Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Supady

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność PPR na rzecz zmiany ideowego oblicza studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1947 Jerzy Supady s. 133-143
Działalność lekarska Juliana Talko-Hryncewicza Jerzy Supady s. 153-161
"Historia dentystyki (starożytność, średniowiecze, renesans, barok", Jerzy Supady, Łódź 2007 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Nowotwory w świetle prac badawczych lekarzy polskich od schyłku wieku XIX do 1939 r.", Jerzy Supady, Łódź 2004 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 238-241
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pn. Lekarze polscy na Syberii od XVIII do XX wieku zorganizowanej dzięki finansowej pomocy Urzędu Miasta Łodzi Jerzy Supady s. 259-261
"Choroby dzieci a medycyna w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku : geneza łódzkiej szkoły pediatrycznej", Jerzy Supady, Łódź 1999 : [recenzja] Anna Ritter Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Historia dentystyki w zarysie", Jerzy Supady, Łódź 2010 : [recenzja] Jacek T. Persa Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 261-269
Forum Bibliotek Medycznych (2008 R. 1 nr 1) Jerzy Supady s. 498-499