Znaleziono 9 artykułów

Michael Riffaterre

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kryteria analizy stylu", Michael Riffaterre, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ignacy Sieradzki Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 162
"Kontekst stylistyczny", Michael Riffaterre, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki s. 162
Opis struktur poetyckich : dwie próby analizy wiersza Baudelaire'a "Koty" Michael Riffaterre Janusz Lalewicz (tłum.) s. 211-246
Kryteria analizy stylu Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 219-244
Kontekst stylistyczny Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 245-265
"Fictional Truth", Michael Riffaterre, Baltimore and London 1990 : [recenzja] Anna Łebkowska Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 256-262
Semiotyka intertekstualna : interpretant Michael Riffaterre Krystyna Falicka (tłum.) Jerzy Falicki (tłum.) s. 297-314
Wiersz jako przedstawienie : odczytanie wiersza Victora Hugo Michael Riffaterre Maciej Abramowicz (tłum.) s. 307-330
"Semiotyka intertekstualna: interpretant", Michael Riffaterre, Tłum. K. i J.Faliccy, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 340