Znaleziono 8 artykułów

Ryszard Marciniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Między kulturą a polityką : sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548)", Andrzej Wyczański, Warszawa 1990 : [recenzja] Ryszard Marciniak Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Acta Tomiciana, Tomus Octavus Decimus, A. D. MDXXXVI", collegerunt Venceslaus Urban et Andreas Wyczański, supplevit et edidit Richardus Marciniak, Kórnik 1999 : [recenzja] Tomasz Ososiński Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 146-148
Pomorski bibliofil Walenty Wolski z Niestępowa i losy jego zbiorów w Wielkopolsce Ryszard Marciniak s. 173-197
"Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia", Ryszard Marciniak, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Panteon w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", Ryszard Marciniak, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 248
Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów Ryszard Marciniak s. 275-308
Dyskusja po referacie Ryszarda Marciniaka "Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Ryszard Marciniak Jerzy S. Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik Andrzej Śródka s. 309-315
Polityka w zakresie gromadzenia zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Analizie SWOT Ryszard Marciniak Krystyna Nyga Alicja Strzelecka-Żyromska s. 493-506