Znaleziono 46 artykułów

Józef Piłatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie czasopisma ogólnotechniczne przed i w okresie I wojny światowej Józef Piłatowicz s. 5-35
Wytwórnia obrabiarek Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie do 1939 r. Józef Piłatowicz s. 6-24
Sytuacja społeczno-ekonomiczna pracowników "Wytwórni Obrabiarek i Narzędzi Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie" w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Piłatowicz s. 8-36
Ruch stowarzyszeniowy techników polskich do 1918 r. Józef Piłatowicz s. 17-42
Politechnika Lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Piłatowicz s. 25-70
Kadra inżynierska w Stowarzyszeniu Mechaników Polskich z Ameryki w okresie międzywojennym : (część II) Józef Piłatowicz s. 30-76
Stan badań nad dziejami przemysłu w Polsce Józef Piłatowicz s. 31-81
Kadra inżynierska wytwórni obrabiarek i narzędzi Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie w okresie międzywojennym : (część I) Józef Piłatowicz s. 41-74
Pruszków i sąsiednie miasta w dwu książkach o okupacji Józef Piłatowicz Piotr Matusak (aut. dzieła rec.) Henryk Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 48-57
Spór o tytuł inżyniera w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Piłatowicz s. 73-107
Stowarzyszenia techniczne w dwudziestoleciu międzywojennym-spory o model organizacyjny i kierunki działania Józef Piłatowicz s. 83-108
Żydzi na wyższych uczelniach technicznych w Polsce do 1939 r. Józef Piłatowicz s. 85-112
Technicy Lwowa i Krakowa wobec perspektywy odzyskania przez Polskę niepodległości Józef Piłatowicz s. 89-108
"Czasopiśmiennictwo hutnicze w Polsce", pod red. J. Jarosa, Katowice 1979 : [recenzja] Józef Piłatowicz J. Jaros (aut. dzieła rec.) s. 92-94
Chemiczne stowarzyszenia inżynierów i techników Polsce do 1939 r. Józef Piłatowicz s. 95-112
Bolesław Prus wobec problemów cywilizacji technicznej : (próba rekonstrukcji poglądów na podstawie Kronik Tygodniowych) Józef Piłatowicz s. 99-120
Poglądy Heleny i Szymona Syrkusów na architekturę w latach 1925-1956 Józef Piłatowicz s. 123-164
Prasa hutnicza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Józef Piłatowicz s. 135-138
"Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku", T. 4: "Tradycje i wyzwania", pod red. Bolesława Orłowskiego, Józefa Piłatowicza, Warszawa 1995 : [recenzja] Jadwiga Czerwińska Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945", Zbysław Poławski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Józef Piłatowicz Zbysław Popławski (aut. dzieła rec.) s. 147-154
"Feliks Kucharzewski (1849-1935) historyk techniki", Józef Piłatowicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Krystyna Schabowska Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 156-160
"Kadra inżynierska w dwudziestoleciu międzywojennym. Kształcenie, liczba inżynierów, model absolwenta politechniki", Józef Piłatowicz, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 158-160
Dzieje techniki na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" (1956-2005) Józef Piłatowicz s. 165-193
"Historia elektryki polskiej. Tom II. Elektroenergetyka", pod red. Kazimierza Kolbińskiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Józef Piłatowicz Kazimierz Kolbiński (aut. dzieła rec.) s. 168-175
"Kadra inżynierska w II Rzeczypospolitej", Józef Piłatowicz, Siedlce 1994 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej", Warszawa 1999 : [recenzja] Józef Piłatowicz s. 177-184
"Osiągnięcia inżynierskie Wiekiej Emigracji", Bolesław Orłowski, Warszawa 1992 : [recenzja] Józef Piłatowicz Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Polski przemysł papierniczy 1945-1989", Maciej Szymczyk, Duszniki Zdrój 2007 : [recenzja] Józef Piłatowicz Maciej Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Polska 1918-1939. Praca - Technika - Społeczeństwo", Janusz Żarnowski, Warszawa 1992 : [recenzja] Józef Piłatowicz Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 192-198
"Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej" 1996-1999 Józef Piłatowicz Zbigniew Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 195-204
"Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. (Przyczynek do historii emigracji)", Stanisław Portalski, Londyn 1995 : [recenzja] Józef Piłatowicz Stanisław Portalski (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Feliks Kucharzewski (1849-1935). Historyk techniki", Józef Piłatowicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Stanisław Staszic", Zbigniew Wójcik, Radom 2008 : [recenzja] Józef Piłatowicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Słownik biograficzny historii Polski", pod red. Janiny Chodery, Feliksa Kiryka, Wrocław [etc.] 2005 : [recenzja] Józef Piłatowicz Janina Chodera (aut. dzieła rec.) Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 239-247
"Ludzie nauki i talentu : studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim", Ryszarda Czepulis-Rastenis, Warszawa 1988 : [recenzja] Józef Piłatowicz Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939 r.", Tom I: "Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Główna Komisja FSNT NOT ds. Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego", Józef Piłatowicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Słownik polskich stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r.", t. 2: "Naczelna Organizacja Techniczna - Fundacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych", Józef Piłatowicz, Warszawa 2005 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym", Józef Piłatowicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Krystyna Schabowska Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 264-269
"150 lat. H. Füllner Fampa Beloit Poland PMPoland", Maciej Szymczyk, Duszniki Zdrój-Jelenia Góra 2004 : [recenzja] Józef Piłatowicz Arkadiusz Zawadzki Maciej Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914)", Jarosław Cabaj, Siedlce 2007 : [recenzja] Józef Piłatowicz Jarosław Cabaj (aut. dzieła rec.) s. 303-308
"Wspomnienia o gospodarce w latach 1930-1990", Jerzy Pustoła, Warszawa 2005 : [recenzja] Józef Piłatowicz Jerzy Pustoła (aut. dzieła rec.) s. 356-360
"Słownik polskich pionierów techniki", pod red. Bolesława Orłowskiego, Katowice 1984 : [recenzja] Józef Piłatowicz Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 463-468
"Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji", Philip Bagby, Warszawa 1975 : [recenzja] Józef Piłatowicz Philip Bagby (aut. dzieła rec.) s. 587-589
"Historia elektryki polskiej", Tom I: "Nauka, piśmiennictwo i zrzeszenia", pod red. Kazimierza Kolbińskiego, Warszawa 1976 : [recenzja] Józef Piłatowicz Kazimierz Kolbiński (aut. dzieła rec.) s. 658-664
Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Piłatowicz s. 719-742
"Historia nauki polskiej", t. IV: "1863-1918", Zofia Skubała-Tokarska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Józef Piłatowicz Zofia Skubała-Tokarska (aut. dzieła rec.) s. 1033-1040