Znaleziono 7 artykułów

Marek Pytasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Danuta Dąbrowska Elżbieta Hurnikowa Ewa Jaskułowa Janusz Kordos Piotr Lis Bronisława Palus Eligiusz Przechodzki Marek Pytasz Aleksander Wirpsza Bogusław Wróblewski Joanna Zawadzka s. 181-240
"Nowe opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie", Marek Pytasz, Katowice 2006 : [recenzja] Justyna Goleniowska Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Między przytoczeniem a uniwersalizacją: >>Malczewski<< Jana Lechonia", Marek Pytasz, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1980 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 244
Nowe książki o emigracji Janusz Kryszak Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 263-266
">>Nie ma recepty na zbawienie świata...<< - wokół >>Kronik Tygodniowych<< Antoniego Słonimskiego", Marek Pytasz, Katowice 1988 : [recenzja] Jerzy Domagalski Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 338
"Skamander : studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich", pod red. Ireneusza Opackiego, indeks nazwisk i utworów literackich zestawił Marek Pytasz, Katowice 1978 : [recenzja] Tadeusz Makles Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 362-370
"Literatura polska w perspektywie europejskiej : studia i rozprawy", Jerzy Pietrkiewicz, przeł. Anna Olszewska-Marcinkiewicz i Ignacy Sieradzki, tekst wybrał, opracował i przedmową opatrzył Jerzy Starnawski, indeks oprac. Hanna Łączyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Pytasz Anna Olszewska-Marcinkiewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Pietrkiewicz (aut. dzieła rec.) Ignacy Sieradzki (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Hanna Łączyńska (aut. dzieła rec.) s. 373-379