Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Ajnenkiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwikłania historyków w PRL Andrzej Ajnenkiel s. 5-10
75 rocznica odzyskania niepodległości : refleksje historyka Andrzej Ajnenkiel s. 7-10
Udział militarny Polski w II wojnie światowej Andrzej Ajnenkiel s. 7-17
W osiemdziesięciolecie odzyskania niepodległości Andrzej Ajnenkiel s. 7-13
W rocznicę Konstytucji 3 Maja Andrzej Ajnenkiel s. 7-13
Polityczne znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 roku Andrzej Ajnenkiel s. 17-23
Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa 1918-1922 Andrzej Ajnenkiel s. 51-60
"Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997", Andrzej Ajnenkiel, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Ajnenkiel (aut. dzieła rec.) s. 138
Przyczynek do działalności Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie Andrzej Ajnenkiel s. 181-198
"Polska po przewrocie majowym", Andrzej Ajnenkiel, Warszawa 1980 : [recenzja] Paweł Wróbel Andrzej Ajnenkiel (aut. dzieła rec.) s. 193