Znaleziono 118 artykułów

Teresa Ostrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie na Wileńszczyźnie w XIX wieku Teresa Ostrowska s. 5-24
Historia czasopiśmiennictwa medycznego i jego udział w rozwoju towarzystw naukowych i nauk medycznych w Polsce Teresa Ostrowska s. 11-21
Z dziejów czasopiśmiennictwa medycznego w Polsce Teresa Ostrowska s. 58-82
"Księga Pamiątkowa w 80-lecie uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu. Studia i materiały", pod red. Romana K. Meissnera, Poznań 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 101-103
"Przegląd Lekarski" (Kraków od 1945) : próba charakterystyki czasopisma Teresa Ostrowska s. 113-122
"The Works of William Harvey, M. D.", Robert Willis, New York 1965 : [recenzja] Teresa Ostrowska Robert Willis (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru", Jürgen Thorwald, Wrocław 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jürgen Thorwald (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"A Short History of British Psychology, 1840-1940", L. S. Hearnshaw, London 1964 : [recenzja] Teresa Ostrowska L. S. Hearnshaw (aut. dzieła rec.) s. 130
"Słownik lekarzy polskich XIX wieku", T. 2, Piotr Szarejko, Warszawa 1994 : [recenzja] Teresa Ostrowska Piotr Szarejko (aut. dzieła rec.) s. 132-133
"Historia medycyny", pod red. Tadeusza Brzezińskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 136-140
"Spowiedź chirurga. Varia Litteraria", Witold Janusz Rudkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska Witold Janusz Rudkowski (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Sylwetki polskich lekarzy - humanistów XIX i XX wieku", Poznań 1989 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 138-140
"Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932-1942", Odo Bujwid, Kraków 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska Odo Bujwid (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich", pod red. Mariusza M. Żydowo, Kraków 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska Mariusz M. Żydowo (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Bibliografia zawartości czasopisma Krytyka Lekarska 1897-1907", Bożena Urbanek, Krzysztof G. Jeziorski, Jerzy Malecki, Warszawa 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krzysztof G. Jeziorski (aut. dzieła rec.) Jerzy Malecki (aut. dzieła rec.) Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"A History of Scientific and Technical Periodicals. The Origin and Development of the Scientific and Technological Press, 1665-1790", David A. Kronick, New York 1962 : [recenzja] Teresa Ostrowska David A. Kronick (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1985-1989", Beata Wysakowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Teresa Ostrowska Beata Wysakowska (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej", pod red. Jerzego Kucha, Andrzeja Śródki, Warszawa 1994 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Kuch (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1990-1994", Beata Wysakowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Teresa Ostrowska Beata Wysakowska (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Dějiny československého lékařství", M. Vojtová, Praha 1970 : [recenzja] Teresa Ostrowska M. Vojtová (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Profesorowie warszawskiej farmacji Józef Jan Celiński, Władysław Mazurkiewicz. Studium o twórcach przełomów uniwesyteckich", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Teresa Ostrowska Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Setne zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Teresa Ostrowska s. 163
"Wybrane wydarzenia z historii dentystyki", Symcha Wajs, Warszawa 1994 : [recenzja] Teresa Ostrowska Symcha Wajs (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Kornel Gibinski lekarz, uczony, humanista", pod red. Teresy Białek, Ewy Pawłowskiej, Katowice 2000 : [recenzja] Teresa Ostrowska Teresa Białek (aut. dzieła rec.) Ewa Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie z zakresu historii medycyny, stomatologii i farmacji oraz nauk pokrewnych za lata 1900-1995", Hanna Bojczuk, 1997 : [recenzja] Teresa Ostrowska Hanna Bojczuk (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Primitiae physico-medicae... (1750-1753)", Edmund Waszyński, Leszno 1997 : [recenzja] Teresa Ostrowska Edmund Waszyński (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Biogramy uczonych polskich", Część I: "Nauki Społeczne", Zeszyt 1: "A-J", Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Teresa Ostrowska Paweł Szczawiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Postępy Biochemii", t. 43, nr 5, 1997 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 176-177
"O Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego", Zdzisław Gajda, Kraków 2003 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zdzisław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", Tom I, Zeszyt I, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Słownik lekarzy polskich XIX wieku", Tom I, Piotr Szarejko, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Piotr Szarejko (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Nekropol farmaceutyczny. Cmentarz Komunalny d. Wojskowy w Warszawie", Bolesław Golonka, Jan Hołyński, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bolesław Golonka (aut. dzieła rec.) Jan Hołyński (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Szpital Dobrej Woli. Szpital Wolski w latach 1939-1945", Warszawa 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 194-195
"Przez okopy, alkowy... do medycyny. Pamiętniki", T. I-II, Zdzisław Ambroży Michalski, Warszawa 1992 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zdzisław Ambroży Michalski (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Adam Wrzosek. Życie i działalność", Zenon Maćkowiak, Michał Musielak, Poznań 2000 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zenon Maćkowiak (aut. dzieła rec.) Michał Musielak (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Historia medycyny", pod red. Tadeusza Brzezińskiego, Warszawa 2000 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 204-206
Krótki przegląd XIX-wiecznej prasy zawierającej materiały do historii nauk medycznych Teresa Ostrowska s. 205-208
"Etyka lekarska", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002", pod red. Waldemara Kozuschka, Wrocław 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Koncepcje nauczania medycyny w Polsce w latach 1918-1950", Jolanta Rabus, Szczecin 1992 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jolanta Rabus (aut. dzieła rec.) s. 216-217
X Zjazd Polskich Historyków Medycyny Teresa Ostrowska s. 220-222
"Historia dentystyki (starożytność, średniowiecze, renesans, barok", Jerzy Supady, Łódź 2007 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Stanisław Kośmiński (1837-1883) lekarz, bibliotekarz i bibliograf", Barbara Mauer-Górska, Warszawa 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Barbara Mauer-Górska (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Lubelskie Towarzystwo Lekarskie 1874-1951", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", Tom I, Zeszyt I, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Nowotwory w świetle prac badawczych lekarzy polskich od schyłku wieku XIX do 1939 r.", Jerzy Supady, Łódź 2004 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Biogramy uczonych polskich", Część VI: "Nauki medyczne", Zeszyt 1: "A-Ł"; Zeszyt 2: "M-Z", oprac. Andrzej Śródka, Wrocław 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"O chirurgii polskiej końca XIX wieku", pod red. Wojciecha Noszczyka, Warszawa 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska Wojciech Noszczyk (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Wybrane zagadnienia z historii medycyny", Romuald Wiesław Gutt, Szczecin 1979 : [recenzja] Teresa Ostrowska Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 243
"Wybrane zagadnienia z historii medycyny", Kazimierz Zajusz, Katowice 1982 : [recenzja] Teresa Ostrowska Kazimierz Zajusz (aut. dzieła rec.) s. 244
"Chirurdzy i detektywi", pod red. Krystyny Bochenek, Dariusza Kortko, Warszawa 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krystyna Bochenek (aut. dzieła rec.) Dariusz Kortko (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Jan Mikulicz-Radecki 1850-1905. Współtwórca nowoczesnej chirurgii. Johann von Mikulicz-Radecki 1850-1905. Mitbegründer der modernen Chirurgie", Waldemar Kozuschek, Wrocław 2003 : [recenzja] Teresa Ostrowska Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"Tajne studia medyczne w Warszawie 1940-1944", pod red. Andrzeja Zaorskiego, Warszawa 2004 : [recenzja] Teresa Ostrowska Andrzej Zaorski (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej", Iwona Arabas, Warszawa 2006 : [recenzja] Teresa Ostrowska Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Ludwik Hirszfeld (1884-1954). Rys życia i działalność naukowa", Waldemar Kozuschek, Wrocław 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889", Zenobiusz Michał Bednarski, Olsztyn 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zenobiusz Michał Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Obraz osiemnastowiecznej medycyny europejskiej w korespondencji rodziny Mozartów", Joanna Nieznanowska, Warszawa 2004 : [recenzja] Teresa Ostrowska Joanna Nieznanowska (aut. dzieła rec.) s. 286-288
"Rozwój anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu wraz z zarysem historycznym przedmiotu. Die Entwicklung der Pathologischen Anatomie der Universität Breslau sowie der Medizinischen Akademie Wrocław zugleich ein Rückblick in die Geschichte des Faches", Waldemar Kozuschek, Wrocław 2007 : [recenzja] Teresa Ostrowska Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Zawód dentysty - lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2007 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Zarys historii medycyny dla studentów Oddziału Stomatologicznego", Zbigniew Pankiewicz, Łódź 1970 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zbigniew Pankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Autonomia pacjenta jako problem moralny", Maria Nowacka, Białystok 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Maria Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Mumifikacja ciała ludzkiego w świetle historii obyczajów i nauk medycznych", Ryszard Witold Gryglewski, Kraków 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Ryszard Witold Gryglewski (aut. dzieła rec.) s. 346-348
"Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa-Katowice 2006 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 348-350
"Polskie Stowarzyszenia Lekarskie 1805-1951", Krzysztof Brożek, Warszawa 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krzysztof Brożek (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku (1800-1900). Zarys historyczno-bibliograficzny", Teresa Ostrowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Kazimierz Lejman Teresa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"A Short History of the Gout and the Rheumatic Diseases", W. S. C. Copeman, Berkeley-Los Angeles 1964; "The Conquest of Tuberculosis", Selman A. Waksman, Berkeley-Los Angeles 1964 : [recenzja] Teresa Ostrowska W. S. C. Copeman (aut. dzieła rec.) Selman A. Waksman (aut. dzieła rec.) s. 383
"Rozwój myśli lekarskiej. Wzloty i upadki", Romuald Wiesław Gutt, Szczecin 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 384-385
"Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej (1919-1979)", Jan Hasik, Jacek Juszczyk, Poznań 1979 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jan Hasik (aut. dzieła rec.) Jacek Juszczyk (aut. dzieła rec.) s. 400-402
Czasopisma lekarskie wydawane przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (1950-1967) Teresa Ostrowska s. 403-416
"Uniwersytet Poznański, Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny. Bibliografia publikacji, materiały biograficzne: 1919-1939", T. 1-3, pod red. Krystyny Karwowskiej, Poznań 1979 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krystyna Karwowska (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Malaria in the Interior Valley of North America", Daniel Drake, Urbana 1964 : [recenzja] Teresa Ostrowska Daniel Drake (aut. dzieła rec.) s. 405
Historia medycyny w fachowej prasie lekarskiej i biologicznej Teresa Ostrowska s. 405-415
"Polski wkład w medycynę światową", Roman K. Meissner, Jan M. Hasik, Poznań 1989 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jan M. Hasik (aut. dzieła rec.) Roman K. Meissner (aut. dzieła rec.) s. 415-418
Zebranie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Teresa Ostrowska s. 417
Historia biologii (wraz z podstawami medycyny) Leszek Kuźnicki Teresa Ostrowska s. 419-422
Ksawery Rowiński (1904-1983) i jego działalność w zakresie historii medycyny Teresa Ostrowska s. 445-466
"Sylwetki chirurgów polskich", pod red. Józefa Bogusza, Witolda Rudowskiego, Wrocław 1982 : [recenzja] Teresa Ostrowska Józef Bogusz (aut. dzieła rec.) Witold Rudowski (aut. dzieła rec.) s. 473-474
List do Redakcji Teresa Ostrowska s. 478-480
Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu Teresa Ostrowska s. 483
"Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji", Roman Dzierżanowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Ostrowska Roman Dzierżanowski (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Słownik biograficzny zasłużonych pediatrów", pod red. Edwarda Wilkoszewskiego, Warszawa 1985 : [recenzja] Teresa Ostrowska Edward Wilkoszewski (aut. dzieła rec.) s. 487
"Nie uzbrojonym okiem lekarza...", Andrzej Skrobacki, Olsztyn 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 487-488
Organizacja historii medycyny w Czechosłowacji Teresa Ostrowska s. 527-533
"Nekropol farmaceutyczny Cmentarz Powązkowski w Warszawie", Teodor Kikta, Warszawa 1985 : [recenzja] Teresa Ostrowska Teodor Kikta (aut. dzieła rec.) s. 560-561
"Dzieje naukowych towarzystw medycznych w Poznaniu w latach 1832-1983", Poznań 1985 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 567-569
"Farmaceuci oraz osoby związane z farmacją pochowani na obu cmentarzach ewangelickich w Warszawie", E. Szulc, Warszawa 1984; "Farmaceuci wymienieni w aktach obu parafii ewangelickich w Warszawie, nie pochowani na cmentarzach tych wyznań", E. Szulc, Warszawa 1984 : [recenzja] Teresa Ostrowska Eugeniusz Szulc (aut. dzieła rec.) s. 569-570
"Dzieje medycyny w zarysie", Bronisław Seyda, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bronisław Seyda (aut. dzieła rec.) s. 570-571
"Ludzie zasługi niepospolitej. Wybitni polscy lekarze XIII-XX w.", Witold Lisowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Ostrowska Witold Lisowski (aut. dzieła rec.) s. 570-571
"Stulecie chirurgów", Jürgen Thorwald, Kraków 1980 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jürgen Thorwald (aut. dzieła rec.) s. 575-576
"Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych", pod red. Witolda Wróblewskiego, Toruń 1983 : [recenzja] Teresa Ostrowska Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 576
"Geschichte der Medizin", Dietrich Tutzke, Berlin 1980 : [recenzja] Teresa Ostrowska Dietrich Tutzke (aut. dzieła rec.) s. 577
"Festschrift für Erna Lesky zum 70. Geburtstag", Kurt Ganziger, Manfred Skopec, Helmut Wyklicky, Wien 1981 : [recenzja] Teresa Ostrowska Kurt Ganziger (aut. dzieła rec.) Manfred Skopec (aut. dzieła rec.) Helmut Wyklicky (aut. dzieła rec.) s. 577-578
"XXVI Mieżdunaroden Kongres po Istorija na Medicinata", Vol. I, II, III, Sofia 1980, 1981 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 578-579
"Facultas medica Cracoviensis", Mieczysław M. Skulimowski, Kraków 1981 : [recenzja] Teresa Ostrowska Mieczysław Skulimowski (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Heliodor Święcicki (1854-1923) - wychowawca i lekarz", Poznań 1984 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 580-581
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych Teresa Ostrowska s. 596-598
"Sześćsetlecie medycyny krakowskiej. W sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego", T. 1: "Życiorysy", T. 2: "Historia katedr", pod red. Leona Tochowicza, Kraków 1964 : [recenzja] Teresa Ostrowska Leon Tochowicz (aut. dzieła rec.) s. 610-611
"The Use of Biological Literature", pod red. R. T. Bottle'a, London 1966 : [recenzja] Teresa Ostrowska R. T. Bottle (aut. dzieła rec.) s. 635-636
Historia nauki w naukowych czasopismach lekarskich i biologicznych Teresa Ostrowska s. 642-644
"Przedstawiciele nauk medycznych i ich działalność naukowa w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk (1800-1832)", Teresa Ostrowska, Wrocław 1982 : [recenzja] Romuald W. Gutt Teresa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 655-657
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych Teresa Ostrowska s. 664-666
Ze wspomnień o profesorze Romualdzie W. Gutcie (1921-1988) Teresa Ostrowska s. 669-678
"IV Dziesięciolecie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1978-1988", pod red. Eugeniusza Miętkiewskiego, Warszawa 1988 : [recenzja] Teresa Ostrowska Eugeniusz Miętkiewski (aut. dzieła rec.) s. 692-694
"Medical History in Hungary 1972", Budapest 1972 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 730-732
Posiedzenia naukowe Zespołu Oświecenia Anna Chełkowska Teresa Ostrowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 735-739
Władysław Henryk Melanowski 1888-1974 Teresa Ostrowska s. 737-742
Problemy historii nauk lekarskich na sympozjum historyków prasy Teresa Ostrowska s. 744-745
"Indian Journal of the History of Medicine", 15, 16, Madras 1970-1971 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 756-758
"Orvostörténeti Közlemények. Communicationes de Historia Artis Medicinea", Budapest 1971, 1972 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 758-760
"Historia leków naturalnych", T. 1: "Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 796-797
"Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski 1834-1836. Bibliografia analityczna zawartości", Halina Lichocka, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 797-798
Zbigniew Woźniewski 1914-1969 Teresa Ostrowska s. 797-803
"Jan Amos Komenský a ideál harmonického človeka", Marie Vojtová, Praha 1970 : [recenzja] Teresa Ostrowska Marie Vojtová (aut. dzieła rec.) s. 830-832
"Obecné dějiny lékařství", Marie Vojtová, Praha 1970 : [recenzja] Teresa Ostrowska Marie Vojtová (aut. dzieła rec.) s. 836
"Znamienatienyje i jubilejnyje daty istorii miediciny 1967 goda", Zeszyt 11, pod red. B. D. Pietrowa, Moskwa 1966 : [recenzja] Teresa Ostrowska B. D. Pietrow (aut. dzieła rec.) s. 840-841
"Rektor Wszechnicy Piastowskiej. Szkice do portretu Heliodora Święcickiego (1854-1923)", Roman Meissner, Zbigniew Słomko, Tadeusz Pisarski, Poznań 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Roman Meissner (aut. dzieła rec.) Tadeusz Pisarski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Słomko (aut. dzieła rec.) s. 884-886
"Bibliografia polskiej stomatologii 1946-1981", Sym Wajs, Warszawa 1985 : [recenzja] Teresa Ostrowska Sym Wajs (aut. dzieła rec.) s. 895-896
Profesor Władysław Ostrowski po latach Teresa Ostrowska s. 901-914