janusz Żarnowski Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Badania nad dziejami kultury polskiej po roku 1910", Janusz Żarnowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 359
"Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939", Janusz Żarnowski, Warszawa 1964; "O inteligencji polskiej lat międzywojennych", Janusz Żarnowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Rafał Łąkowski Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 419-421
„Decades of crisis: Central and Eastern Europe before World War II”, Iván Tibor Berend, Berkeley-Los Angeles-London 1998 : [recenzja] Janusz Żarnowski Iván Tibor Berend (aut. dzieła rec.) s. 494-498
Polityka kierownictwa PPS w przededniu II wojny światowej Janusz Żarnowski s. 495-520
„Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek”, Błażej Brzostek, Warszawa 2014 : [recenzja] Janusz Żarnowski Błażej Brzostek (aut. dzieła rec.) s. 509-514
Jak uprawiać historię najnowszą? : dyskusja zorganizowana przez redakcję "Przeglądu Historcznego" 10 stycznia 1981 r. Juliusz Bardach Jerzy Holzer Krystyna Kerstenowa Stefan Kieniewicz Jerzy Tomaszewski Janusz Żarnowski s. 515-525
Jak uprawiać historię najnowszą? Janusz Żarnowski s. 517-518
Nowe spojrzenie na dzieje inteligencji polskiej : (na marginesie książki Ludwika Hassa, Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek, Łowicz 1999) Janusz Żarnowski Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 553-560
"Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939", Janusz Żarnowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Landau Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 578-581
"Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939", pod red. Janusza Żarnowskiego, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wojciech Materski Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 584-590
Europa Środkowo-Wschodnia jako peryferie "prawdziwej Europy"? Janusz Żarnowski Ivan T. Berend (aut. dzieła rec.) s. 615-623
"Lewica sanacyjna" w latach 1935-1939 Janusz Żarnowski s. 714-737, 829-836
"Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku", Polska XIX i XX wieku. Dzieje społeczne, Jerzy Jedlicki, pod red. Janusza Żarnowskiego, Warszawa 1988 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Jedlicki (aut. dzieła rec.) Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 758-761
"W 300 rocznicę zjednoczenia Ukrainy z Rosją : pod sztandarem bratniej przyjaźni : zbiór materiałów i dokumentów o wspólnej walce wyzwoleńczej i nierozerwalnej przyjaźni ludu polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego", pod red. J. Kowalskiego, Warszawa 1954 : [recenzja] Janusz Żarnowski J. Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 874-876