Znaleziono 230 artykułów

Zygmunt Brocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska", Stanisław Murzynowski, oprac. Janusz Małłek i Franciszek Pepłowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) Stanisław Murzynowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 105-108
"Tierminołogiczeskije słowari - bibliografija", I. M. Kaufman, Moskwa 1961 : [recenzja] Zygmunt Brocki I. M. Kaufman (aut. dzieła rec.) s. 112-116
"500 zagadek morskich", Zofia Drapella, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zofia Drapella (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Żagle znikają z oceanów. Żegluga w oczach J. Conrada", Stanisław Ludwig, Gdynia 1965 : [recenzja] Zygmunt Brocki Stanisław Ludwig (aut. dzieła rec.) s. 134-135
"Ropa płynie przez oceany", Jan Piwowoński, Gdynia 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Piwowoński (aut. dzieła rec.) s. 135
Ruch okrętowy w porcie gdańskim w 1688 r. Zygmunt Brocki s. 135-136
O sprawach dawnej techniki nawigacji Zygmunt Brocki s. 136-137
"Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego. 1580-1814", Zbigniew Nowak, Przemysław Szafran, Warszawa 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 137
"Poznańskie wspominki z lat 1918-1939", pod red. Tadeusza Kraszewskiego, Tadeusza Świtały, Poznań 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Tadeusz Kraszewski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Świtała (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"A Bibliography of Slavic Dictionaries", T. 2: "Belorussian, Bulgarian, Czech, Kashubian, Lusatian, Old Church Slavic, Macedonian, Polabian, Serbocroatian, Slovak, Slovenian, Ukrainian", T. 3: "Russian", Richard C. Lewanski, New York 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki Richard C. Lewanski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Zarys hydrografii Polski", Zdzisław Mikulski, Warszawa 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Życie codzienne w Gdańsku, wiek XVI-XVII", Maria Bogucka, Warszawa 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 148-149
Czy Słownik Warszawski błędnie objaśnił Mickiewiczowe "masztowe pióra"? Zygmunt Brocki s. 149-156
Transportowy zeszyt "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej" Zygmunt Brocki s. 151-152
Nazwy statków morskich wywodzące się od nazwisk uczonych i techników Zygmunt Brocki s. 154-158
"Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (1802-1830). Bibliografia zawartości", Helena Michałowicz, Czesław Gutry, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Czesław Gutry (aut. dzieła rec.) Helena Michałowicz (aut. dzieła rec.) s. 155-156
Czy prof. N. Gąsiorowska-Grabowska wykładała na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich? Zygmunt Brocki s. 159
J. Baudouin de Courtenay wobec teorii języka A. Schleichera Zygmunt Brocki s. 160-161
"Aspects of the History of Wooden Shipbuilding", J. S. Morrison, Ole Crumlin-Pedersen, G. D. van der Heide, London 1970 : [recenzja] Zygmunt Brocki Ole Crumlin-Pedersen (aut. dzieła rec.) G. D. van der Heide (aut. dzieła rec.) J. S. Morrison (aut. dzieła rec.) s. 161
"Index lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich", Piotr Grzegorczyk, Warszawa 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Piotr Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki", T. 1: "Archeologia, etnografia, folklorystyka, językoznawstwo", T. 2: "Literaturoznawstwo", pod red. Jadwigi Czachowskiej, Jadwigi Puzyniny, Warszawa 1973; "Dziesięć lat językoznawstwa polskiego 1956-1965. Próba bibliografii", Józef Trypućko, Uppsala 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Józef Trypućko (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich - Uniwersytet Poznański 1940-1945", Władysław Kowalenko, Poznań 1961 : [recenzja] Zygmunt Brocki Władysław Kowalenko (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna", Teresa Zofia Orłoś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Teresa Zofia Orłoś (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Z dziejów hydrotechniki morskiej w Polsce", Stanisław Hückel, Gdańsk 1968 : [recenzja] Zygmunt Brocki Alfred Wiślicki Stanisław Hückel (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Technika budownictwa staronorweskiego Zygmunt Brocki s. 170
"Na drodze życia i myśli. Pisma pośmiertne uzupełnione wyciągami z << Notatnika wojennego >> Ewy Siedleckiej", Michał Siedlecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966; "Michał Siedlecki (1873-1940)", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) Michał Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Słownik terminologii językoznawczej", Zbigniew Gołąb, Adam Heinz, Kazimierz Polański, Warszawa 1968 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Gołąb (aut. dzieła rec.) Adam Heinz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Polański (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Szkice z dziejów polskiej orientalistyki", pod red. Jana Reychmana, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 176
"Zbliżenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych w XIX i XX wieku", Zenon Ciesielski, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zenon Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Uniwersytet Ziem Zachodnich i tajne kursy uniwersyteckie 1939-1945. Pokłosie wspomnień", Jan Wikarjak, Poznań 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Zapożyczenia słowiańskie w czeskiej terminologii botanicznej i zoologicznej", Teresa Zofia Orłoś, Kraków 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Teresa Zofia Orłoś (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"I. A. Baudouin de Curtenay kak etimołog. Iz istorii russkoj etimołogiczeskoj nauki", W. W. Łopatin, [w:] "Etimołogiczeskije issledowanija po russkomu jazyku", T. 4, Moskwa 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki W. W. Łopatin (aut. dzieła rec.) s. 180
"Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego we Wrocławiu. Dwadzieścia lat pracy, 1952-1971. Przegląd dorobku", Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 181
Lektorat języka i literatury polskiej w 1922 r. na Politechnice Gdańskiej Zygmunt Brocki s. 183
Dzieje historiografii polskiej floty Zygmunt Brocki s. 183-184
Od periodyków naukowych do czasopism moralnych w przeddzień Oświecenia Zygmunt Brocki s. 185-186
Konferencja poświęcona muzealnictwu morskiemu w Polsce Zygmunt Brocki s. 185-187
Świeże spojrzenie na tematykę naukowo-techniczną "Kalendarza" Ungra Zygmunt Brocki s. 186-187
Cykl odczytów o dziejach budownictwa okrętowego Zygmunt Brocki s. 187
Trzy wieki onomastyki księżyca Zygmunt Brocki s. 188-189
Z historii nauczania w Gdańsku Zygmunt Brocki s. 189
Prace językoznawcze Mrongoviusa Zygmunt Brocki s. 190
"Byłem juniorem", Bolesław Kasprowicz, Gdynia 1965 : [recenzja] Zygmunt Brocki Bolesław Kasprowicz (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Osiemnastowieczny historyk języków odkryty na nowo przez slawistów NRD i Polski Zygmunt Brocki s. 190-191
O polskich uczonych w czasopismach australijskich Zygmunt Brocki s. 192-193
Znów o szesnastowiecznej (rzekomej) kpinie z Kopernika Zygmunt Brocki s. 193-194
Książki i czasopisma naukowe w liczbach Zygmunt Brocki s. 193
Mapy Polski z wieków XVI-XVII w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Zygmunt Brocki s. 193
O mapie morskiej Zatoki Gdańskiej z ok. 1600 r. Zygmunt Brocki s. 193-194
O Towarzystwie Naukowym Krakowskim w "Roczniku Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie" Zygmunt Brocki s. 193-195
Tradycje statystyki polskiej Zygmunt Brocki s. 195-196
Polski współtwórca zasad naukowej organizacji pracy Zygmunt Brocki s. 196
"Przekrój" o galeonie Zygmunta Augusta Zygmunt Brocki s. 196-197
Problematyka naukowej organizacji w pracach E. Hauswalda Zygmunt Brocki s. 197
O wyrazach: kuźnica, kuźniczy Zygmunt Brocki s. 197
Proza o toniach Zygmunt Brocki s. 197-198
A. Ch. Thebezjusz z Jeleniej Góry - odkrywca zastawki zatoki wieńcowej serca Zygmunt Brocki s. 198
Trzy wieki medycyny pracy Zygmunt Brocki s. 198-199
Historyk medycyny o tekstach staroindyjskich Zygmunt Brocki s. 198
Antoni Magier nazbyt zapomniany Zygmunt Brocki s. 199
Wokół spekulacji o odkrywcach Ameryki Zygmunt Brocki s. 199-200
Historia nauki na VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Warszawa 21-27 sierpnia 1973) Zygmunt Brocki s. 199-200
Ostatnie roczniki "Biuletynu Nautologicznego" Zygmunt Brocki s. 200-202
Przypomnienie Mapy geologicznej Rzeczypospolitej Polskiej z 1926 r. Zygmunt Brocki s. 200
Zapomniany polski inżynier, Wiktor Czarliński Zygmunt Brocki s. 205-206
Historia muzealnictwa morskiego w Polsce Zygmunt Brocki s. 206
Zniszczony zabytek techniki we Fromborku Zygmunt Brocki s. 209-210
Polak - budowniczy kanału sueskiego Zygmunt Brocki s. 210-211
Roboty pogłębiarskie i podwodne w Polsce w latach 1947-1967 Zygmunt Brocki s. 211
Jubileusz najstarszego pomorskiego czasopisma historycznego Zygmunt Brocki s. 211
Aleksiej Kryłow - admirał nauk okrętowych Zygmunt Brocki s. 216
Dzieje orientalistyki w Polsce Ludowej Zygmunt Brocki s. 222
W sprawie nazw ulic upamiętniających uczonych Zygmunt Brocki s. 224-225
Dwusetna rocznica urodzin Mrągowiusza Zygmunt Brocki s. 231-232
Dawne okręty na polskich znaczkach pocztowych Zygmunt Brocki s. 235-236
Historia na V Sesji Naukowej Okrętowców Zygmunt Brocki s. 235
Jeszcze o tytule słownika geograficznego Polski średniowiecznej i dwóch innych kwestiach słownika tego dotyczących Zygmunt Brocki s. 281-284
Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1818-1831 pochodzenia warmińskiego i mazurskiego Zygmunt Brocki s. 289-290
Wokół nazwiska Kopernika Zygmunt Brocki s. 290-292
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel. 1956", pod red. S. W. Szuchardina, Moskwa 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 302-303
Wykład o rozwoju medycyny w Gdańsku Zygmunt Brocki s. 315
Z dziejów placówek PAN i ośrodków naukowych Zygmunt Brocki s. 325-326
Jugosłowiański głos w sprawie spojrzenia na dawne budownictwo okrętowe okiem technika Zygmunt Brocki s. 332-334
Historia techniki i nauki w "The Mariner's Mirror" Zygmunt Brocki s. 334-335
Z historii czeskiego i słowackiego budownictwa statków Zygmunt Brocki s. 336
"Bibliografia prac Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 1928-1958", Wiesław Bieńkowski, [w:] "Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa", Gdańsk 1972; "Bibliografia prac Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1956-1971", Jan Kucharski, Paweł Groth, Zofia Ratajczak, [w:] "Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa", Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Paweł Groth (aut. dzieła rec.) Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) Zofia Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 343-347
Przegląd publikacji polskich z lat 1956-1961 w zakresie historii techniki morskiej Zygmunt Brocki s. 343-352
"Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki", komitet redakcyjny księgi pamiątkowej: Stefan Hrabec, Stanisław Jodłowski, Mieczysław Karaś, Jerzy Kuryłowicz, Jan Safarewicz, Franciszek Sławski, Ludwik Zabrocki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Językoznawstwa, Nr 17, ss. 464 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Zygmunt Brocki Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Stanisław Jodłowski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Karaś (aut. dzieła rec.) Jerzy Kuryłowicz (aut. dzieła rec.) Jan Safarewicz (aut. dzieła rec.) Franciszek Sławski (aut. dzieła rec.) Ludwik Zabrocki (aut. dzieła rec.) s. 348-351
"Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1919-1965", Wojciech Jankowerny, Maria Jasińska, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Wojciech Jankowerny (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Od wieży Babel do językoznawstwa porónawczego", Jan Reychman, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Polska bibliografia z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej od początków XIX wieku do 1970 roku", Krystyna Sajkiewicz, Gdynia 1971 : [recenzja] Zygmunt Brocki Krystyna Sajkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 368-370
"Pomorski zbornik. Povodom 20-godišnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije, 1942-1962", Grga Novak, Vjekoslav Maštrović, Zagreb 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Vjekoslav Maštrović (aut. dzieła rec.) Grga Novak (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Problematyka morska w piśmiennictwie polskim do końca XVIII wieku (zarys bibliograficzny)", Zbigniew Nowak, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim", pod red. Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 375
"Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego", Teodor Bešta, Witold Doroszewski, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Teodor Bešta (aut. dzieła rec.) Witold Doroszewski (aut. dzieła rec.) s. 378
"Mikołaj Kopernik. Studium językowe o rodowodzie i narodowości", Stanisław Rospond, Opole 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 378
"Pribałtijskim sowietskim riespublikam tridcat let. Matieriały k naucznoj konfieriencji institutow istorii akadiemii nauk Litowskoj, Łotwijskoj i Estonskoj SSR (20-21 oktjabra 1970 goda)", Wilnius 1970 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 378
"Wiślane statki pasażerskie XIX i XX wieku", Witold Arkuszewski, Gdańsk 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Witold Arkuszewski (aut. dzieła rec.) s. 380-381
"Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni w latach 1922-1972", Tomasz Czayka, Grzegorz Kurkiewicz, Tadeusz Pakuła, Gdynia 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Tomasz Czayka (aut. dzieła rec.) Grzegorz Kurkiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Pakuła (aut. dzieła rec.) s. 381
"Žodžai atgyja. Pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrinetojus", A. Sabaliauskas, Vilnius 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki A. Sabaliauskas (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Bałkanistyka polska. Materiały z posiedzeń naukowych Komisji Bałkanistycznej przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN w latach 1972-1973", Wrocław 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 382
"Jurija Pilkowe zawostajenstwo w Serbskim kulturnym archiwje. Dokumentacija k přihotam J. Pilkowych 50. posmjertninow w lěće 1976", Frido Mětšk, Budyšin 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Frido Mětšk (aut. dzieła rec.) s. 383
Tradycje polonistyki w Niemieckiej Republice Demokratycznej Zygmunt Brocki s. 386-387
"Żuraw Gdański - siedziba Muzeum Morskiego", Eleonora Zbierska, Gdynia 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki Eleonora Zbierska (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Materiały do dziejów tkaniny staroruskiej. Terminologia źródeł pisanych", Andrzej Poppe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Zygmunt Brocki Andrzej Poppe (aut. dzieła rec.) s. 387-388
"Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku", Zbigniew Rynduch, Gdańsk 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 393-394
"Działalność naukowa i rola polityczna katedr filologicznych Politechniki Gdańskiej w latach 1925-1944", Michał Cieśla, Gdańsk 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Mieczysław Urbanowicz Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 398-403
Na temat historii leksykografii polskiej - niedokładnie Zygmunt Brocki s. 400-401
O konstrukcji polskiego galeonu z 1572 r. Zygmunt Brocki s. 403-404
O Janie Rzewnickim, inżynierze elektrotechniku i miłośniku języka polskiego Zygmunt Brocki s. 403-404
"Piśmiennictwo polskie z zakresu hydrotechniki morskiej w okresie od 1945 do 1964 roku", Aleksander Mielczarski, Zbigniew Szopowski, Poznań 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Aleksander Mielczarski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Szopowski (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Das Hatithabuschiff", Ole Crumlin-Pedersen, Neumünster 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Ole Crumlin-Pedersen (aut. dzieła rec.) s. 408
Historia kartografii bałtyckiej Zygmunt Brocki s. 414
"Bibliografia prasy polskiej 1944-1948. Prasa krajowa", pod red. Józefa Skrzypka, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 422-428
Polemika na temat wczesnośredniowiecznych okrętów skandynawskich Zygmunt Brocki s. 422-423
Historia statku w "Młodym Techniku" Zygmunt Brocki s. 422
"Istorija jestiestwoznanija: Litieratura, opublikowannaja w SSSR (1951-1956)", L. W. Kaminier, O. W. Krasnouchowa, L. J. Pawłowa, P. W. Pilszczikowa, A. T. Grigorian, D. D. Iwanow, Moskwa 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki A. T. Grigorian (aut. dzieła rec.) D. D. Iwanow (aut. dzieła rec.) L. W. Kaminier (aut. dzieła rec.) O. W. Krasnouchowa (aut. dzieła rec.) L. J. Pawłowa (aut. dzieła rec.) P. W. Pilszczikowa (aut. dzieła rec.) s. 423-426
Z historii nauk matematyczno-przyrodniczych w Gdańsku Zygmunt Brocki s. 424-426
Pięćdziesięciolecie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego Zygmunt Brocki s. 425-430
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel. 1957-1959", pod red. S. W. Szuchardina, Moskwa 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Dictionnaire de la marine", Étienne Taillemite, Paris 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Étienne Taillemite (aut. dzieła rec.) s. 427-429
Posiedzenie poświęcone pamięci Michała Reichera Zygmunt Brocki s. 427
"Muzeum Morskie w Gdańsku. Kronika działalności w latach 1960-1964", Przemysław Smolarek, Józef Kuszewski, Gdynia 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Józef Kuszewski (aut. dzieła rec.) Przemysław Smolarek (aut. dzieła rec.) s. 428-429
Wystawa "Polska książka morska 1512-1972" Zygmunt Brocki s. 430-431
Z historii techniki spawalniczej w budownictwie okrętowym Zygmunt Brocki s. 430
"Muzealnictwo morskie w Polsce. Materiały z konferencji w Gdańsku w dniach 24-25 listopada 1965 r.", Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 433
Życie naukowe w Gdańsku w wiekach XVII i XVIII Zygmunt Brocki s. 436-438
Setna rocznica śmierci P. E. Strzeleckiego w Australii Zygmunt Brocki s. 436