Znaleziono 15 artykułów

Leszek Kuźnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem eukariogenezy w świetle badań nad ewolucją i filogenezą pierwotniaków Leszek Kuźnicki s. 55-72
Półwiecze "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" : spojrzenie biologa Leszek Kuźnicki s. 83-92
On the Development of the Greatest Unifying Theories in Biology Leszek Kuźnicki s. 95-103
Wkład ks. prof. dr hab. Kazimierza Kloskowskiego do poznania struktury współczesnego ewolucjonizmu i hipotez powstania życia Leszek Kuźnicki s. 104-112
"Grosse Naturwissenschaftler Biographisches Lexicon", Fritz Krafft, Adolf Meyer-Abich, Frankfurt am Mein-Hamburg 1970 : [recenzja] Leszek Kuźnicki Fritz Krafft (aut. dzieła rec.) Adolf Meyer-Abich (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Autobiografia. W kręgu nauki", Leszek Kuźnicki, Warszawa 2002 : [recenzja] Ewelina Tylińska Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 159-161
Leibniz i Saska Akademia Nauk - uroczystości jubileuszowe (Lipsk 9-12 kwietnia 1996) Barbara Kuźnicka Leszek Kuźnicki s. 178-180
Manifest Russela-Einsteina we współczesnej interpretacji międzynarodowego ruchu "Pugwash" Barbara Kuźnicka Leszek Kuźnicki s. 200-203
"Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Historia i teraźniejszość", T. IV: "Suplement", Leszek Kuźnicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 218
Problematyka biomedyczna w Instytucie Historii Nauki PAN Leszek Kuźnicki s. 241-248
"Protozoologia w Polsce 1861-2001", Leszek Kuźnicki, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 259
"O rozwoju pojęcia gatunku", Czesław Nowiński, Leszek Kuźnicki, Warszawa 1965 : [recenzja] Irena Zubkiewicz Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) Czesław Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Ewolucjonizm", cz. I, II, Andrzej Grębecki, Włodzimierz Kinastowski, Leszek Kuźnicki, Warszawa 1961, 1962 : [recenzja] Andrzej Grębecki (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Kinastowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 382-383
Historia biologii (wraz z podstawami medycyny) Leszek Kuźnicki Teresa Ostrowska s. 419-422
Jubileusz pięćdziesięciolecia działalności Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Leszek Kuźnicki s. 431-434