Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Kunikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Edukacja dla bezpieczeństwa - bezpieczeństwo w edukacji. Część I, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa", pod red. Ryszarda Rosy i Janusza Świniarskiego, Siedlce 2010 : [recenzja] Jerzy Kunikowski Ryszard Rosa (aut. dzieła rec.) Janusz Świniarski (aut. dzieła rec.) s. 329-330
"90 lat futbolu w Siedlcach. Sezon po sezonie", Sławomir Kindziuk, Sidlce 2011 : [recenzja] Jerzy Kunikowski Sławomir Kindziuk (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Czynić świat bardziej bezpiecznym. Księga dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Rosie", Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski, Siedlce 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Agata Cudowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kunikowski (aut. dzieła rec.) s. 336-337