Znaleziono 28 artykułów

Andrzej Wyczański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Specjalizacja czy integracja w spojrzeniu historyka na przeszłość Andrzej Wyczański s. 7-12
O tomie III Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika Andrzej Wyczański s. 23-26
Uwagi o nauce historycznej w Polsce w dobie X Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Rzymie (1955) Andrzej Wyczański s. 49-63
"Corpus Epistularum Joannis Dantisci", ed. by Jerzy Axer with collaboration of Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow 2004 : [recenzja] Andrzej Wyczański Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) Anna Skolimowska (aut. dzieła rec.) s. 100-103
„Early modern european society”, Henry Kamen, London-New York 2000 : [recenzja] Andrzej Wyczański Henry Kamen (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Probliemy agrarnoj istorii pozdnesredniewiekowoj Polszi", W. A. Jakubski, Leningrad 1975 : [recenzja] Andrzej Wyczański W. A. Jakubski (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Histoire, science sociale; La durée, l'espace et l'homme à l'époque moderne", Pierre Chaunu, Paris 1974 : [recenzja] Andrzej Wyczański Pierre Chaunu (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Między kulturą a polityką : sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548)", Andrzej Wyczański, Warszawa 1990 : [recenzja] Ryszard Marciniak Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Acta Tomiciana, Tomus Octavus Decimus, A. D. MDXXXVI", collegerunt Venceslaus Urban et Andreas Wyczański, supplevit et edidit Richardus Marciniak, Kórnik 1999 : [recenzja] Tomasz Ososiński Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku. Studia", Andrzej Wyczański, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 167-168
Rozdawnictwo dóbr królewskich za Zygmunta I Andrzej Wyczański s. 281-308, 469-470
Z dziejów reform skarbowo-wojskowych za Zygmunta I : próby relucji pospolitego ruszenia Andrzej Wyczański s. 287-304, 396-397
Ratujmy naukę w Polsce! Maciej Gardecki Krzysztof Gawlikowski Antoni Kamiński Witold Karczewski Tadeusz Kowalik Joanna Kurczewska Antoni Mączak Andrzej Paczkowski Henryk Samsonowicz Janusz Schminda Włodzimierz Siwiński Marian Srebrny Jadwiga Staniszkis Tomasz Strzembosz Jerzy Szacki Edmund Wnuk-Lipiński Andrzej Kajetan Wróblewski Andrzej Wyczański Andrzej Zięba Paweł Śpiewak s. 300
"Mikrofilm nowa postać książki. Książka o książce", Andrzej Wyczański, Wrocław 1960 : [recenzja] Maria Burdowicz-Nowacka Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 313-314
„Dzieje Litwy i Polski (1506–1648)”, Stanisław Grzybowski, Kraków 2000 : [recenzja] Andrzej Wyczański Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580", Andrzej Wyczański, Warszawa 1960 : [recenzja] Antoni Mączak Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 377-388
"Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice t. 1", pod red. Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa 1976 : [recenzja] Wacław Urban Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 386-392
"Historia chłopów polskich. T. I: Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej", pod. red. Stefana Inglota, Warszawa 1970 : [recenzja] Andrzej Wyczański Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 395-397
"Polska - rzeczą pospolitą szlachecką 1454 - 1764", Andrzej Wyczański, Warszawa 1965 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 406
"Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII wieku", Zbigniew Kuchowicz, Łódź 1972 : [recenzja] Andrzej Wyczański Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 423-426
"Les institutions de la France au XVI-e siècle", Gaston Zeller, Paris 1948 : [recenzja] Andrzej Wyczański Gaston Zeller (aut. dzieła rec.) s. 432-434
"Zygmunt Stary", Zygmunt Wojciechowski, Warszawa 1946 : [recenzja] Andrzej Wyczański Zygmunt Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 456-458
Przegląd czasopiśmiennictwa : 1947-1948 [radzieckiego, angielskiego, belgijskiego, francuskiego, kanadyjskiego, amerykańskiego, węgierskiego i włoskiego] Krystyna Wyczańska Andrzej Wyczański Zbigniew Ćwiek s. 464-476
Wystawa "La Paix de Westphalie 1648" w Archives Nationales w Paryżu Andrzej Wyczański s. 481-482
„Z dziejów staropolskiej kultury prawnej”, Stanisław Grodziski, Kraków 2004 : [recenzja] Andrzej Wyczański Stanisław Grodziski (aut. dzieła rec.) s. 570-572
"Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego", T. II, pod red. J. Leskiewiczowej, Wrocław 1959 : [recenzja] Andrzej Wyczański Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 588-591
"Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2", pod red. Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Karpiński Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 589-594
Piękno szesnastowiecznej biurokracji : (w związku z pracą Andrzeja Wyczańskiego, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548), PWN, Warszawa 1990, s. 300) Jacek S. Matuszewski Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 743-749, 810-811