Znaleziono 10 artykułów

Michał Cieśla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczanie języków obcych nowożytnych w Szkole Rycerskiej w Warszawie (1766-1794) Michał Cieśla s. 41-73
Język polski w szkołach berlińskich w latach 1797-1807 Michał Cieśla s. 87-124
"Zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. Studenten aus Polen an der Universität Jena (1548-1795)", Juliusz Schultz, [w:] "Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena", Jahrgang 9, 1959/60 : [recenzja] Michał Cieśla Juliusz Schultz (aut. dzieła rec.) s. 130-134
"Die Pädagogik des Johann Amos Comenius und die Anfänge des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert", Klaus Schaller, Heidelberg 1962 : [recenzja] Michał Cieśla Klaus Schaller (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Jahrbuch für Erziehungs- und Schulgeschichte", Jh 1-2 (1961-1962) : [recenzja] Michał Cieśla s. 200-205
"Zur Kulturkunde der Länder des Deutschen Sprachraumes", Michał Cieśla, Warszawa 1982 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Działalność naukowa i rola polityczna katedr filologicznych Politechniki Gdańskiej w latach 1925-1944", Michał Cieśla, Gdańsk 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Mieczysław Urbanowicz Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 398-403
Pamięci Eduarda Wintera Michał Cieśla Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 498-501
"Dzieje nauki języków obcych w zarysie. Monografia z zakresu historii kultury", Michał Cieśla, Warszawa 1974 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 669-671
O dziejach naukowych związków niemiecko-słowiańskich. Przegląd treści tomu tomu- Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit / Eduard Winter, Günther Jarosch. - Berlin, 1983 Michał Cieśla Günther Jarosch (aut. dzieła rec.) Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 680-686