Znaleziono 195 artykułów

Adam Matuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa", T. 13/14. Za lata 1995-2000, pod red. Hanny Przybylik, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Hanna Przybylik (aut. dzieła rec.) s. 109-112
Leki i sposoby naturalne stosowane przy zapobieganiu epidemiom w XVI-XVII wieku (Maciej z Miechowa, Stefan Falimirz, Franciszek Paweł Lubiecki) Adam Matuszewski s. 119-130
Korespondencja Cypriana Kinnera z Janem Amosem Komeńskim Adam Matuszewski s. 123-138
Mało znana korespondencja Jana Heweliusza z Samuelem Hartlibem z lat 1647-1652 Adam Matuszewski s. 123-132
"Jan Marek Marci z Kronlandu", Zdeněk Servit, Bratislava-Praha 1989 : [recenzja] Adam Matuszewski Zdeněk Servit (aut. dzieła rec.) s. 128-129
Mało znane listy Jakuba Sachsa von Lawenheimb do Jana Jonstona z lat 1661-1665 jako źródło do poznania współpracy i obiegu informacji naukowych pomiędzy XVII-wiecznymi uczonymi Adam Matuszewski s. 129-132
Julian Kołaczkowski j jego Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce z 1888 r. Adam Matuszewski s. 133-142
"Bez cenzury. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia", Jerzy Kandziora, Zyta Szymańska, Krystyna Tokarzówna, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) Zyta Szymańska (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997", Andrzej Ajnenkiel, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Ajnenkiel (aut. dzieła rec.) s. 138
"Mosty drewniane", Michał Czapski, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Michał Czapski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Mapa w pracy historyka. Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r.", pod red. Teresy Bogacz, Beaty Konopskiej, Wrocław-Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Teresa Bogacz (aut. dzieła rec.) Beata Konopska (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Roman Witold Ingarden. Życie filozofa w okresie toruńskim (1921-1926)", Roman Stanisław Ingarden, Toruń 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Stanisław Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 139
"Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska. W dwusetną rocznicę zgonu", pod red. Adama Wołka, Zbigniewa J. Wójcika, Siemiatycze 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Wołek (aut. dzieła rec.) Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Lekarze czasów wojny. Medycyna polska w pierwszych latach II Rzeczypospolitej i w okresie II wojny światowej", pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Wrocław 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci", pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych", pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Strzałkowski (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Franciszek Bujak - nowy kształt historii", Helena Madurowicz-Urbańska, Kraków 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Helena Madurowicz-Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 141
"Etyka i medycyna", Edward Rużyłło, Łomża 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Edward Rużyłło (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Prace Komisji Historii Nauki", pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Strzałkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Historiografia polska doby Romantyzmu", Andrzej Wierzbicki, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Antropologia na Unierwsytecie Warszawskim", Arkadiusz Sołtysiak, Piotr Jaskulski, Warszawa 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Piotr Jaskulski (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Sołtysiak (aut. dzieła rec.) s. 142
"Iter romano-italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i w renesansie", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 142
"Ignacy Łyskowski 1882-1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu", Szczepan Wierzchosławski, Toruń 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Szczepan Wierzchosławski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Nauki weterynaryjne we lwowie do roku 1945", Stanisław Tadeusz Sroka, Rzeszów 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Stanisław Tadeusz Sroka (aut. dzieła rec.) s. 142
"Wybrane problemy deontologii lekarskiej", pod red. Romana Szulca, Poznań 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Szulc (aut. dzieła rec.) s. 143
"Bogdan Suchodolski. Pedagog, humanista, uczony", pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk, Katowice 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Agnieszka Stopińska-Pająk (aut. dzieła rec.) s. 148-154
"Europejskość myśli i twórczości naukowej Jana Jonstona po czterech wiekach. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Lesznie 23 maja 2003 r.", pod red. Alojzego Koniora, Leszno 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Alojzy Konior (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Modlitwy księżnej Getrtrudy z << Psałterza Egberta >> z Kalendarzem", Księżna Gertruda, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 155
"Enigma. Życie i śmierć Alana Turinga", Andrew Hodges, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrew Hodges (aut. dzieła rec.) s. 155
"Ausgewähler Briefwechsel mit Schifsstellern und Verlegern (Johann Friedrich von Cotta, Johann Georg von Cotta, Therese Huber, Ernst Otto Lindner, Frederike Kempner)", Christian Gottfried Nees von Esenbeck, Halle 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Christian Gottfried Nees von Esenbeck (aut. dzieła rec.) s. 156
"Bolingbroke, Robertson, Gibbon. Znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia", Paweł Komorowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Paweł Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Briefwechsel mit Johann Wolfgang von Goethe nebst ergänzenden Schreiben", Christian Gottfried Nees von Esenbeck, Halle 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Christian Gottfried Nees von Esenbeck (aut. dzieła rec.) s. 156
"Powstanie i rozwój jezuickiej << Ratio studiorum >> (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 157
"Sacrum czy Profanum. Spór o istotę obchodów Milenium Polskiego (1949-1966)", Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Bartłomiej Noszczak (aut. dzieła rec.) s. 157
"Andrzej Batko - botanik, filozof, nauczyciel", Warszawa 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 157
"Co równać się może z drzewami naszemi. Obraz rodzimej przyrody w literaturze i malarstwie", Tadeusz Bieńkowski, Pułtusk 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Der Briefwechsel von Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770-1837)", Johann Bartholomäus Trommsdorff, Halle 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Johann Bartholomäus Trommsdorff (aut. dzieła rec.) s. 158
"Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku", Andrzej Chodubski, Toruń 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Uniwersytet Jagielloński 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej", John Horgan, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski John Horgan (aut. dzieła rec.) s. 159
"Atlas Układu Słonecznego NASA", Ronald Greeley, Raymond Batson, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Raymond Batson (aut. dzieła rec.) Ronald Greeley (aut. dzieła rec.) s. 159
"Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu", Bożena Płonka-Syroka, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915. Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii. Warszawa, 21-22 listopada 1997", pod red. Lucyny Szaniawskiej, Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Ostrowski (aut. dzieła rec.) Lucyna Szaniawska (aut. dzieła rec.) s. 160
"L'Univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe", Stefan Świeżawski, Varsovie 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Słownik sztuk pięknych", Fritz Winzer, Katowice 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Fritz Winzer (aut. dzieła rec.) s. 161
"Iwan Nikolaevič Gorożankin (1848-1904)", Leonid Vasil'evič Alekseev, Wkaterina Vladimirovna Kalesnik, Moskva 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Leonid Vasil'evič Alekseev (aut. dzieła rec.) Wkaterina Vladimirovna Kalesnik (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Segej Nikolaevič Kożevnikov (1906-1988)", Aleksej Nikolaevič Bogoljubov, Evgenij Jakovlevič Antonjuk, Svetlana Andrijavna Fedosova, Moskva 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Evgenij Jakovlevič Antonjuk (aut. dzieła rec.) Aleksej Nikolaevič Bogoljubov (aut. dzieła rec.) Svetlana Andrijavna Fedosova (aut. dzieła rec.) s. 170
"Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850-1914", Katarzyna Dormus, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Katarzyna Dormus (aut. dzieła rec.) s. 170
"Approaches to personal identity in Kafka's short fiction: Freud, Darvin, Kierkegaard", Leena Eilitta, Serijarvi 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Leena Eilitta (aut. dzieła rec.) s. 171
"Kolin Makloren (1698-1746)", Maja Michajlovna Korencova, Moskva 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Maja Michajlovna Korencova (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Ludwik Narbutt. Z dziejów historycznej świadomości Polaków na Ziemi Lidzkiej", Paweł Komorowski, Warszawa-Lida 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Paweł Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej, Cieszyn, 6-7 listopada 1997", Cieszyn 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 172
"Bogdan Suchodolski - pedagog, humanista, uczony", pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk, Katowice 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Agnieszka Stopińska-Pająk (aut. dzieła rec.) s. 172
"Uczeni polscy XIX-XX stulecia", T. 4: "S-Ż", Andrzej Śródka, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 173
"Pasje i boje", Zygmunt Wierzchowiak, Zamość 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Zygmunt Wierzchowiak (aut. dzieła rec.) s. 173
Maciej Głoskowski - wybitny matematyk, kartograf i poeta polsko-łaciński Adam Matuszewski s. 177-182
"Bożogrobcy. Jerozolima, Miechów, Chorzów. Materiały z sesji naukowej 9 października 1999 r.", Chorzów 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 189-190
"Teodor Tomasz Weichardt, konsyliarz Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta, Akademii Rzymsko-Cesarskiej towarzysz", Leszek Barg, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Barg (aut. dzieła rec.) s. 189
"Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX", Jurij Łotman, Gdańsk 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Jurij Łotman (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"The book of the Cosmos. Imagining the Universe from Heraclitus to Hawking. A Helix anthology", Dennis Richard Danielson, Cambridge 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Dennis Richard Danielson (aut. dzieła rec.) s. 190
"Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977-1981", Ryszard Terlecki, Kraków-Rzeszów 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 191
"Transit circle. The story of William Simms 1793-1860", Eleonor Mennim, York : [recenzja] Adam Matuszewski Eleonor Mennim (aut. dzieła rec.) s. 191
"Night has a thousand eyes. A naked-eye guide to the sky, its science and lore", Arthur Upgren, Massachusets 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Arthur Upgren (aut. dzieła rec.) s. 192
"Wojciech Lutowski - wynalazca i architekt. Jego życie i praca w Wenezueli XIX wieku", Leszek Zawisza, Kraków 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Zawisza (aut. dzieła rec.) s. 192
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Człowiek a środowisko", Olsztyn 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 192-195
Stanisław Leszczyński (1677-1766) - polityk, filozof, filantrop, mecenas nauki Adam Matuszewski s. 195-202
"Acta Comeniana : international Review of Comenius Studies", T. 10, 34, Praha 1993 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 198-200
"Polskie peregrynacja po dyplomy lekarskie (od Średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 204
"Oświecenie", Marcin Cieński, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Marcin Cieński (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Prawda i piękno. Estetyka i motywacja w nauce", Subrahmanyan Chandrasekhar, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Subrahmanyan Chandrasekhar (aut. dzieła rec.) s. 205
"Witold Rudowski: Bibliografia 1945-1999", Halina Dusińska, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Halina Dusińska (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Listy wybrane", Karol Darwin, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Karol Darwin (aut. dzieła rec.) s. 206
"Szkice warmińskie", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 207
"Technika", Bolesław Orłowski, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej", Jan Piskurewicz, Kraków 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Feliks Kucharzewski (1849-1935). Historyk techniki", Józef Piłatowicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862", Joanna Schiller, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Joanna Schiller (aut. dzieła rec.) s. 209
"Grzegorz z Arezzo. Z dziejów średniowiecznych poglądów na wojnę domową", Michał Zgórzak, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Michał Zgórzak (aut. dzieła rec.) s. 209
"Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego", pod red. Adama Cz. Dobrońskiego, Łomża 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Cz. Dobroński (aut. dzieła rec.) s. 215
"Sergej Andreevič Podolinskij. 1850-1891", Vjačeslav Stepanovič Česnokov, Moskva 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Vjačeslav Stepanovič Česnokov (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej", pod red. Joanny Sadowskiej, Białystok 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Joanna Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Lwowska szkoła matematyczna", Roman Duda, Wrocław 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Duda (aut. dzieła rec.) s. 216
"Johannes Kepler : from Tübingen to Żagań", ed. by Richard L. Kremer, Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Matuszewski Richard L. Kremer (aut. dzieła rec.) Jarosław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji. Materiały z konferencji naukowej, Kraków, 10 maja 2006 r.", pod red. Andrzeja Zahorskiego, Kraków 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Johann Heermann (1585-1647). Życie i twórczość. Materiały z sesji naukowej, Leszno, 11 października 2005 roku", pod red. Alojzego Koniora, Leszno 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Alojzy Konior (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Zarys historii wychowania", Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Historia naturalna gwiazdozbiorów", Jerzy Dobrzycki, Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Dobrzycki (aut. dzieła rec.) Jarosław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedrichem Hroznym", Tadeusz Kowalski, oprac. Ewa Dziurzyńska, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera, Kraków 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Ewa Dziurzyńska (aut. dzieła rec.) Pavel Kodera (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kowalski (aut. dzieła rec.) Marek Ďurčanský (aut. dzieła rec.) s. 217
"Astronom Maria Kunic (Cunitia). 1610-1664", Świdnica 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 218
"Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Historia i teraźniejszość", T. IV: "Suplement", Leszek Kuźnicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 1800-1856", Halina Lichocka, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 218
"Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970", Ryszard Herczyński, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Herczyński (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Nauka polska w medalierstwie. Katalog wystawy zorganizowanej w 50-lecie Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. Muzeum Woli, październik-grudzień 2002", Hanna Krajewska, Karol Mórawski, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Hanna Krajewska (aut. dzieła rec.) Karol Mórawski (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Po drogach uczonych", T. 1-3, Andrzej M. Kobos, Kraków 2007-2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej M. Kobos (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Pan Bóg jest wyrafinowany. Nauka i życie Alberta Einsteina", Abraham Pais, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Abraham Pais (aut. dzieła rec.) s. 219
"Quaestiones", Vol. 1, pod red. Teresy Grabińskiej, Mirosława Zabierowskiego, Wrocław 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Teresa Grabińska (aut. dzieła rec.) Mirosław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Aleksandr Aleksandrovič Bogdanov (Malinovskij). 1873-1928", Viktor Nikolaevič Jagodinskij, Moskva 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Viktor Nikolaevič Jagodinskij (aut. dzieła rec.) s. 219
"Kronika papieży i cesarzy", Marcin Polak, [oprac.] Agnieszka Fabiańska, Jacek Soszyński, Kęty 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Agnieszka Fabiańska (aut. dzieła rec.) Marcin Polak (aut. dzieła rec.) Jacek Soszyński (aut. dzieła rec.) s. 219
"Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Królestwie Polskim", Andrzej J. Wójcik, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 219
"Historia starożytnego Izraela. Wybrane zagadnienia", Roman Krawczyk, Siedlce 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka, teksty, recepcja", Dariusz Rott, Katowice 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Życie i dzieło 1907-1992", Marian Mięsowicz, Kraków 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Marian Mięsowicz (aut. dzieła rec.) s. 221
"Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku", pod red. Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku", Elżbieta Mazur, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Elżbieta Mazur (aut. dzieła rec.) s. 221
"Towarzystwo Naukowe w Toruniu w latach 1976-2000. (Materiały)", Jerzy Serczyk, Toruń 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 222
"Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach", Karolina Targosz, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", T. 2, Z. 4, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 222
"Powstanie koncepcji atomistyczno-molekularnych. Studium historyczno-metodologiczne", Stefan Zamecki, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Stefan Zamecki (aut. dzieła rec.) s. 223
"Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918", Jan Snopko, Białystok 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan Snopko (aut. dzieła rec.) s. 223-224
Sesja naukowa w Lesznie z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Amosa Komeńskiego (20-21 listopada 1992 r.) Adam Matuszewski s. 229-230
Problematyka naukowa i pedagogiczna w korespondencji Jana Jonstona z Samuelem Hartlibem z lat 1628-1645 Adam Matuszewski s. 231-240
Enchiridion Ethicum Jana Jonstona a podręczniki Arystotelesa i Bartłomieja Keckermanna - podobieństwa i różnice Adam Matuszewski s. 243-250
"Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu", Marek Andrzejewski, Lech Mokrzecki, Józef Arnold Włodarski, Gdańsk 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) Józef Arnold Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"East and West. The Common European Heritage. Proceedings of the XXV Scientific Instrument Symposium. Jagiellonian University Museum, Kraków. Poland, 10-14 September 2006", Kraków 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 245-247
"Historia leków naturalnych", T. 6: "Rośliny odurzające w polskiej literaturze naukowej XIX wieku", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 247
"Dzieła wszystkie", T. 3: "Pisma pomniejsze", Mikołaj Kopernik, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Panteon w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", Ryszard Marciniak, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 248
Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku", Ryszard Jakubczak, Aleksandra Skrabacz, Siedlce 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Jakubczak (aut. dzieła rec.) Aleksandra Skrabacz (aut. dzieła rec.) s. 248
"Kartografia polska XVIII wieku. (Przegląd chronologiczno-bibliograficzny)", Bolesław Olszewicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Bolesław Olszewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie", Jan M. Piskorski, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej", Andrzej Ciążela, Radom 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Ciążela (aut. dzieła rec.) s. 255
"Oficerowie Legionów Polskich 1914-1915. Słownik biograficzny", T. 1: "A-F"; T. 2: "G-K", Wiktor Krzysztof Cygan, Warszawa 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Wiktor Krzysztof Cygan (aut. dzieła rec.) s. 255-256
"Szpital Anny Marii w Łodzi. Zasługi dla pediatrii. Wydanie z okazji Stulecia Szpitala Anny Marii w Łodzi i Sześćdziesięciolecia Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Łódzkiego", Maria Gołębiowska, Łódź 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Maria Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"European mathematics in the last centuries. Lectures presented at the Conference held at Będlewo, 23-30 April 2004", pod red. Witolda Więsława, Wrocław 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Witold Więsław (aut. dzieła rec.) s. 256
"Bibliografia Kopernikowska", T. 3: "1972-2001", Henryk Baranowski, Toruń 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918", T. 1: "Rys historyczny"; T. 2: "Album Academicum Polonorum", Arkadiusz Janicki, Gdańsk 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Arkadiusz Janicki (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Szkoła w Lesznie do 1656 roku. Nauczyciele i programy", Jolanta Dworzaczkowa, Leszno 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Jolanta Dworzaczkowa (aut. dzieła rec.) s. 257
"Jan Rostafiński 1882-1966. Próba biografii", Andrzej Biernacki, Lublin 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 257
"Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej, 1795-1918", Julian Dybiec, Kraków 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 258
"Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator", Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Urszula Paszkiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szymański (aut. dzieła rec.) s. 258-259