Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof A. Kuczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Temat polski w literaturze NRD Krzysztof A. Kuczyński s. 167-196
"Biogramy uczonych polskich", Część I: "Nauki Społeczne", Zeszyt 1: "A-J", Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Teresa Ostrowska Paweł Szczawiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Ludwik Kolankowski 1882-1982", pod red. Andrzeja Tomczaka, Toruń 1983 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Z dziejów germanistyki historycznoliterackiej w Polsce", pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Łódź 1991 : [recenzja] Aleksander Kozłowski Krzysztof A. Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 182-187
"Władysław Czapliński jako uczony i wychowawca", pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław 1984 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński K. Matwijowski (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Aleksander Brückner 1856-1939", Wł. Berbelicki, Warszawa 1989 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Wł. Berbelicki (aut. dzieła rec.) s. 407-414
"Dzieje nauki języków obcych w zarysie. Monografia z zakresu historii kultury", Michał Cieśla, Warszawa 1974 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 669-671
"Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1964-1980)", Krzysztof A. Kuczyński, [w:] "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria", 5, 1982 : [recenzja]. Krzysztof A. Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 684-685
Sympozjum z okazji 100-lecia urodzin prof. dr habil. Zdzisława Żygulskiego zorganizowane przez Katedrę Literatury Niemieckiej Uniwersytety Łódzkiego Krzysztof A. Kuczyński s. 1062-1064