Znaleziono 29 artykułów

Tadeusz Ulewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie prestiżowe Bony i świadectwa włoskie okresu Tadeusz Ulewicz s. 7-18
Władysław Bobek Tadeusz Ulewicz s. 38-43
Roman Pilat z perspektywy dwóch pokoleń Tadeusz Ulewicz s. 45-60
"Tradycje poetyckie Jana Kochanowskiego w twórczości Piotra Kochanowskiego", Tadeusz Ulewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 105
"Wśród impresorów krakowskich doby renesansu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1977 : [recenzja] Tadeusz Ulewicz Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 140-150
"Iter romano-italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i w renesansie", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 142
"Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego. Od Renesansu do romantyzmu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
O śp. Karolinie Lanckorońskiej z wdzięcznością Tadeusz Ulewicz s. 159-165
"Wybór pism", Stanisław Herakliusz Lubomirski, opracował Roman Pollak, Wrocław 1953, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 145, s. CIV, 278, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Ulewicz Stanisław Herakliusz Lubomirski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 167-174
Jak wspominamy Juliusza Krzyżanowskiego? Tadeusz Ulewicz s. 169-172
Kurt Lück (1900-1942) oder einige Folgen des preussischen Nationalismus Tadeusz Ulewicz s. 175-185
"Z badań porównawczych nad twórczością Kochanowskiego. Gawęda filologiczna polonisty", Tadeusz Ulewicz, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wśród impresorów krakowskich doby Renesansu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego. Od renesansu do romantyzmu", Tadeusz Ulewicz, Wyd.2 rozszerzone, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
Stanisławowi Pigoniowi podzwonne (1885-1968) Tadeusz Ulewicz s. 193-196
Jednej książki tzw. najwybitniejszej wskazać tu nie potrafię Tadeusz Ulewicz s. 204
Z polono-lituaniców renesansowych Tadeusz Ulewicz S. Narbutas (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Odprawa posłów greckich", Jan Kochanowski, opracował Tadeusz Ulewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, wydanie dziesiąte, zupełnie zmienione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 3, s. C, 66, 2 nlb. : [recenzja] Janina Kołtuniakowa Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-232
"O Brücknerze oraz paru innych sprawach- po ludzku", Tadeusz Ulewicz, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 246
Studia i teksty staropolskie : (przegląd bibliograficzno-krytyczny za lata 1945-1949) Tadeusz Ulewicz s. 248-273
"Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego. Z zagadnień psychiki polskiego Renesansu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1948, Prace z historii literatury polskiej, Nr 8, str. 191 : [recenzja] Józef Skoczek Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 273-275
W sprawie "Odprawy posłów greckich", ostatniego jej wydania w "Bibliotece Narodowej" oraz recenzji J. Kołtuniakowej Tadeusz Ulewicz s. 319-324
Karol Badecki (1886-1953) [nekrolog] Tadeusz Ulewicz s. 382-391
"Jan Kochanowski w odbiciu encyklopedycznym Zachodu. Rozeznanie krytyczne", Tadeusz Ulewicz, "Ruch Literacki" nr 2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 414
"Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny", pod red. Tadeusza Ulewicza, Kraków 1966 : [recenzja] Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 416
Jak wydawać poetów doby Renesansu : kilka uwag nad tekstem Kochanowskiego Tadeusz Ulewicz s. 503-538
"Fraszki", Jan Kochanowski, do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Władysław Floryan, Wrocław 1953, Wyd. 1, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 134, 2 nlb., VI, 2 nlb.; "Pieśni", Jan Kochanowski, do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Władysław Floryan, Wrocław 1953, Wyd. 1, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 2 nlb., 88, 2 nlb., VII, 1 nlb. : [recenzja] Tadeusz Ulewicz Władysław Floryan (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 609-616
Ryszard Gansiniec i jego badania nad kulturą umysłową polskiego średniowiecza i renesansu Tadeusz Ulewicz s. 645-666
O Aleksandrze Brücknerze i sprawach humanistyczno-wydawniczych (gawęda filologiczna polonisty) Tadeusz Ulewicz s. 979-990