Znaleziono 25 artykułów

Andrzej Horubała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Świat historyczny >>Krzyżaków<< Henryka Sienkiewicza", Tadeusz Bujnicki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Józefa Ignacego Kraszewskiego literatura dla >>powszechności<<", Stanisław Burkot, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 239
"Trybunał-scena-arena. Modelowanie sytuacji komunikacyjnej w mowach sądowych Marka Tuliusza Cycerona", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 242
"Poetyka aluzji literackiej", Ziva Ben-Porat, Tłum. M.Adamczyk-Garbowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Ziva Ben-Porat (aut. dzieła rec.) s. 244
">>Niewymierne<< wiersze Tadeusza Gajcego", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 246
"O przestrzeni artystycznej w sonetach Asnyka >>Nad głębiami<<", Magdalena Danielewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Magdalena Danielewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 247
"Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza wobec Teorii Czystej Formy", Przemysław Czapliński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 258
"Paul de Man o literaturze romantycznej", Maria Bożena Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Maria Bożena Fedewicz (aut. dzieła rec.) s. 270
"Portret pisarza kresowego. O Zenonie Fiszu", Marek Kwapiszewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Mickiewiczowski rękopis >>N° 38<<", Stanisław Makowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Stanisław Vincenz jako eseista (1945-1971)", Andrzej Stanisław Kowalczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 296
"Od lektury do parafrazy. Uwagi o cytacie w średniowieczu", Alain de Libera, Tłum. W.Maczkowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Alain de Libera (aut. dzieła rec.) s. 304
"Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Metafory paradygmatyczne w powieściach historycznych Kraszewskiego. Okres 1833-1863", Krzysztof Stępnik, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 337
"Materiały do dziejów >>Gazety Literackiej<< 1821-1822 Andrzej Horubała Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 338
"Semiotyka intertekstualna: interpretant", Michael Riffaterre, Tłum. K. i J.Faliccy, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 340
"Układ przestrzeni w średniowiecznych exemplach homiletycznych", Teresa Szostek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Teresa Szostek (aut. dzieła rec.) s. 341
">>My, Pierwsza Brygada<<. Powstanie pieśni - przemiany - recepcja społeczna", Andrzej Romanowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 342
"Podstawy obrzędowe a przestrzeń teatralna w >>Dziadach<<", Janusz Skuczyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 350
">>Nocleg<< Mickiewicza w Archiwum Edmunda Bojanowskiego", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 353
"Intertekstuaność i recepcja", Wolf-Dieter Stempel, Tłum. J.Kubiak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Wolf-Dieter Stempel (aut. dzieła rec.) s. 360
"Jeszcze o znajomości Rabelais'go w Polsce", Janusz Tazbir, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 368
"Kontrapunkty Joyce'owskie", André Topia, Tłum. W.Maczkowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała André Topia (aut. dzieła rec.) s. 374
"Literatura jako palingeneza tekstu. O niektórych zasadach teorii literatury", Claus Oplig, Tłum. D.Gostyńska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Claus Oplig (aut. dzieła rec.) s. 376
"Literatura popularna w oczach publicystów >>Głosu<< i >>Przeglądu Społecznego<< (1900-1907)", Bożena Wojnowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 384