Znaleziono 10 artykułów

Maciej Abramowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Le chevalier et le prêtre : axiologies dans les chansons de la croisade Maciej Abramowicz s. 19-32
Dictionnaire ethno-linguistique polonais Jerzy Bartmiński Maciej Abramowicz (tłum.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 157-172
Powieść z tezą : struktura dojrzewania Susan R. Suleiman Maciej Abramowicz (tłum.) s. 193-207
Punkty sporne i bezsporne w programie EUROJOS : odpowiedź na pytania i wątpliwości Profesor Jadwigi Puzyniny Maciej Abramowicz Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 227-233
Wiersz jako przedstawienie : odczytanie wiersza Victora Hugo Michael Riffaterre Maciej Abramowicz (tłum.) s. 307-330
Pamieć i wspólnota Paul Zumthor Maciej Abramowicz (tłum.) s. 323-342
Antyk w literaturze anglo-normandzkiej w XII wieku Maciej Abramowicz s. 333-344
Mowa pozornie zależna i nowoczesność Bernard Cerquiglini Maciej Abramowicz (tłum.) s. 337-348
Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu "A" (10 VI 2009) Maciej Abramowicz Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 341-342
"Ideologie w słowach i obrazach", red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wrocław 2008 : [recenzja] Maciej Abramowicz Irena Kamińska-Szmaj (aut. dzieła rec.) Tomasz Piekot (aut. dzieła rec.) Marcin Poprawa (aut. dzieła rec.) s. 361