Znaleziono 79 artykułów

Zdzisław Mikulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Jubileusz stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) : 100 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) Zdzisław Mikulski s. 9-14
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Nauka polska w świetle integracji z Unią Europejską : (Warszawa, 4-6 czerwca 2001) Zdzisław Mikulski s. 10-16
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie - trzy wcielenia - podobieństwo w odmienności Zdzisław Mikulski s. 14-32
Nowa placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie płockim Witold Lenart Zdzisław Mikulski s. 16-18
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 2001 - uroczyste wręczenie Medalu A.F. Wolffa Andrzejowi Śródce w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim Zdzisław Mikulski s. 22, 22-0
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) : 120. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci Zdzisław Mikulski s. 42-45
Region płocki jako poligon badań hydrologicznych - krajowych i międzynarodowych Witold Lenart Zdzisław Mikulski s. 43-46
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 1999 - odnowienie dyplomu członka rzeczywistego Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. dr hab. med. Witolda Rudowskiego w 50-lecie Jego członkowstwa i wręczenie Jubilatowi pierścienia "Spectatissimus" Zdzisław Mikulski s. 45-47
Stulecie odkrycia polonu i radu (1898-1998) Zdzisław Mikulski s. 45-48
Województwo Płockie - główny obszar badań geograficznych Uniwersytetu Warszawskiego Witold Lenart Zdzisław Mikulski s. 46-50
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Odsłonięcie obelisku i tablicy pamiątkowej ku czci Aleksandra Jabłonowskiego (Mariańskie Porzecze, 10 X 1999) Zdzisław Mikulski s. 48-50
Członkowie TNP - aspekt geograficzny Zdzisław Mikulski Marta Piasecka s. 50-54
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Odsłonięcie tablicy upamiętniającej przechowanie radu w domu Wernerów w okresie okupacji niemieckiej (Brwinów, 18 IX 1999 r.) Zdzisław Mikulski s. 51-52
Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk : (Warszawa. 23, 28-29 listopada 2000) Zdzisław Mikulski s. 56-57
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Piotr Biegański - architekt warszawski - w 100-lecie urodzin : Wystawa w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy : (23 VI 2005) Zdzisław Mikulski s. 59-61
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 200 lat Polskich Towarzystw Lekarskich i 185 lat Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Zdzisław Mikulski s. 62-63
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 85-lecie Akademii Nauk Technicznych - ANT (1920-1939 i 1946-1949) oraz 75-lecie Wydziału VI Nauk Technicznych TNW (1930-2005) Zdzisław Mikulski s. 66-69
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Jan Śniadecki i 200-lecie jego <Jeografii> Zdzisław Mikulski s. 74-77
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Bogdan Nawroczyński (1882-1974) i jego zasługi dla Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (w 30. rocznicę zgonu) [wspomnienie pośmiertne] Zdzisław Mikulski s. 78-83
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 2002 - uroczyste wręczenie Medalu A. F. Wolffa Andrzejowi Danyszowi w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim Zdzisław Mikulski s. 78-79
Początki oceanografii - Georges Fournier: "Hydrographie" : (w 400-lecie urodzin autora) Małgorzata Mikulska Zdzisław Mikulski s. 79-94
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Dni Gabriela Narutowicza w 80. rocznicę wyboru na urząd Prezydenta RP : (Warszawa, listopad-grudzień 2002) Zdzisław Mikulski s. 83-86
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Mazowieckie Towarzystwo Naukowe - powstanie i działalność Zdzisław Mikulski s. 87-89
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Dziedzictwo Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk : (Miscellanea Historico-Archivistica, tom XIV, Warszawa 2002) Zdzisław Mikulski s. 90-93
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Stanisław Marian Leszczycki (1907-1996) w moich wspomnieniach Zdzisław Mikulski s. 95-102
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych : Warszawski Klub Profesorów Nauk o Ziemi - Spotkania seminaryjno-towarzyskie Wydziału VII PAN i Wydziału III TNW (1997-1998) Zdzisław Mikulski s. 98-101
Początki wykładów nauk hydrologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Zdzisław Mikulski s. 105-112
"Antike Wasserkultur. Beck's Archeologische Bibliothek", Renate Tölle-Kastenbein, München 1990 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Renate Tölle-Kastenbein (aut. dzieła rec.) s. 110-113
"Instrumente der Neuzeit. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit", Engelhard Weigl, Stuttgart 1990 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Weigl Engelhard (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Słownik Biograficzny Techników Polskich", Warszawa 1992 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 131-132
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 2003 Zdzisław Mikulski s. 131, 131-0
"Bertelsann Museum Führer", Gütersloch-München 1992 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 133-134
"Historia nauki polskiej. Wiek XX", pod red. Andrzeja Śródki; "Nauki o Ziemi", "Geodezja. Geofizyka. Gospodarka wodna. Geologia. Geografia. Kartografia", pod red. Zdzisława Mikulskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 133-136
Problem klęsk żywiołowych w aspekcie współpracy międzynarodowej Zdzisław Mikulski s. 137-146
"Zarys hydrografii Polski", Zdzisław Mikulski, Warszawa 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Miscellanea Historico-Archivistica", Tom XIV, Warszawa 2002 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 143-145
"Lécouvrir le Léman. 100 ans aprés François-Alphonse Forel", C. Bertola, C. Goumand, J.-F. Rubin, Genéve 2002 : [recenzja] Zdzisław Mikulski C. Bertola (aut. dzieła rec.) C. Goumand (aut. dzieła rec.) J.-F. Rubin (aut. dzieła rec.) s. 145-147
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Jacek Krusiński (1766-po 1847) i jego rozprawa o dostrzeżeniach meteorologicznych z 1803 r. Urszula Kossowska-Cezak Zdzisław Mikulski s. 146-151
"Dzieje studiów geograficznych w Uniwersytecie Warszawskim 1918-1993", pod red. Zdzisława Mikulskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 147-149
Societas Scientiarum Warsaviensis - Rediviva! Zdzisław Mikulski s. 156-158
"Historisch-Meereskundliches Jahrbuch", Band 1, Valter Lenz, Burkard Watermann, Berlin-Hamburg 1992 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Valter Lenz (aut. dzieła rec.) Burkard Watermann (aut. dzieła rec.) s. 158-159
Słownik Biograficzny Techników Polskich Zdzisław Mikulski s. 163
Jerzy Kondracki (1908-1998) Zdzisław Mikulski s. 165-170
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Marek Roman (1931-2003) Zdzisław Mikulski s. 167-169
Rhein-Museum Koblenz (Muzeum Renu w Koblencji) Zdzisław Mikulski s. 169-170
"Die Geschichte des Wasserbaus in der Schweiz", Niklaus Schnitter, Zürich 1992 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Niklaus Schnitter (aut. dzieła rec.) s. 174-176
Sympozjum Polacy razem. Warszawa, 7 X 1996 Zdzisław Mikulski s. 175-178
"20 Jahre Limnologische Station Seeon des Zoologischen Instituts der Ludwig-Maximilians-Universitäts München 1970-1990. Eine Dokumentation der << Gesellschaft der Freunde und Förderer der Limnologischen Station Seeon der Ludwig Maximilians-Universität München e.V" mit Unterstützung durch das Landratsamt Traunstein und zahlreicher witerer Förderer", München 1990 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 175-178
"Wały przeciwpowodziowe dolnej Wisły, historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowane w czasach znacznych wezbrań", Jerzy Makowski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Jerzy Makowski (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Heidelberger Gelehrtenlexikon", D. Drüll, Berlin-Heidelberg 1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski D. Drüll (aut. dzieła rec.) s. 177
Muzeum Żeglugi Dunajskiej w Regensburgu Zdzisław Mikulski s. 177-178
"At Sea with the Scientifics. The Challenger Letters of Joseph Matkin", Philip F. Rehbock, Honolulu 1993 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Philip F. Rehbock (aut. dzieła rec.) s. 179-181
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna w Warszawie (1942-1944) - okupacyjna namiastka Politechniki Warszawskiej Zdzisław Mikulski s. 179-195
Polacy razem - II Sympozjum (Warszawa, 18-19 października 1999) Zdzisław Mikulski s. 182-185
"Historische Talsperren 2. Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.-DVWK", G. Garbrecht, Stuttgart 1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski G. Garbrecht (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Sesja jubileuszowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z okazji 200-lecia powstania Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa, Pałac Staszica, 29 listopada 2000 r.) Zdzisław Mikulski s. 187-188
V Międzynarodowy Kongres Historii Oceanografii (ICHO-V), 7-14 lipca 1993 r. Zdzisław Mikulski s. 193-197
Rola Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w rozwoju badań nad promieniotwórczością w Polsce : uroczysta sesja zorganizowana z okazji 100-lecia odkrycia polonu i radu (Pałac Staszica, Warszawa, 8 października 1997 r.) Zdzisław Mikulski s. 199-201
Okupacyjna Szkoła Zawodowa Profesorów Wydziału Inżynierii Politechniki Warszawskiej : przyczynek do dziejów okupacyjnego szkolnictwa zawodowego Zdzisław Mikulski s. 203-209
Towarzystwo Georga Agricoli popierania historii nauk przyrodniczych i techniki (Georg-Agricola-Gesellschaft zur Förderung der Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik E.V.) Zdzisław Mikulski s. 209-211
"Zarys historii oceanografii", Aleksander Majewski, Gdańsk 1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Aleksander Majewski (aut. dzieła rec.) s. 215-218
200 lat Jeografii Jana Śniadeckiego Zdzisław Mikulski s. 227-230
Odsłonięcie obelisku i tablicy pamiątkowej ku czci Aleksandra Jabłonowskiego (Mariańskie Porzecze, 10 X 1999) Zdzisław Mikulski s. 231-232
"Kurzbiographien Hydraulik und Wasserbau. Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum", P.-G. Franke, A. Kleinschroth, München 1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski P.-G. Franke (aut. dzieła rec.) A. Kleinschroth (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Towarzystwo Frontinus (Frontinus-Gesellschaft) i jego wydawnictwa Zdzisław Mikulski s. 231-232
Niemieckie Towarzystwo Historii Żeglugi i Marynarki (Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts und Marinegeschichte - DGSM) Zdzisław Mikulski s. 232-234
Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Wody Zdzisław Mikulski s. 233-235
Polacy razem - III Sympozjum (Londyn, 22-25 września 2000) Zdzisław Mikulski s. 240-242
"Geschichten, die die Forschung schreibt. Ein Lesebuch des Deutschen Forschungdienstes", Band 1-10, Karl-Heinz Preuss, Rolf H. Simen, Bonn 1982-1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Karl-Heinz Preuss (aut. dzieła rec.) Rolf H. Simen (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939 r.", Tom I: "Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Główna Komisja FSNT NOT ds. Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego", Józef Piłatowicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 252-254
Dni Gabriela Narutowicza. W 80. rocznicę wyboru na urząd Prezydenta RP (Warszawa, listopad-grudzień 2002) Zdzisław Mikulski s. 254-255
"Wiatraki. Młynarstwo wietrzne na Kujawach", Jan Święch, Włocławek 2001 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Jan Święch (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Słownik polskich stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r.", t. 2: "Naczelna Organizacja Techniczna - Fundacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych", Józef Piłatowicz, Warszawa 2005 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Z iskrą filarecką w oku. Świat i dzieło Bogdana Nawroczyńskiego", T. Jaroszuk, Olsztyn 2004 : [recenzja] Zdzisław Mikulski T. Jaroszuk (aut. dzieła rec.) s. 272-275
20 lat Polskiego Towarzystwa Historii Techniki Zdzisław Mikulski s. 278-281
Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Warszawa, 8 II 1992 r.) Zdzisław Mikulski s. 287-288
"Kazimierz (Józef Herman) Osiński (1738-1802) i jego praca Sposób ubezpieczający życie i majątek od piorunów", Warszawa 1784 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 291-294
Inżynierowie i technicy - twórcami uzbrojenia Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945. (Konferencja - Warszawa, 2 lipca 2004 r.) Zdzisław Mikulski s. 320-322
"Geologists and History Geology. An International Bibliography from the Origins to 1978", William A. S. Sarjeant, Floryda 1987 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Zbigniew J. Wójcik William A. S. Sarjeant (aut. dzieła rec.) s. 365-368