Znaleziono 23 artykuły

Jerzy Axer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Armaty Mickiewicza Jerzy Axer Zofia Stefanowska s. 15-29
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Język tradycji antycznej jako składnik wychowania elit Jerzy Axer s. 29-36
"Drobiazgi z krytyki tekstu", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 79
"Corpus Epistularum Joannis Dantisci", ed. by Jerzy Axer with collaboration of Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow 2004 : [recenzja] Andrzej Wyczański Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) Anna Skolimowska (aut. dzieła rec.) s. 100-103
Problemy kompozycji makaronicznej : poprzedzający "Pieśni trzy" list Kochanowskiego do Zamoyskiego Jerzy Axer s. 123-134
Aleksander Puszkin zginął pod Filippi Jerzy Axer s. 127-132
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Miejsce filologii klasycznej we współczesnej humanistyce Jerzy Axer s. 127-128
"Dzbanek Grzegorza. (Glossa do >>Kordiana<<)", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 135
"Smok i słowiczki. Wokół wersów 9-14 >>Trenu I<< Jana Kochanowskiego", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 137
Listek na osieci : "Balladyna" II, 512-513 Jerzy Axer s. 139-144
"Glossa do >>Popiołów<<", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 163
Rola kryptocytatów z literatury łacińskiej w polskojęzycznej twórczości Jana Kochanowskiego Jerzy Axer s. 167-177
"Dalszy lot zimorodka", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 169
"Problem kompozycji makaronicznej. Poprzedzający >>Pieśni trzy<< list Kochanowskiego do Zamoyskiego", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 180
Trybunał - scena - arena : modelowanie sytuacji komunikacyjnej w mowach sądowych Marka Tuliusza Cycerona Jerzy Axer s. 183-192
Smok i słowiczki : wokół wersów 9-14 "Trenu I" Jana Kochanowskiego Jerzy Axer s. 187-191
"Polski dyplomata na papieskim dworze. Wybór listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1554-1585)", przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Jerzy Axer, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 206-207
Tradycja klasyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji Jerzy Axer s. 207-216
"Trybunał-scena-arena. Modelowanie sytuacji komunikacyjnej w mowach sądowych Marka Tuliusza Cycerona", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 242
"Tradycja klasycystyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 308
"Rola kryptocytatów z literatury łacińskiej w polskojęzycznej twórczości Jana Kochanowskiego", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Zieliński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 355
"Georgii Ticinii ad Martinum Cromerum epistulae. (A. 1554-1585)", e libris manu scriptis collegit edidit Georgius Axer, Wratislaviae-Varsaviae-Cracoviae-Gedani 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Bibliotheca Latina Medii et Recentoris Aevi, vol. XXI, edita curante C. F. Kumaniecki, Academia Scientiarum Polona, Institutum Studiis Classicis Promovendis, ss. 204 + 7 wklejek ilustr. : [recenjza] Sandro Bucciarelli Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 375-379
"Georgii Ticinii ad Martinus Cromerum epistulae (a. 1554-1585). E libris manu scriptis collegit edidit Georgius Axer", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Roman Marchwiński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 573-577