Znaleziono 29 artykułów

Ignacy Sieradzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich Rochelle Stone Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 19-50
Wyobraźnia pornograficzna Susan Sontag Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 36-58
Biblioteka Instytutu Badań Literackich Ignacy Sieradzki s. 39-47
Poszukiwanie rzeczywistości w juweniliach Norwida Frank J. Corliss Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 67-77
Świętowanie i turystyka: porównanie Erik G. Schwimmer Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 88-106
Biblioteka Instytutu Badań Literackich Ignacy Sieradzki s. 99-103
"Metafora", Winifred Nowottny, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Winifred Nowottny (aut. dzieła rec.) s. 107
"Językoznastwo a poetyka", Nicolas Ruwert, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Nicolas Ruwert (aut. dzieła rec.) s. 146
"Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich", Bochelle Stone, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Bochelle Stone (aut. dzieła rec.) s. 148
"Fabulatorzy", Robert Scholes, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Robert Scholes (aut. dzieła rec.) s. 149
"Rodzaje narracji", Wayne C. Booth, Chicago 1961 : [recenzja] Ignacy Sieradzki Wayne C. Booth (aut. dzieła rec.) s. 152
"Kryteria analizy stylu", Michael Riffaterre, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ignacy Sieradzki Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 162
"Kontekst stylistyczny", Michael Riffaterre, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki s. 162
Pornografia i alchemia : prolegomena do analizy "Pornografii" Gombrowicza Peer Hultberg Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 179-188
Muzeum wczoraj, dziś i jutro Ernst Hans Gombrich Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 191-207
Pornografia śmierci Geoffrey Gorer Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 197-203
"Scrutiny" - spojrzenie wstecz Frank Raymond Leavis Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 213-240
Kryteria analizy stylu Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 219-244
Metafora Winifred Nowottny Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 221-242
Rodzaje narracji Wayne C. Booth Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 229-244
Przebrażenia nowoczesnej powieści Erich Kahler Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 231-239
Kontekst stylistyczny Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 245-265
Stosunki międzyosobowe w powieści William John Harvey Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 245-263
Fabulatorzy Robert Scholes Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 251-269
Bohater tradycyjny Lord Raglan Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 253-268
Językoznawstwo a poetyka Nicolas Ruwet Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 259-274
Formy perwersji w "Pornografii" Gombrowicza Robert Boyers Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 285-310
"Styl wczesnej prozy fabularnej Wacława Berenta", Peer Hultberg, przełożył Ignacy Sieradzki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XVI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 236 : [recenzja] Jerzy Paszek Peer Hultberg (aut. dzieła rec.) Ignacy Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 296-303
"Literatura polska w perspektywie europejskiej : studia i rozprawy", Jerzy Pietrkiewicz, przeł. Anna Olszewska-Marcinkiewicz i Ignacy Sieradzki, tekst wybrał, opracował i przedmową opatrzył Jerzy Starnawski, indeks oprac. Hanna Łączyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Pytasz Anna Olszewska-Marcinkiewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Pietrkiewicz (aut. dzieła rec.) Ignacy Sieradzki (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Hanna Łączyńska (aut. dzieła rec.) s. 373-379